Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

A hármas metró története és építészete 10/10

2009. június 03. - fovarosi.blog.hu

A cikkek írása közben döbbentem rá, hogy milyen sokféle szék és pad van a metróvonalon. Van egy "egybeöntött" műanyag fajta például, amiből van sárga, narancssárga, piros és fekete színű is. Az északi négy állomáson meg fa padok vannak. A KÖKI-n meg éppen nincsen semmilyen szék sehol. Ja, és külön padja van az egyik költőnknek. Íme egy képgaléria a metró székeiről:

Budapest észak-déli metró vonal állomásai színinformációs rendszerének színkódjai

(Nemcsics Antal szíves közlése)

A Coloroid színkódrendszerhez tartozó számítógépes program segítségével a színkód azonnal átkonvertálható több egyéb, széles körben használt színkódrendszer kódjaira. A számok a szín színezetét, telítettségét és világosságát meghatározó henger koordináták.

Metróállomás neve: színkód (szín hozzávetőleges neve)

Újpest-Központ: 51-40-40 (Szkíta kék)

Újpest-Városkapu: 53-50-45 (Mangánkék)

Gyöngyösi utca: 55-60-65 (Azúrkék)

Forgách utca: 60-60-65 (Capri zöld)

Árpád híd: 62-50-65 (Triton zöld)

Dózsa György út: 64-40-65 (Krómzöld)

Lehel tér: 66-25-65 (Magyar zöld)

Nyugati pályaudvar: 71-30-65 (Őszöld)

Arany János utca: 73-35-70 (Viridinzöld)

Deák Ferenc tér: 75-45-75 (Királyzöldes sárga)

Ferenciek tere: 10-50-80 (Őssárga)

Kálvin tér: 12-50-80 (Napsárga)

Ferenc körút: 14-50-75 (Narancssárga)

Klinikák: 16-40-70 (Pompei narancs)

Nagyvárad tér: 21-40-70 (Perzsa narancs)

Népliget: 23-35-60 (Etruszk vörös)

Ecseri út: 25-35-60 (Memphiszi vörös)

Pöttyös utca: 30-30-50 (Cinóber vörös)

Határ út: 32-30-50 (Karmazsinvörös)

Kőbánya-Kispest: 34-35-50 (Skarlátvörös)

A metróállomásokon az aktuális állomás körbe van foglalva, és ez a kör körüli körgyűrű a bejáratoknál is megismétlődik (már ahol még el nem lopták ezeket a táblákat). Itt a külső körgyűrű a metróvonal színe (Coloroid 52-40-55, Kobaltkék), a belső kör az állomás fenti lista szerinti színe. A vonal színét az alagút állomástérbe eső felületei, valamint a peron mennyezete vonalalagút felé eső csíkja hordozza. Az állomás jelzőszínében a peron padjai mögötti falborító elemek vannak.

"A többi felület színe megközelítően semleges, vagy a semlegeshez közel álló, kis telítettségű, napfényes hatást létrehozó, ezért megnyugtató pszichológiai hatást keltő samott sárga és abszint sárga. A vonal és állomás egyesített színjele az oldalfalakon hol ritkuló, hol sűrűsödő ritmusban ismétlődik" - írta Nemcsics Antal a Magyar Építőiparban 2001-ben megjelent cikkében.

Az UVATERV levele Nemcsics Antal részére

Hivatkozással a korábban elkészített színdinamikai vázlatterv alapján, megrendeljük t. Címnél a metró négy állomás színdinamikai kiviteli tervét az alábbi követelmények szerint:

1./ Kiviteli tervdokumentáció készítése a 4 db. Metróállomás, aluljáró és kijáratokról a mellékelt részletezés szerint.
2./ Vonal és állomás szinbólum tervezése.
3./ Vonaltájékoztató tervezése
4./ Tájékoztatótábla és annak mechanika működtetési kiviteli terve.
5./ A színdinamikai tervben ajánlott képzőművészeti alkotások tervezésére és kivitelezésére árajánlat készítése. Az alkotások eldöntése egy későbbi időben kerül sorra a Fővárosi Tanács Közlekedési Főigazgatóság és a METRÓBER között.

