Fővárosi Blog

Ötven éve írták - 1969 április

2019. április 05. - fovarosi.blog.hu

Eredményt hirdettek a Március 15. tér rendezési terveiről. Átért a metró fúrópajzsa a Batthyány térre a Duna alatt, és sorra jöttek az elkészült metróállomások is. Már 6000 lakásnál tartottak Kelenföldön, és építeni kezdték az első panelházakat Óbudán is.

fovarosi.blog.hu: 196904-Moziba - indafoto.hu

Április 2: Útra keltek az első TU-134-esek Ferihegyről. Tegnap a déli órákban Ferihegyen a légikisasszonyok így köszöntötték három külföldi járat utasait: - Üdvözöljük önöket a MALÉV TU-134-es menetrend szerinti járatán. A gép sebessége óránként 850 kilométer, a repülési magasság 9 ezer méter...

fovarosi.blog.hu: RepulogepEmlekpark-20110320-20-TU-134 - indafoto.hu

A nyári menetrenddel életbe lépésekor forgalomba állított TU-134-esek január óta alkalomszerű repüléseket végeztek Londonba, Párizsba, Frankfurtba. Európa néhány repülőterén ezt a géptípust a MALÉV "színeiben" ismerték meg, s mindenütt nagy sikert aratott. Miután az új gépekre kiképzett tíz repülőgép-parancsnok több mint 100 órát repült, sor kerülhetett a TU-134-esek menetrend szerinti közlekedtetésére. Tegnap dr. Fülöp András típusfőpilóta vezetésével startolt az első gép Osló felé. néhány perc múlva Mikó László parancsnoksága alatt Londonba, majd Mohovics Árpád vezetésével Frankfurtba repült el a másik két új repülőgép. Előnyük a nagyobb sebesség (az IL-18-asoknál óránként 200-250 kilométerrel gyorsabban), a rövidebb startolás a kötelező állásidő csökkenése, valamint az, hogy az utastérbe csak igen kevés motorzaj szűrődik be. Londonba az eddigi 2 óra 30 perc helyett 2 órát vesz igénybe az utazás, Frankfurtba pedig a régi menetidőnél 40 perccel kevesebb. A MALÉV 134-es flottája április negyedikén tovább bővül, ekkor érkezik meg Ferihegyre a negyedik gép. A korszerű típus premierjén búcsúzásra is sor került: véglegesen kivonták a forgalomból a légitársaság IL-14-es gépeit. (Népszabadság)

Április 2: Kihirdették a Március 15-e tér pályázatának eredményét. - A zsűri egyik terv kivitelezését sem javasolja. A Március 15-e tér rendezésére kiírt tervpályázat eredményét kedden délelőtt hirdette ki a fővárosi tanács megbízásából összeállított zsűri, amely Csehik Ferencnének, az V. kerületi tanács elnökének vezetésével március elejétől kezdve vizsgálta, tárgyalta a pályázatra beérkezett műveket. Az elmúlt év novemberében kiírt pályázat részvevőinek - a koncepció szerint - figyelembe kellett vennie a tér sajátos, városképi szempontból rendkívül fontos szerepét, amely a jövőben az Intercontinental-szálló felépülésével, s vele a terület építészeti struktúrájának teljes kialakulásával csak növekedni fog. Fontos volt továbbá, hogy az eddig csupán a Földalatti Múzeumban látható ősi római castrum falait is megfelelőképpen feltárják és bemutassák; a s végezetül a pályázóknak egységes koncepciót kellett kidolgozniuk a mai, városképi szempontok, a történelmi emlékek megőrzése, valamint a térség kertészeti rendezése és úthálózata megoldására. Mindezek a - főként építészeti - szempontok figyelembevételével a zsűri a pályázat 20000 forintos első díjával Hollai György építész és Tar István szobrászművész tervét tüntette ki, mert véleménye szerint ez a pályamű oldotta meg a legteljesebben a megvalósítás szempontjait - azaz a romok bemutatásának és a pihenőpark kialakításának követelményét; s ezenkívül a pályaművek közül egyedül ez a terv foglalkozik a romterület megfelelő esti világításával s ez oldja meg a vízelvezetés problémáját is. Hollai György és Tar István közös műve (mint a zsűri értékeléséből, s a pályadíj ennek megfelelő - kétharmad, egyharmad arányú - megosztásából is kiderül) elsősorban építészeti városrendezési szempontjaiból jeles eredményeivel hívja fel magára a figyelmet. Hollai György a lehető legalkalmasabb módon, teljességében bontakoztatja ki tervében a tér műemléki értékű római falmaradványait, széles lépcsőzettel téve lehetővé többoldalú megközelítésüket; és minden oldalról biztosítja a rálátást is a falakra. A tér többi részét változatos és esztétikus kertművészeti kompozíciókban oldja fel, s teszi pihenésre, gyönyörködésre alkalmassá, a téren helyet kapott kúttal is növelve városunk - sajnos szűkös - "légző" területeit. Tar István szobra - egy monumentális szándékú, ívben hajlott testtel fekvő, jobb karjára támaszkodva, baljára előre nyúló férfifigura - a díszkút középső részén kapott helyet a tervben.

