Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Ilyen lett a kibővített MOME Campus

2020. május 19. - fovarosi.blog.hu

Bár az egyetem maga most kényszerű szünetet tart, a kerítés nélküli campus parkja remek lehetőséget kínál egy egyéni látogatáshoz is. Végre kiteljesedhetett a MOME több évtizedes álma, nézzük meg a régi és az új épületeket, irány a Zugligeti út!

mome-2019-dronfoto-magyarepitok_hu.jpgKi drónon száll fölébe (fotó: magyarepitok.hu)

A Moholy Nagy Művészeti Egyetem (MOME) története egészen a 19. századig nyúlik vissza. 1871-ben jött létre az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, majd ebből 1880-ban vált ki az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda műfaragászati tanműhelye. Egyre bővült az oktatás és a hallgatók köre, így először az Iparművészeti Múzeum Üllői úti épületébe, majd onnan az 1954-ben felépült Zugligeti úti épületbe költöztek. 1946-tól Iparművészeti Akadémia néven folyt a képzés, hat szakosztállyal: belsőépítészet, kerámia, grafika, textil, plasztika, ötvösművészet.

A második nagy költözés 1954-ben történt meg, ekkor költöztek a mai helyükre, a Zugligeti út 9-25. szám alá. Az ikonikus bejárati kiképzésű épületet Farkasdy Zoltán (1923-1989) tervezte. A második világháború frontja elől menekülve végül ő is Dániában kötött ki, majd többek között a sidney-i operaházat tervező Jorn Utzonnál is dolgozhatott. Id. Janáky Istvánnal együtt terveztek egyetemi épületeket Miskolcon és Budapesten - akkor még modern felfogásban. Farkasdy a szocialista realizmus kényszere alatt is időtálló, értékes épületet adott az intézménynek.

mome-1950esevek-01.jpg

mome-20190804-03-master.jpg

A ma MOME Master néven futó főépület (A épület) terveit Farkasdy eredetileg a Népművelési Gimnázium és Internátus számára tervezte. A magyar klasszicizmus hagyományaira épít, leginkább a dabasi Halász Móricz-kúriát szokták előzményeként, ihletadó forrásként említeni. Farkasdy ekkor a KÖZTI-ben dolgozott, az épület tervezésén az ismeretlen Limpek Jolánnal, valamint Mináry Olgával és Mészáros Gézával dolgozott együtt. A portikusz alföldi kúriák vidéki klasszicizmusára utaló arányai Farkasdy falusi kultúrház terveiben már korábban is felbukkantak. Ugyanakkor Ferkai András egy másik lehetséges ihletadó forrást valószínűsített (Ferkai András: Farkasdy Zoltán építészete. HAP Tervezőiroda Kft., Budapest, 2014): "...ennek az épületnek több köze van az 1910-es, '20-as évek északi klasszicizmusához, mint a haladó hagyománynak kinevezett reformkori magyar klasszicizmushoz. A XIX. században soha nem helyeztek el portikuszt aszimmetrikusan a homlokzaton. A masszív, árkádos építményre emelt portikusz kulisszának tűnik a csak ablaktengelyek ritmusával tagolt főhomlokzat előtt. Mintha 1949-es fogadkozását valósította volna meg Farkasdy: "elhatároztam, hogy korinthusi oszlopot tervezek egy modern raszterhomlokzat elébe. Ne mondhassák, hogy nem dolgoztam oszloprenddel." Korinthusi helyett dór oszlopokat használt, de kétségtelenül "modern, raszterhomlokzat" előtt. A skandináv építészetben láthatunk hasonló megoldásokat, ahol a húszas évek kedvelt fogása volt klasszikus elemekkel díszíteni az egyszerű, tagolatlan tömegeket. (...) A svédek és a dánok előszeretettel húzták meg függőleges irányban ("gótikus" hagyomány szerint) a klasszikus oszloprendet, Farkasdy inkább összenyomta, horizontálisan húzta szét."

