Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Irodaház bontás a Margit körúton: lehetett volna hosszabb is

2014. május 28. - fovarosi.blog.hu

2014. március 13-án megkezdődött a Margit körúton álló egyikori minisztériumi épület bontása. A Mammut szomszédságában álló egykori Kohó- és Gépipari Minisztérium irodaházával együtt az egyik utolsó budapesti páternosztertől is búcsúzhatunk. A ház történetének utánajárva egy korai, meg nem épült tervváltozatra és a meg nem valósult B ütemre is rábukkantam.

fovarosi.blog.hu: GazdasagiMiniszterium-MargitKrt-20130711-06 - indafoto.hu

Az egykor még Országútnak hívott Margit körút e szakaszán valamikor börtön működött. Közel hét évtizedes története során sokszor tartottak itt fogva politikai foglyokat. 1919 és 1944 között több mint 3000 embert végeztek itt ki - zömében baloldaliakat. Ennek köszönhetően a második világháború utáni kommunista történetírás elsősorban a Horthy-rendszer elnyomó gépezetének egyik elemeként emlékezett a börtönre - ennek kapcsán nevezték el az utat Mártírok útjának 1945-ben. 1945 után is voltak itt kivégzések, többek között Rajk Lászlót is itt érte végzete. A fogházat 1951 elején bezárták, később egy ideig a Ganz-gyár ipari iskolája működött itt. A Rákosi-érában a metró egyik felvonulási területe lett a gyár előtti telek, amely az 1956-os harcoknak is fontos helyszíne lett.

fovarosi.blog.hu: MargitKrt-1950esEvek-fortepan.hu-3748 - indafoto.hu

A metró felvonulási területe a Rákosi-érában, háttérben az egykori Margit körúti fogház épülete. (kép: fortepan.hu, 3748)

1963-ban Brazíliában tartották az Építészek Világszövetségének kongresszusát. Ezen az IPARTERV-es Farkas Ipoly is részt vett. Nagy hatással volt rá Affonso Eduardo Reidy hullámzó homlokzatú épülete, a kormányzati dolgozók elszállásolására épített, 1947-ben tervezett "Boulder" ház. Ez az épület is inspirálta az első terveket, amelyeket Farkas Ipoly és Mészáros Géza (IPARTERV) készítettek. (Sajnos úgy tűnik, erről az első tervről nem maradt fent kép.)

fovarosi.blog.hu: GazdasagiMiniszterium-MargitKrt-1970esEvek-fortepan.hu-11102 - indafoto.hu
Mártírok útja, Moszkva tér, 1974. A háttérben a KGM irodaháza. (kép: fortepan.hu, 11102)

A hatvanas évek elején egy új, nagy közlekedési csomópontot terveztek a Moszkva térre. A Margit körutat emelten vezették volna a Szilágyi fasor felé, az út másik ágát pedig a Csalogány utca felé vezették volna le, alagúttal a Kossuth tér felé. A KGM irodaház végében nagy városi könyvtárat terveztek felépíteni. A Moszkva tér is átépült volna a 2-es metró építéséhez kapcsolódóan, és már szélesítették a Csalogány utcát is. A Mammut 1 telkére Vedres György tervezett magas lakóházat. Az új irodaház tehát egy nagyszabású városépítési program részeként épült fel, bár ez a program végül igencsak csonka maradt.

Az eredeti, ívelt homlokzatú terveket el kellett vetni, mivel az irodaházat mindenképpen előre gyártott elemekből, a helyszínen szerelve kívánták megépíteni, a költséghatékonyságot szem előtt tartva. Ez viszont nem tette lehetővé íves, kanyargó szerkezet tervezését. A kanyargó homlokzatot az épület kubusainak egymás mellé helyezése váltotta fel.

Az épület eredetileg a Ganz Villamossági Művek és a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervezőintézetének (KGMTI) lett volna közös irodaháza. Ebből adódóan az irodaház jóval hosszabban húzódott volna a körút mentén, a Lövőház utcánál ért volna véget. Hossza ennek megfelelően kb. 270 méter lett volna, szemben a megépült kb. 120-130 méterrel. A kivitelezés már 1966-ban megkezdődött. Amikor 1968-ban irodaház építési tilalmat terveztek elrendelni, felpörögtek az események: utasításba adták, hogy a végleges terveknek 1968 márciusára készen kell lenniük. Ezt sürgette az is, hogy a kivitelezés már elkezdődött, így építési engedély kiegészítést kellett kérni az új irodaházra. A megépült irodaház tervezését már - az akkor szintén IPARTERV-es - Kévés György vezette, Farkas Ipoly és Mészáros Géza terveinek felhasználásával, velük együtt dolgozva. 1969-ben módosult a program: a Ganz kikerült a programból, helyette viszont a minisztérium kért helyiségeket. Mivel az építkezés addigra már igencsak előrehaladt, nem volt mód egy minden igényt kielégítő miniszteri irodaházat kialakítani a Ganz gyárirodái helyett, az irodákat így nem sikerült "minisztériumi szintre" emelni. A belsőépítészeti puritánságot mindössze Miskei László festőművész acél plasztikája törte meg az előtérben. Az építkezés 1970-re fejeződött be, a dolgozók a következő évben költözhettek be. A tervezett B ütemmel jutottak volna el egészen a Lövőház utcáig - ennek megépítését a metró átadása (1970) utánra tették, de ez a továbbépítés elmaradt. A B ütem helyén ma a szomszédos bevásárlóközpont második üteme áll.