fovarosi.blog.hu: Marcius15Ter-1950esEvek-fortepan.hu-51825 - indafoto.hu
A Március 15. tér az 1950-es években. (kép: fortepan.hu, 51825, orig: Nagy Gyula)

A pályázat 11000 forintos második díját - egyenlő arányban megosztva - Somogyi József szobrászművész és Schall János építész terve kapta. A mű építészeti megoldása - egyszerűbb eszközökkel - végeredményben hasonló koncepcióval kívánja bemutatni a castrum falmaradványait, mint azt Hollai György tervén is láttuk. Somogyi József három leányalakból komponált csorgókút figurája viszont szerencsésebb megoldásnak tűnik - az építészeti koncepció viszonylatában is.

fovarosi.blog.hu: Marcius15Ter-1970esEvek-02 - indafoto.hu

A hetvenes években

A pályázaton ezenkívül három harmadik díjat ítélt oda a zsűri; Gulyás Zoltán és Illés Gyula; Szabó István és Kerenyi Jenő, valamint Fekete Dániel és Kiss István terveiért. (...) A zsűri döntése, s ezzel a mostani pályázat lezárulása azonban - végső soron - nem hozott teljes megoldást a Március 15-e tér rendezésében, ezért végleges kialakításának terveit, a pályázat tanulságainak figyelembevételével, egy későbbi időpontban fogják majd kidolgozni. S hogy ezek megfelelőek legyenek, ahhoz bizonyára nagy segítséget nyújtana a pályaterveknek - a Magyar Nemzet által is javasolt - nyilvános bemutatója, amelyet a tanács tervez, valamint az a szakmai vita, mit (értesüléseink szerint) az esetleges tárlat után a Magyar Építőművészek Szövetsége szándékozik megrendezni. (Magyar Nemzet)

Április 4: 1970. április 4-én már utazhatunk a metrón, a Fehér út-Deák tér közötti első szakaszon. A Deák tér-Déli pályaudvar közötti második szakasz építése jelentős stádiumba érkezett. A szovjet fúrópajzs az egyik, az úgynevezett déli, tehát a Lánchíd felé eső oldalán húzódó alagútban elérte a Batthyány téri mélyállomást, miután előzőleg 5,5 méter átmérőjű, 360 méter hosszú alagutat fúrt a Duna alatt. (Magyar Nemzet)

Április 10: Új lakások Csepelen. Csepel új városközpontjának Ady Endre úti részén a második ütemben négy 10 emeletes, egyenként 132 lakásos lakóházat építettek fel a 43. Építőipari Vállalat dolgozói. A múlt évben kezdték meg a műszaki átadást, az első épületbe márciusban költöztek be. (...) (Népszabadság)