Farkasdy eredeti szándéka szerint A - B - C épületek épültek volna fel a zugligeti telken, de a harmadik épület soha nem valósult meg, a B épület helyén pedig az új Base épület áll. A sokáig befejezetlenül hagyott campus eredményeképpen évtizedeken át rohangálhattak a hallgatók az Iparművészeti Múzeum épületében lévő műhely helyiségek és a zugligeti oktatási épület között. A mostani felújítással a pince is belakható lett, köszönhetően a tereprendezéssel megnyitható új ablaksornak. Az épület magasabb is lett: a tetőtérbe az intézmény irányító egységei kerültek. Ehhez fél méternyit meg is kellett emelni a homlokzaton, így a mai épület kicsit magasabb is, mint az eredeti volt. A korábban középfolyosós elrendezésű belsőt sokkal változatosabb, áttörésekkel és üvegfalak beépítésével jellemezhető terek váltották fel. Ötletes megoldás a portikusz előtti lépcsősor fokaiba vágott nyílások sora, amely a lépcső alatti térbe is természetes fényt enged.
mome-20200310-01-master.jpg65 év elteltével igencsak időszerű volt már a 2018-ban elkészült rekonstrukció - az első az épület átadása óta! -, Gunther Zsolt és Csillag Katalin (3h Építésziroda) tervei alapján. A fővárosi védettség alatt álló, 6000 négyzetméteres épület mélyföldszintjén az oktatói zóna és az irodák, a földszinten a rektori és kancellári hivatal, oktatói termek és a hallgatói szolgáltató központ kapott helyett. A felsőbb szinteken nagy, egybenyitott otthonterek vannak. A 300 fős auditóriumot eredeti formájában őrizték meg, de modern hang- és képrendszerrel szerelték fel, így akár egy filmbemutatóra is alkalmassá vált.

A campus megújítása és bővítése egy 2014-es kormányhatározattal (1438/2014. (VII. 31.)) indult el. Akkor úgy számoltak, hogy 2017-re fejeződhet be az építkezés 10,6 milliárd forintból. Első körben egy műhelyház, egy műteremház és egy médiaház építését irányozták elő, amit egy kutatóintézetet és tudásközpontot befogadó épület követhet. A beruházás indokoltságát nem csak a fejlődési igények magyarázták, de az is alátámasztotta, hogy 2012 végén a Domus magazin a MOME-t - egyetlen magyar intézményként - Európa száz legjobb design egyeteme között említette. A pályázatokat azonban csak 2015 végén írták ki, az eredményhirdetésre 2016 elején került sor. Két műemléki rekonstrukciót és három új épület megtervezését írták elő, az átadást már 2018-ra halasztva.

mome-20200310-09-gonduzovilla.jpgMűemlék épület rekonstrukciójaként született újjá a főépület mögött rejtőző Gond-űző villa. 1845 körül épülhetett, az átadás pontos éve ugyanúgy ismeretlen, mint a tervező személye. U alaprajzú épület, a hosszabbik oldal előtt egy jókora terasszal kiegészítve, ami előtt a főhomlokzatot egy hangsúlyos portikusz emeli ki. A széleken két pillér, belül két oszlop tartja a timpanont, amelyen a villa neve olvasható. Bár nem tartozik a klasszicizmus legsikerültebb villái közé, megőrzése nem volt kérdés. Fehér homlokzata a főépület visszafogottságára rímel. A 332 négyzetméteres villa felújításánál a történelmi hűség megőrzésére törekedtek. A 3h által megtervezett rekonstrukciós munkák során a belső főfalakba vágtak egy-egy nagyobb nyílást, a pincelépcsőt áthelyezték és eltávolították a fa álmennyezetet. A villában most egy tanári klub működik, amely reprezentatív események, fogadások helyszíne.