fovarosi.blog.hu: GazdasagiMiniszterium-MargitKorut-MagyarEpMuv-1971-4-05-AesButem - indafoto.hu
Ekkora lett volna az irodaház, ha az A és a B ütem is elkészül. (kép: Magyar Építőművészet, 1971)

A két ütemre bontás, a program módosítása több kényszer szülte megoldást is eredményezett: az iroda előtt kialakított, ideiglenesnek szánt parkoló, a főbejárati előtetőt tartó acélpillérek alatt levő nehézkes vasbeton kockák, az előadóteremből ideiglenesen lefalazott melegítőkonyha, a márványburkolatú előcsarnokban az üzemeltető által kivitelezett farostlemez fal csak néhány példa. Az épület 8 emeletes, a középső kubus egy szinttel magasabb lett - ide kerültek az irattárak, a gépházak és műhelyek.

fovarosi.blog.hu: GazdasagiMiniszterium-MargitKorut-MagyarEpMuv-1971-4-07-Helyszin - indafoto.hu

fovarosi.blog.hu: GazdasagiMiniszterium-MargitKrt-2014-GEarth - indafoto.hu
A tervezett A-B ütemek rajza a Magyar Építőművészetben (1971) és a megépült ház Google Earth-ben (2014)

Az előregyártott vasbeton szerkezet rendszere 10,8-as axistávolságra szerkesztett parapet főtartós hosszváz, a lépcsőházak körül monolit vasbeton maggal. A homlokzatot az alumínium szerkezetű köpenyfal uralta, zöld színű üvegbetétekkel az ablaksorok között. A végfalakat világosszürke üvegmozaikkal burkolták. A kivitelező a 21. sz. ÁÉV volt. A miniszteri helyiségek belsőépítésze Nyári László (KERTI) volt. Az épület szerkezete kiváló minőségben készült el, az alumínium homlokzati falról azonban ez már nem volt elmondható. A salgótarjáni üveggyár hibás terméket szállított. Kévés György így emlékezett vissza: "A salgótarjáni üveggyárban gyártattuk le például a festett, speciális edzett üvegeket, amelyek azonban a gyártási hibák miatt a napsütés-felmelegedés hatására sorra szétdurrantak, és ezért egy védőtetőt is kellett akkoriban az épület köré felállítani."

fovarosi.blog.hu: GazdasagiMiniszterium-MargitKrt-1970esEvek-08 - indafoto.hu

fovarosi.blog.hu: GazdasagiMiniszterium-MargitKrt-1970esEvek-14 - indafoto.hu

A miniszteri szint közlekedőtere és az előtér újkorában. Semmi flanc. (képek: Magyar Építőművészet, 1971)

A megépült ház Kis Rókus utca felőli végénél egy jókora nyílást hagytak a földszinten - ennek kapuján át tudták a Ganz gyárban elkészült nagyméretű termékeket, pl. trafókat az erre készült iparvágányon kijuttatni a körút felé. Ez okból hívták az irodaházat "Ganz záróépület"-nek is. Magasságát úgy tervezték meg, hogy elzárja a belátást a gyár zajos, koszos üzemcsarnokainak irányába.

fovarosi.blog.hu: GazdasagiMiniszterium-MargitKrt-20130711-09 - indafoto.hu

Az 1971-es átadáskor - minisztériumi épületről lévén szó - természetesen egy jókora vörös csillagot is elhelyeztek a homlokzaton. Kévés György mesélte, hogy a Kohó- És Gépipari Minisztérium beköltöző kollégáinak zöme igencsak "kripto-kommunista" volt: még a hetvenes évek elején is Sztálin-portrékkal költöztek be... Az irodaház tetejére egy fényreklám is felkerült, ezen - akárcsak Erzsébet körúti társán - hirdetések, és korabeli hírek futottak. A KGM a nagy állami beruházások (Ózd, Dunaújváros stb.) kifutásával, már a rendszerváltás előtt megszűnt. A rendszerváltás után az állam már nem használta a teljes épületet, a bérlők között magáncégek is megjelentek, de a ház külső képén csak minimális változások történtek. A szerelt alumínium homlokzat a bontásig az eredeti maradt, bár később kijavították, hogy ne legyen annyira hőhidas, az utcát fűtő rendszerű.