Április 10: Repedések a 70 éves vízbújtató alagútban. Tatarozzák a Duna alatti bújtatót. Az év elején búvár szállt le a Szentendrei-sziget és a pesti Duna-part között a Duna alatt húzódó 720 méter hosszú, 180-120 centiméter átmérőjű, tojás alakú vízbújtató alagútba, amelyen át áramlik a Szentendrei-sziget kútjaiból a víz a pesti hálózatba. Ezt a vízbújtató alagutat 1897-től 1899-ig építették, és belsejét azóta senki sem látta. A búvár ez év elején megállapította, hogy most már nagyon is időszerű az alagút műszaki állapotának felmérése. A Vízművek a bújtatót lezárta, a benne levő vizet kiszivattyúztatta, és kiderült, hogy bizony, a bújtató megsínylette az évtizedeket. Falazatában repedéseket találtak, amelyeken át “szökött” a víz. Egyelőre egy másik bújtatón kerül a fogyasztókhoz a szentendrei kutakból a jó ivóvíz, s közben az eléggé öreg, de még használható alagutat tatarozzák. Az elgondolások szerint május 15-ig újból üzembe helyezik.. (Népszabadság)

fovarosi.blog.hu: KelenfoldiLtp-1960asEvek-Epul - indafoto.hu

Április 11: Kilencezer új lakás Kelenföldön. Kelenföldön összeszerelték a hatezredik házgyári lakást. A hagyományos építkezésen átlagosan 11 nap kellett egy-egy lakás felépítéséhez, házgyári termékekből az első kelenföldi épület lakásait átlag 2,5 nap alatt építették fel s jelenleg erre már 1,7 nap is elegendő. A 43-as Építőipari Vállalat, a Típustervező Intézet és a Lakóterv együttműködésével újabb háztípusokat alakítottak ki, amelyek segítségével a rendelkezésre álló építési területen több lakás épülhet. Így jelenlegi program szerint csaknem kilencezer lakás lesz Kelenföldön, tehát az új városrész 30 000 lakost mondhat majd magáénak. (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: FeldobottKo-196904-MagyarNemzetHirdetes - indafoto.hu

(Magyar Nemzet, 1969 április)

Április 15: A szállodaépítő szállodaigazgató. Voltaképpen nem róla beszélnek, hanem a szállodáról, amely most már impozáns mértékben emelkedik napról napra a Duna partján. A szállodakolosszus igazgatója Réder György lesz, de alapos köze van ahhoz is, hogy a szálloda - a Hungária Szálloda és Étterem Vállalat Duna Interkontinental létesítménye - a tervezett ütemet pontosan betartva épül.

Ezeket mondja:

- Negyven éve vagyok szállodás. A felszabadulás előtt a Vadászkürt és a Palace Szállodát vezettem, persze előzőleg végigmentem a “ranglétrán”, voltam portás, pincér, szobafőnök és egyéb szállodai alkalmazott. Talán az volt a “szerencsém”, hogy mindig régi szállodákban dolgoztam, amelyekben rengeteg volt a baj a gépészeti berendezésekkel, meg kellett és meg akartam tanulni ezeknek a technikáját. A most épülő szálloda elődjében, a Dunában 1953 óta voltam igazgató. Abban a patinás szállodában is naponként akadt csőrepedés, és ilyen körülmények között kellett a lehető legjobban kiszolgálni a vendégeket. A Duna Szálloda kilencvenkilenc szobájából csak 25 nézett a Dunára, tessék elképzelni, milyen tülekedés volt ezekért a szobákért. Diplomatikusan kellett megnyugtatnom a mellékutcai frontra szoruló vendégeket, hogy mégis elégedettek legyenek. Mi volt ennek a titka? A jó konyha, udvariasság és foltozgatással viszonylag meghitt köntöst borítani az omladozó falakra.

Az 1958-as brüsszeli világkiállításon oly nagy sikert aratott magyar étteremnek is ő volt a vezetője. Sokat hallhattunk róla, az ő keze alatt nevelkedett szakácsokról. Réder György rendkívül igényes, vérbeli gourmand. Családja is vendéglős. Réderné a Szabadság Szállóban, a fiúk pincér a Gellértben, lányuk a MALÉV-nál dolgozik, s hogy a család a vendéglős szakmában dolgozik, ennek egyik alapja: mind a négyen több nyelven beszélnek. Az épülő szállodának 349 szobája lesz és mind a Dunára nyílik. Október végén adják majd át műszakilag, nyitás szilveszterkor. Máris van egy csomó szoba- és asztalrendelés, elsőként egy Lips nevű nyugatnémet mérnök jelentkezett és még hatvan-hetven régi Duna-beli törzsvendég.