A pályázatot a 3h építésziroda Csillag Katalin és Gunther Zsolt által vezetett csapata nyerte meg. (A második díjat a Sporaarchitects, a harmadik díjat az Archi-kon Kft. kapta.) A terv megőrizte a telek parkos, ligetes beépítését, ebbe helyezte bele az új épületeket. A Farkasdy-féle épület tengelyéhez igazodott a B (Mome Base) épület bejárata, és az új Mome Up épület is ezt a vonalat veszi fel. Az épületek nem csak a felszínen, hanem a felszín alatti folyosókon keresztül is átjárhatók, télen, esőben is könnyű átközlekedést téve lehetővé. Így egy épület - természet - épület - természet - épület ritmus alakult ki a campuson. Nézzük végig az új épületeket is!

mome-2019-epuletek-mome_hu.jpg(forrás: mome.hu)

MOME One: a műhelyház (2016) - Csomay Zsófia - Németh Tamás (CET Budapest Kft.)

Az építkezések első ütemében a műhelyház készült el. Az ötvenes évekbeli kiköltözés óta folyamatosan hiányzott az intézmény infrastruktúrájából egy műhely épület. 2006 körül Nagy Tamás, majd néhány évvel később Reimholz Péter is tervezett ilyen funkciójú épületet a telekre, de ezek nem valósultak meg. Reimholz halála (2009) után felesége és alkotótársa, Csomay Zsófia és Németh Tamás (CET Budapest Kft.) vitték tovább a tervezési munkát. A tervezett funkcióknak megfelelően eleinte három kubusban gondolkodtak, végül anyagi okokból két kubust egybeforrasztottak. A kivitelező az M-Z-A konzorcium volt a Market Építő Zrt. vezetésével. A kivitelezés 1,1 milliárdos becsült ára végül 1,4 milliárd forintnál ért véget. A 2016 tavaszán átadott épületben 2400 négyzetméteren 49 helyiség szolgálja az oktatást. A műhelyházba az asztalosműhely, az autólabor, a formatervező műhelyek, az ötvösök, a bőrösök és a textilesek költöztek be.

mome-20200310-08-one.jpg

Az épület belső terei letisztultak, egyszerűek, de magas minőségűek. A szürkére festett falakat látszóbeton felületek egészítik ki - reflektálva a külső homlokzat sötétszürke burkolatára. A MOME One és a Two épületei szerves egységben állnak egymás szomszédságában: ezt nem csak a hasonló tömegformálás, az azonos anyagú és színű téglaburkolat, hanem a két épületet összekötő szürke beton híd is erősíti.

MOME Two: a média- és műteremház (2018) - Csomay Zsófia - Németh Tamás (CET Budapest Kft.)

A Mome One épületéhez szervesen kapcsolódó másik tömb a média- és műteremház épülete, ennek felépítése a második ütemben valósult meg. Az átadással kétszer több oktatási helyszínen háromszor több hely jut a műhelymunkákra, ötször nagyobb lett a közösségi területek, tízszer nagyobb lett a kutatás tereinek mérete. A Two ötszintes épülete 4000 négyzetméterrel, 171 új helyiséggel bővítette a MOME campusát.

A MOME Two négyezer négyzetméteres épületében textil-, szitanyomó, üveg-, kerámia- és grafikai műhely, betonlaboratórium, térkísérleti műterem, fotó- és digitális tárgyalkotó labor, film- és hangstúdió, vágószoba és vetítőterem kapott helyet. Egyszerre közel 200 diák alkothat ebben az épületben. Hogy a park forgalma ne sérüljön, az épület Budakeszi út felőli oldalára telepítették a teherforgalom bejáratát.

mome-20200310-06-two.jpg

Az épületet 2018. március 23-án adták át a MOME nyílt napján. Ezt is a Market építette, nettó 3,15 milliárd forint volt nyertes ajánlati ár - a becsült ár 2,1 milliárdjához képest. Ezt egy 75 milliós tartalék egészítette ki pótmunkák fedezésére. A MOME fejlesztésének teljes költségét 2018-ban nettó 15,3 milliárd forintra becsülték - ennek keretében összesen 30 ezer négyzetméternyire bővül a campus teljes területe (meglévő és új épületek együtt), beleértve ezek felszerelését, berendezését is.