fovarosi.blog.hu: GazdasagiMiniszterium-MargitKrt-20120712-01 - indafoto.hu

Akkori áron hatalmas összegből, 132 millió forintból építkeztek. Kb. 120-130 méter hosszú épület, 8 szint szocialista gazdaságirányítás 13 ezer négyzetméteren - mindebből csak építési törmelék marad. 2013 márciusában jelentették be: a Gazdasági Minisztériumhoz tartozó épületet lebontják. Több szervezet is költözni kényszerült a döntés következtében: a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Bányavagyon Hasznosító Kft., a Bányászati Szövetség, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Igaz, ekkor már csak 320-an dolgoztak az eredetileg 900 fősre tervezett irodaházban. A hivatalos indoklás szerint a körút átszellőzésének akadálya az irodaház, így parkot terveznek a helyére, intenzív beépítés nélkül. 2013 júliusában a projekt "nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű" lett. Ötletpályázat már volt, végleges terv még nincs a telek kialakítására. A kiírás szerint mélygarázs és közpark kerülhet az irodaház helyére 2016-ra. A területen nem csak a KGM-irodaház áll: itt található a Ganz egy régi irodaépülete, valamint az M jelű iparcsarnoka és az L jelű egykori melegpörgető épülete is. Ezek sorsa sem véglegesedett még.


A Kiscelli Múzeum várostörténettel foglalkozó munkatársai még a bontás előtt végigfotózták az épület belső tereit. Közel kétszáz külső és belső felvételt készítettek az épületről, a nagy lépcsőházi, illetve fogadó terek mellett meglepő helyeket, félreeső kis miniszteri pihenőket, szekrénybe zárt konyha- vagy mosdófülkéket örökítettek meg. Rövid beszámoló szép fotókkal a múzeum honlapján: http://www.kiscellimuzeum.hu/miniszterium_epulete
Köszönöm Kévés György és Bartalos Szilárd (IPARTERV) segítségét a cikk elkészítésében!

Források:
http://www.budaipolgar.hu/budaipolgar/helytortenet/miniszterium.html
http://index.hu/belfold/budapest/2013/02/28/lebontjak_a_gazdasagi_miniszterium_epuletet/
http://urbface.com/budapest/a-gazdasagi-miniszterium
http://www.portfolio.hu/ingatlan/varoskep/elmarad_a_hatalmas_robbantas_budan.1.193888.html
Kévés György: Kohó- és Gépipari Minisztérium székháza, Budapest II., Mártírok útja. Magyar Építőművészet, 1971/4.
Farkas Ipoly: Ganz Villamossági Művek székháza, Budapest. Magyar Építőművészet, 1966/2.


A Fővárosi Blog az alábbi helyeken is elérhető:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

DirkDiggler 2014.04.25. 13:18:57

Már csak a Mammutot kéne ízlésesre átépíteni és egész jó környék lehetne.

kjhgfd 2014.05.28. 18:58:59

örülök h lebontják. de a történet úgy néz ki, h amíg nem volt mammut, azért a szél is jobban járt. aztán megépült a mammut, lefogta a teret, megnehezítette a (autós)közlekedést. most pedig épül mellé közpénzből egy sokmilliárdos park, meg a Szél Kálmán tér felújításakor szintén közpénzből meg fog épülni a mammutot normálisan kiszolgáló úthálózat.

Globetrotter2014 2014.05.28. 19:31:11

@DirkDiggler: semmi baj a Mammuttal, a vicces postapalota meg sok tarkabarka posztszecessziós bérház között semmi szégyenlenivalója nincs a bev központnak.

@kjhgfd: A mártírok útja azelőtt is hírhedt volt. Most sem rosszabb.

Igazából egy komoly P+R amire a legnagyobb szükség lenne. A Mammutok, a Millebnáris meg a fény utcai "vigalmi begyed" mellett már szerintem nem a szolgáltató rész a légegégetőbb gond.

Vittore. 2014.05.28. 20:02:05

@kjhgfd: Ezt hívják kapitalizmusnak. Ha meg a politika is besegít nekik, akkor azt a politikát is a NÉP szavazta meg.

lomaquilt 2014.05.29. 13:34:04

Kérdés, hogy a minisztérium mögötti régi Ganz épületekkel (az egyik parkoló) mi lesz? Nagyon csunyák, ha azok ott maradnak az tényleg szégyen lesz. Mi lesz a parkolóval ami mindig teli van?

innovation 2014.05.31. 13:19:26

Az épület mögötti Ganz épületekkel lehetne mit kezdeni, s ha valóban városi park lesz az embereknek, akkor az eső elől is jó lenne valahová behúzdóni, ha úgy van.
Persze előtte fel kellene újítani őket. Mindenképpen maradjanak meg!

/o 2014.06.02. 05:02:37

@innovation: Ha a helyén valóban park létesül, remélem, arra is lesz gondja valakinek, hogy a csövesek ne vegyek birtokba, és szarják-hugyozzák össze.

2014.07.15. 13:29:35

@kjhgfd: "most pedig épül mellé közpénzből egy sokmilliárdos park"

Persze,inkább ki kéne irtani a maradék fűcsomókat is a környéken, lehetne a helyén többsávos autóút vagy parkoló. Más minek? A közlekedés, meg természetesen csak autóközlekedés lehet.

HToma 2014.08.26. 21:49:45

Én is arra lennék kíváncsi, mi lesz a régi Ganz épületekkel? A Margit körútról nézve elég szörnyű látvány.
süti beállítások módosítása