fovarosi.blog.hu: Intercontinental-1970Korul-Fortepan.hu - indafoto.hu- Mit mondjak még a szállodáról? Tizenegy emeletes lesz, kilenc emeleten szobák, kettőn étterem, három bár, egy rendezvényterem áll a vendégek rendelkezésére, továbbá presszó és játéktermet is tervezünk. “Magyar rapszódia”, “Duna királynője”, “Bellevue” lesz a három étterem neve. Az éttermekben nagyon várjuk a hazai vendégeket is, az éttermek befogadóképessége jelentékenyen felülmúlja a szállodáét. A szállodában a világ legmodernebb liftjei közlekednek majd (USA-szabadalom, osztrák gyártmány), másodpercenként két és fél métert “szállnak”. A légkondicionálás svéd és holland, a mosoda nyugatnémet, a vendég reggel odaadja mosásra, vasalásra, tisztításra a holmit, délután kettőkor már a szobájában lesz tisztán. Az építkezés kivitelezését a magyarok csinálják és a szőnyegek, a porcelán szervizek, a zárak, a textíliák, a bútorok, a tapéták is magyar gyártmányok. Réder maga válogatta ki és nem kis részben tervezte is a legkényelmesebb ágyakat, bútorokat, a legmeghittebb tónusú szőnyegeket és tapétákat. Az ő ötlete volt, hogy a szobákban csupán intim hangulatú állólámpák világítsanak. Hetenként értekezik a szállítóvállalatokkal, összehangolja a munkájukat, kilincsel, telefonál, hogy minden időben érkezzen. És ő választja ki az 550 főnyi személyzetet, de még az emblémákat is a világító transzparensre, a terítőkre, az étszerekre, tehát amolyan mindenesféle jelenleg a jövendőbeli igazgató.

- Ez lesz az én első és utolsó nagy szállodám. Még álomnak is szép, hogy így történt. (Népszabadság)

Április 16: Elkészült a Budapesti Északi Központi Betongyár. A Budapesti Északi Központi Betongyár elkészült, s április 14-én megkezdték a műszaki átadását. Június elején kezdődik a próbaüzemelés. Az új betongyár a legkorszerűbb berendezésekkel van ellátva. Az építőiparon kívül a kislakásépítőket is kiszolgálja majd. (Népszabadság)

Április 16: Kórházvárost terveznek Zuglóban. A XIV. kerületi tanács végrehajtó bizottsága megtárgyalta és elfogadta a Weil Emil Fővárosi Területi Vezető Kórház tízéves fejlesztési tervét. Azt tervezik, hogy 1978-ig egy 500 ágyas pavilont építenek a kórház területén. Ide kerül majd két sebészeti osztály 80-80 ággyal, az urológia, a gégészet 70-70 ággyal, két szülészeti osztály 80-80 ággyal és egy újonnan szervezendő szemészeti osztály 40 ággyal. Az új 500 ágyas pavilon felépítése és a jelenlegi főépület rekonstrukciója után a zuglói kórházváros 1500 ággyal működik majd.. (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: Metro2-Stadionok-Regi02 - indafoto.hu

Április 19: A metró Népstadion-állomás elkészült, most már csak apróbb “kozmetikai” munkák vannak hátra. A Baross téri állomáson is befejezéshez közelednek a munkák. A mélyállomás és a felszín alatti utaselosztó csarnok között hamarosan naphosszat jár a mozgólépcső, itt képezik ki ugyanis a mozgólépcső-kezelőket. A Deák téren a napokban látnak hozzá a felszín alatti utaselosztó térségtől az utca szintjéig nyúló mozgólépcső kialakításához. (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: SOTE-Klinikak-1985Korul-TomoUtca25-29-fortepan.hu-74585 - indafoto.hu
(kép: fortepan.hu, 74585, orig: Semmelweis Egyetem Levéltára)