A kiviteli terveket 15 példányban kérjük leszállítani az alábbi határidőkre:

-Újpesti mh. állomás: 1989. július 20.
-Forgách utcai állomás: 1989. szeptember 20.
-Gyöngyösi úti állomás: 1989. december 15.
-Bajcsy Zs. úti állomás: 1989. december 15.

A kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges építészeti tervdokumentációt az alábbi határidőre tudja UVATERV t. Cím rendelkezésére bocsájtani:

-Újpesti mh. állomás: 1989. február 20.
-Forgách utcai állomás: 1989. március 20.
-Gyöngyösi úti állomás: 1989. április 20.
-Bajcsy Zs. úti állomás: 1989. április 20.

Kéjrük t. Címet, hogy a munkára vonatkozó szerződéstervezetét állomásonként szíveskedjék összeállítani és részünkre mielőbb megküldeni.

Bödő Mihály, osztályvezető

Szegedi Ferenc, osztályvezető helyettes

ÚT-, VASÚTTERVEZŐ VÁLLALAT

(1989. február 3.)

A Budalakk levele Nemcsics Antalnak

(…) Tájékoztatásuk szerint a metro új szakaszán cseh importból származó, hőrekeményedő festékkel ellátott alumíniumlemez burkolatok kerülnek egyes elemekre, melyeknek átfestésére színdinamikai szempontok miatt kerül sor. Az átfestéshez a termékeink közül a Trinát szóró selyemfényű zománcot és a Tixotróp Klorotex átvonózománcot választották ki.

Az Önök által Trinát szóró selyemfényű zománccal felstett mintalemezen Alkalmazástechnikai Főosztályunkon a tapadásvizsgálatot elvégezték. A mintalemezen a Trinát szóró selyemfényű zománc tapadása rácsvágásos módszerrel megfelelő, így ez a termék mind a várható igénybevételi követelményeknek, mind a színdinamikai szempontoknak megfelel."

(…)

Gaál Tamás főosztályvezető
Jákó Klára, önálló csoportvezető
BUDALAKK festék- és műgyantagyár

(1989. június 27.)

Emlékeztető az 1990. június 18-án, a METRÓBER-nél tartott tágyalásról

(…) A tervező vállalja, hogy a térkép kivitelezési lehetőségét a Kartográfiai Vállalatnál - a BKV Közönségszolgálat közreműködésével - június 30-ig tisztázza. A BKV bejelentette, hogy a Kartográfiai Vállalat az utastájékoztató táblákra kerülő térképek készítését - a felszíni tömegközlekedési hálózat, illetve az utcanév-változtatások bizonytalanságai miatt - leállította. (…) A térkép 60x60 cm-es változata kerül az utastájékoztató táblákra is.

(1990. június 18.)

Nemcsics Antal feljegyzése Rékai József irodavezetőnek (METRÓBER)

(...) Az elemek helyszínen való festését megszerveztem, 1990 nov. 26-án fog elkezdődni. E festés azonban a műhelyben való festéshez viszonyítva költségtöbblettel jár /új függőleges rögzítésű sablonok, környezetvédelem, műhelyi munkához képest idő és munkatöbblet/. Kérem a szerződéshez viszonyított költségtöbblet elszámolásához való hozzájárulásodat. A költségtöbblet elmenként 175 Ft, ami összesen 217 x 175 = 37.975.- Ft-ot tesz ki.

Megemlítem, hogy a Gyöngyösi úton a vonaltájékoztatók elemeit is festés előtt szerelték fel. Az errre vonatkozó költségtöbbletre már megállapodás született.

U.i.: Ugyancsak a Gyöngyösi úton 59 db táblát kétszer kellett lefesteni, mert a nem szakszerű szállítás miatt e mennyiségen a festés tönkrement. Ez 59 x 285.- Ft = 16.815.- Ft-ot tesz ki. Kérem ezen összeg elszámolásához is hozzájárulásodat.

(1990. november 23.)