"...fontos különbség, hogy a Technológia Park ezeken a terveken még nem két, hanem három épületből állt, a Média- és a Műteremház külön pavilon lett volna, utóbbi kettőt egy híd középfolyosóként kötötte volna össze.
- Miért lett a háromból végül kettő?
- Gazdasági megfontolásból: így eggyel kevesebb lépcsőházra és liftre lett szükség, és ez sokat jelent a költségvetésben.
("Kifejezetten kerültük az építészeti divatokat" - Interjú Csomay Zsófia építésszel. Octogon, MOME Campus 2019 különszám)

* * *

Ezzel kiépült a fejlesztés második üteme is. A harmadik, lezáró ütem kivitelezését nettó 10,1 milliárd (bruttó 12,87 milliárd) forintért vállalalta el a Market és a Vilati Szerelő Zrt. konzorciuma. Ebben benne foglaltatott az A épület és a Gond-űző villa felújítása és belső átalakítása, a B épület (MOME Base) felépítése, egy új Tudásközpont épület felépítése a kollégiumi épület helyén, "MOME Szíve" néven egy nagyméretű közösségi tér kialakítása és a terület zöldfelületeinek rekonstrukciója. Ezeket az épületeket a 2019 őszén kezdődő tanévre adták át.

MOME Base: az alapképzés (BA) helyszíne - (2019) - Csillag Katalin - Gunther Zsolt (3h Építésziroda)

A harmadik ütemben a korábbi B épület elbontása után, annak helyére épült a MOME Base. A terület felső végében található épület a Master épület fő tömegének tengelyvonalára reflektál: ennek a vonalnak a meghosszabbításába esik az épület átriumának tengelye. Erre erősítenek rá a felszíni és felszín alatti gyalogos összeköttetési vonalak. Az aszimmetrikusan elhelyezett átrium folyosói kötik össze szintenként a kétoldali otthon-, illetve előadóterekkel, egyben közösségi tereket is adva az épületben dolgozóknak. (Otthonterek alatt nem lakások, hanem a hallgatók számára kialakított tanuló- és munkahelyek értendők.) Az erőteljesen függőleges szerkesztésű ablaknyílások közeinek vakolt felületei, valamint a fehér szín dominanciája a Farkasdy-féle épületre reflektálnak.

mome-20200310-10-base.jpg

Átriumának könnyed, szinte lebegő hangulatát különös szerkezeti megoldás biztosítja. A legfelső födém két hatalmas, utófeszített monolit vasbeton gerendájára függesztették fel az alsóbb szintek födémjeit. Ennek eredményeképpen a belső tereket nem szabdalják szét oszlopok, pillérek. Ilyen megoldással még soha nem épült Magyarországon épület!

MOME Up: az innovációs központ, a doktori iskola és a könyvtár épülete (2019) - Csillag Katalin - Gunther Zsolt (3h Építésziroda)

Az Up épülete a legelső, amit a Zugligeti úton felfelé haladva észreveszünk, így az új épületek között Tudásközpontként is emlegetett épület 6000 négyzetméterén egy 650 négyzetméteres könyvtár, valamint a doktori iskola számára 35 iroda és 3 tárgyalóterem kapott helyet. Az Up, a Master és a Base épületek határozzák meg a campus Zugligeti út felőli látványát, ezek között a fehérlő homlokzatok teremtenek úgy harmóniát, hogy közben más korszakokat, más stílusokat képviselnek.