Április 19: Épül már az új szemészeti klinika. Az új I. számú szemészeti klinika - amely a Balassa utca és a Tömő utca sarkán épül - már “kibújt a földből”. Ezt azért üdvözöljük örömmel, mert a klinika régi, elavult épülete már évekkel ezelőtt is “SOS” jeleket adott le állapotát illetően. Az új szemklinika kivitelezését három évvel ezelőtt a 21. Építőipari Vállalat vállalta el. Azóta tervszerűen folynak a munkák. Három évvel ezelőtt hallottam dr. Radnót Magdától, az I. számú szemklinika vezető professzorától: “Az új klinikát az egészségügyi Minisztérium és a főhatóságok segítségével létre fogják hozni rövid időn belül, mert a régi klinikánk az eredményes gyógyító munkán kívül a korszerű oktató- és kutatómunkára szinte már alkalmatlan.” Az új épület - a tervek szerint - biztosítja majd a korszerű gyógyító munka, az oktatás és a kutatás együttes végzését. Az egyik rész hatszintes lesz, ehhez a kórtermek, illetőleg a különböző osztályok helyezkednek el 168 betegággyal. A gyógyító munkát segíti majd a korszerűen kialakított klimatizált műtőcsoport. Gondoskodtak a tervezés során a járóbetegek kényelmének biztosításáról: az étkezőhelyiségek és a társalgók esztétikusak, praktikusak és kényelmesek lesznek.

- De megvalósulnak-e rendre a tervek? - kérdeztem meg a Budapesti Orvostudományi Egyetemen.

- Egyetemünk műszaki apparátusa közvetlen kapcsolatot létesített a kivitelező vállalattal, ugyanígy működik szorosan együtt a tervező és a kivitelező vállalat is. E “hármas szövetség” teszi lehetővé az új szemklinika terv szerinti, határidős befejezését, illetve átadását, amelyre - a Budapesten megrendezésre kerülő európai szemészeti kongresszust is figyelembe véve - 1971 március végén kerül sor. (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: EVMetro-20101023 - indafoto.huÁprilis 20: „Zöld út” a nyílt pályán: Vizsgáznak az új metró új kocsivezetői. A pénteki sikeres elméleti vizsga után szombat reggel 6 órakor ültek be először az új metrókocsik vezetőfülkéibe azok a fiatalok, csaknem harmincan, akik a metrószerelvények kocsivezetői lesznek. Féléves tanulmányi idő után az első vezetési gyakorlat is jól sikerült. Az elméleti oktatás tavaly szeptember 1-én kezdődött, és ez év februárjáig tartott. A szerencsés vizsga egyelőre 25 fiúnak és két lánynak adta meg a lehetőséget a kocsivezetői beosztáshoz, de már folyik a második csoport elméleti oktatása is. Ez a közösség gyakorlópályán a nyár közepén kezdi meg a vezetést, majd ugyanekkor indul egy újabb elméleti tanfolyam. Ezen a három tanfolyamon képezik ki az 1970. április 4-től üzemelő új metró kocsivezető szakembereit. A motorkocsik vezetésére szerződött fiatalok a KISZ budapesti bizottságának felhívására jelentkeztek a Földalatti Vasút Vállalatnál. Mindannyian középiskolát végeztek, a fiúk túl vannak a katonai szolgálaton is. Néhányan a katonaságtól egyenesen a földalattihoz jöttek, ugyanis a Honvédelmi Minisztérium KISZ-bizottsága a budapesti bizottsággal együttműködve toborzott kocsivezetőket. A jelentkezők nem csalódtak. Az oktatás idejére havi 1500 forintot kaptak, most a gyakorlati foglalkozások időszakában 1600 forint a fizetésük. A mezró megindulását követően mintegy 2500 forint kezdő fizetésre számíthatnak. A gyakorlati felkészülés színhelye egyelőre négy, később több motorkocsi, mert folyamatosan érkeznek az újak a Szovjetúnióból. (...) (Népszabadság)

Április 20: Új épületet kap a XV. kerületi Dózsa György Gimnázium. Az avatási ünnepséget április 24-én délután rendezik meg. Ünnepi beszédet mond Hantos János, a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese. (Magyar Nemzet)