Tájékoztató az észak-déli metró új állomásai vizuális megjelenéséről

(…)

Az állomásszimbólumok és a vonaltájékoztató szimbólum csoportjai a peronok és a kijáratok falfelületeit ritmikusan tagolják, nemcsak információs funkciót töltenek be, hanem a falak és mennyezetek színeivel való kölcsönhatásuk a térélmény kialakulását, a tér képzőművészeti igényű megjelenését segítik elő. A térélmény szerves részét alkotják, de önálló mondanivalót is hordoznak az állomások kijárataiban megjelenő tűzzománc felületek.

(1990. december 10.)

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus állásfoglalása

(...) A koncepciózus tervek alapján valamennyi műalkotás igen magas színvonalon készült el. A művek elhelyezését is ehhez méltó módon kellett volna megoldani, precízen, a burkolatok kőkiosztásának és a zománctáblák méretének, arányának figyelembevételével. Sajnálatos az építőipari kivitelezők - itt megnyilvánuló hanyagsága, gondatlansága; néhány zománctábla pl. már megsérült stb.

(1990. december 19.)

Források, felhasznált irodalom:
Metroinvest - A budapesti metró észak déli vonala. Szerk: Szendrői Dezső, 1981
Észak-déli Metró Kőér utcai járműtelepe, Budapest. Magyar Építőművészet, 1978/6. p.18.
Észak déli Metró Kőér utcai járműtelepe, Budapest. Magyar Építőművészet, 1983/1. p.42.
Magyar Építőipar, 2001/11-12. szám
http://varosjaro.blog.hu/2008/05/09/szasz_endre_metro
http://varosjaro.blog.hu/2008/11/21/szaszmento_felhivas_mentsuk_amig_mentheto
http://urbanista.blog.hu/2008/11/21/bloggerek_menthetik_meg_szasz_endre_falikepet_segitsunk_a_varosjaronak
Nemcsics Antal: Budapest vizuális arca a múltban, jelenben és a jövőben. Budapest Galéria, 1996 szeptember 2-22.

http://artportal.hu/lexikon/muveszek/miskei_laszlo

http://www.lampart.hu/ceginfo/ceginfo.html
Benedek István Gábor: Földalatti történet. Kozmosz könyvek, 1982
Várszegi Gyula: A metró építése és működése. 1997
Várszegi Gyula: Metró és a budapesti közlekedés.
David Bennett: Metró - a földalatti vasút története. Kossuth, 2005
http://www.hirszerzo.hu/cikkprint.83611
Kérdések a budapesti metró építéséről. Mérnök újság, 2002 dec.
http://www.metros.hu/
Magyar építőipar 2001/11-12. szám cikkei (pl. Dr. Nemcsics Antal: Budapesti Metró Forgách utcai állomás színdinamikai terve, p. 336)
http://index.hu/politika/belfold/budapest/metromualk
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/nemcsics_antal
http://kepes.society.bme.hu/Tagok/Nemcsis/muraliak.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalakov%C3%A'cs_J%C3%B3zsef
http://artportal.hu/lexikon/muveszek/papp_oszkar
Hargitai Jenő: Felszabadulás téri Metró kapcsolat, közúti és gyalogos aluljáró építés, felszíni rendezés - 1974-79. Budapest, 1979. október
Substance. Budapest subway, 1994-2004
A Budapesti metró észak-déli vonala. Szerk: Szendrői Dezső, 1988
A Budapesti metró. Kiadja az Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó V., 1981
Deckner Tibor: Az Élmunkás tértől Kőbánya-Kispestig c. cikk
http://varoskepp.blog.hu/2008/09/19/a_kalvin_ter_lyuka
Észak-déli metró. A METRÓBER megbízásából kiadta az Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat
http://portal.budapest.hu/135/titkok.html
A mély titokzatos varázsa. In: Indóház, 2006 október, p. 58.
A metróépítés programja 1990-ig. In: Városi közlekedés, 1976/6.
 

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

csillaberk 2013.07.29. 08:40:44

Ez egy nagyon jó cikksorozat volt. Lassan elérkezik az M3 felújítása és jó lenne, ha a színkódokat megtartanák, nem úgy, mint az M2-n. Az jó volt, hogy csak kinéztem és tudtam hol vagyok. Az M3 még őrzi ezt, kár lenne felszámolni és szabványosítani.
süti beállítások módosítása