Április 22: Paneles premier az óbudai lakótelepen. Hétfőn délelőtt megérkezett az első panelszállítmány a legújabb, óbudai lakótelep építési körzetébe, s megkezdték az első lakóház összeszerelését. Mint már hírt adtunk róla, Óbudán, a Flórián tér-Korvin Ottó utca-Szentendrei út-Vörösvári út övezte területen az első ütemben négyezer, a továbbiakban - a Fliatori-gátig terjedően - még nyolcezer tanácsi és szövetkezeti lakást adnak át elavult, földszintes épületek helyén. A Lakóterv által tervezett új városnegyed kivitelezője a 43-as Állami Építőipari Vállalat, amelynek 1. számú házgyárától alig egy kilométerre kell szállítani az előre gyártott elemeket. Amíg a hagyományos építkezéseknél átlagosan 11-16 napig tart egy-egy családi otthon teljes felépítése, a házgyári elemek révén Óbudán átlag 1,8 napba telik egy lakás átadása. Az első lakóház a Szentendrei út és Kórház utca sarkán épül fel. A 180 lakásos, hatlépcsőházas épület három emelete már e hét végére állni fog, teljes összeszerelésére hat hét múlva kerül sor.

fovarosi.blog.hu: ObudaiFaluhaz-1970esEvek-fortepan.hu-47346 - indafoto.hu
(kép: fortepan.hu, 47346, orig: Óbudai Múzeum)

Másodiknak - a Szentendrei út és Raktár utca között - húzzák fel az ország egyik legnépesebb lakóházát: a 36 méter magas, 180 méter hosszú, csaknem félmillió mázsás épület 472 lakásába másfél ezer ember - egy falu népessége - költözhet be még az idén. E két lakóépületben mindössze 20 másfélszobás lakás lesz, a többi háromszobás kisrészben pedig kétszobás. Az új óbudai Városnegyedben épülő lakások mindegyike erkélyes, loggiás, távfűtéses, beépített konyhás, úgynevezett járható gardrobszobáikban ötször-hatszor annyi ruhanemű fér el, mint a hagyományos beépített szekrényekben. A nagy családok részére épített háromszobás lakások egyik szobája még külön dolgozószobára is osztható. A lakótelepen 3, 10 és 25 szintes házak egyaránt megtalálhatók majd; első ízben itt építenek fel úgynevezett fülesházakat, amelyek 40 lábon állnak. Alsó két szintjükön - a portól, füsttől leginkább érintett magasságban - szerelő és kiszolgáló helyiségeket rendeznek be, a családi otthonok csak a harmadik emelettől kapnak helyet. A kereskedelmi létesítményeket a busz-, a villamos- és a HÉV-állomások szomszédságában építik fel, a bevásárlás megkönnyítésére. A Flórián téren 11 ezer négyzetméternyi kereskedelmi központ épül fel 32 üzlettel, illetve áruházzal; az egységek 1-5 emelet magasságban csatlakoznak egymáshoz, az árut alagsoron át szállítják, hogy a forgalmat ne zavarja.

fovarosi.blog.hu: ObudaiLtp-Felszab40-013-FlorianTer - indafoto.hu
A Flórián térre tervezett központ terve az "Óbuda" című, a felszabadulás 40. évfordulójára kiadott könyvből

A lakónegyed iskoláit, óvodáit az épületek mögé, forgalomtól mentes helyre tervezték. Abból a meggondolásból, hogy az idősebb, gondozásra szoruló emberek se szigetelődjenek el a közösségtől, az épületek között biztosítottak helyet az Öregek házának. A lakótelep építésében a 43-as építőipari vállalatnak a befejezéshez közeledő kelenföldi városnegyedről átirányított szakemberei vesznek részt. (Népszabadság)

Április 24: A Mátyás-templom főhajójában befejezték a mennyezet restaurálási munkákat. Az idegenforgalmi szezon kezdetére feltárták a gazdagon díszített mennyezeti ornamentikát. A díszítő festők most az oldalfalak restaurálásával folytatják a munkát. (Magyar Nemzet)

Április 27: Szezonnyitás előtt a BKV hajóparkja. Indulásra készen állnak a Budapesti Közlekedési Vállalat dunai utasszállító kishajói. Néhány nap múlva - május elsején - bekapcsolódik a dunai forgalomba a vállalat 21 vízi járműve. Megindulnak a menetrendszerinti járatok és a kirándulóhajók - s ha az időjárás is hozzájárul - a sétahajók is megtelnek. A legnagyobb befogadó képességű hajót - a Hófehérkét - és társait már az egész szezonra lefoglalták a vállalatok, intézmények, iskolák. (További igényeket csak korlátozottan tud kielégíteni a BKV, mert hajó ugyan volna, de kevés hozzá a szakember.) Egyébként még az idén korszerű, hidraulikus berendezésekkel működő dokk épül a Népszigetnél; segítségével jelentősen meggyorsulnak a hajók karbantartási, javítási munkái. (Népszabadság)

Április 27: Másfél milliárd forint a budapesti közművek idei fejlesztésére, a fürdők és a közvilágítás korszerűsítésére. A főváros lakosságát közvetlenül érdeklő közművesítésekről, útjavításokról, a fürdők és a közvilágítás fejlesztéséről, a víz- és gázszolgáltatásról adott tájékoztatót Giltner Andor, a tanács közmű, és mélyépítési főigazgatóságának vezetője.

A Várnegyedtől a Népligetig

Az ilyen irányú fejlesztésekre másfél milliárd forintot fordít az idén a főváros. A nagyobb budapesti rekonstrukciók közül a Várnegyedben a Fortuna utcában, az Országbíró utcában és a Bécsi kapu téren építik át az utakat, jövőre pedig a terület valamennyi főbb utcája, tere már végleges útburkolatot kap. E munkálatokkal egy időben végzik a gáz- víz- és csatornahálózatok cseréjét, a távfűtés kiterjesztését és a támfalak építését.

(...) A Baross tér rendezését és a Hungária körúti felüljáró építését a tervezettnél hamarabb, a felszabadulás 25. évfordulójára befejezik. A metró üzembe helyezéséhez az Eörs vezér téri csomópontot is soron kívül rendezik; erre a munkára 89 millió forintot költenek. (...)

(...) Budapest fürdővárosi fejlesztésére is jelentős lépések történnek. A meglévő strandok, fürdők korszerűsítésével párhuzamosan az idén kezdik meg a zuglói Paskál fürdő és az újpesti tisztasági fürdő építését, s pályázatot hirdetnek a Rácz fürdő helyén levő új - uszodával is ellátott -gyógyfürdő tervezésére. Folytatják a csillaghegyi strand modernizálását, itt, a hegytetőn félig fedett hullámfürdő építéséhez is hozzálátnak. Ezenkívül megkezdték a Gellérthegy alatti források kutatását hasznosításuk végett. (...) (Népszabadság)

Április 29: Lufthansa városi iroda Budapesten. Tegnap délután megnyílt Budapesten a Lufthansa nyugatnémet légitársaság városi irodája az V. felszabadulás tér 1. szám alatt. Ebből az alkalomból Hans Georg Eilers, a Lufthansa európai igazgatója elmondta, hogy a szocialista országok fővárosai közül Budapesten nyitottak elsőnek városi irodát, ezt az utasforgalom mellett az áruszállítás növekedése is indokolja. A Budapestről Münchenbe, Frankfurtba vagy Düsseldorfba utazók jegyeiket forintért is megválthatják. (Népszabadság)

fovarosi.blog.hu: HungariaFeluljaro-1967-1968-Epul-Egykor.hu - indafoto.hu
Épül a felüljáró. (kép: egykor.hu)

Április 30: A Hungária körúti új közúti felüljárót 1970. május 31-i határidő helyett már ez idén december 31-én átadják a forgalomnak. A Földalatti Vasút Vállalat - mint beruházó - és a Hídépítő Vállalat - mint kivitelező - kedden szocialista szerződést kötött, amelyben vállalták a december 31-i átadást. (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: ObudaiLtp-19690430-Nepszabadsag - indafoto.hu
(Népszabadság, 1969 április 30.)


A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható.

További érdekességek, aktuális infók Budapestről a Fővárosi Blog közösségi oldalain - kattints a logókra!
twitterlogo.jpgfblogo.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://fovarosi.blog.hu/api/trackback/id/tr614437458

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.hu/ 2019.04.06. 13:05:47

Ekkoriban voltam 3,5 éves. Egy évvel korábban költöztünk egy kelenföldi panelbe, majd másfél évvel később egy óbudaiba. Zajlott az élet... :)