Lentről érkezve feltűnő, hogy az épületbe belemetsz egy keresztfolyosó, amely a földszinten vezet át. Ez tulajdonképpen az épületen kívül induló gyalogos ösvény folytatása - egy transzparens üvegfal jelenti csupán a határt a kint és a bent között. A kerítés elhagyása még tovább erősíti a könnyű átjárhatóság, a befelé hívogatás érzését. Az "utcáról beesőknek" is érdemes benézni, hiszen ez az egyik megközelítési módja a könyvtárnak, amely a nagyközönség számára is hozzáférhető. Ezt az útvonalat a főtömegbe bemetszés kontrasztos, sötét színezése is kiemeli.

mome-20200310-03-up.jpg

mome-20190804-05-up.jpg

Az energiahatékonyságot is növeli, hogy a belső héjat alkotó, nagy üvegfelületű nyílásszárókat egy külső, kopolitüveg héj fedi, amelynek matt felületű, homokfúvott elemei szabályozzák az épületbe bejutó fény mennyiségét, valamint az enyhén felmelegedő levegő keltette légmozgással a természetes szellőzést is segíti. A tetőn napelemek sorakoznak.

MOME Ground: főbejárat és fogadótér (2019) - Csillag Katalin - Gunther Zsolt (3h Építésziroda)

Az új főbejáratként is működő közösségi tér, a "MOME Szíve" lett az épületegyüttes új főbejárata a Zugligeti út felől. Az 1500 fő befogadására is alkalmas, részben felszín alatti elosztótér nem csak a környező épületeket köti össze, de egy ebédlőteret is tartalmaz. Mint egy nagyra tátott száj, úgy vonzza be az érkezőket az egyre szűkülő, ívelt formájú bejárat. 

mome-20200310-02-ground.jpg

mome-20200310-07-ground.jpg

A kint és a bent világát hatalmas üvegfalak választják el. A hátsó oldalon egy csendes, süllyesztett tér felé léphetünk ki innen.

A Rákosi-érában az intézmény 30-40 növendék számára épült ki. Ma a hallgatók száma eléri az 1000 főt. A drámai növekedést végre az épületegyüttes is lekövette, fontos új épületekkel bővítve az egyetem infrastruktúráját, és 25000 négyzetméterre bővítve ki az összes rendelkezésre álló területet. a beruházás nettó 16,8 (bruttó 21,4) milliárd forintból valósult meg, az első itt induló tanév a 2019 szeptemberében kezdődő volt. A vendéglátóhelyek, a könyvtár a nagyközönség számára is nyitott, csakúgy, mint az épületek közötti területek másfél hektárnyi parkja, benne közel 8000 új növénnyel. Vegyük birtokba!

Ha tetszett a poszt, kérlek támogasd munkámat 5-10 euróval. Ennek segítségével tudom fizetni a fotók szerkesztéséhez szükséges Photoshop előfizetést, könyvtári tagságot, szakkönyveket tudok beszerezni antikváriumokból, és egy új laptop megvásárlását is segíted. Cserébe mindenféle jó kis posztokat olvashatsz Budapest jelenéről és múltjáról. Segítségedet nagyon köszönöm! >>> Patreon >>>

Források:
http://hg.hu/cikkek/varos/10104-a-hazai-muveszkepzes-fellegvarai-az-ipar
http://hg.hu/cikkek/alkotok/16135-10-milliard-forintbol-ujul-meg-a-mome-campus-2017-ig
https://epiteszforum.hu/mome-campus-a-3h-nyertes-palyamuve
MOME Campus fejlesztési terv. In: Magyar Építőművészet, 2016/2, pp. 7-9.
https://mome.hu/hu/campus
https://www.prae.hu/index.php?route=news/news&aid=28512
https://epiteszforum.hu/elkeszult-a-mome-muhelyhaz
http://magyarepitok.hu/mi-epul/2016/08/a-market-folytathatja-a-mome-campusbovitest
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2017/11/a-market-fejezi-be-a-mome-nagyszabasu-campusboviteset
https://atlatszo.hu/2017/11/13/igenis-van-dizajnbunozes-meg-tobb-milliardert-epiti-garancsi-cege-a-mome-t/
https://epiteszforum.hu/atadtak-a-mome-muterem-es-mediahazat
https://www.hegyvidekujsag.hu/archivum-2018-marcius-27/megnyilt-mome-media
https://tervlap.hu/cikk-nezet/bemutattak-a-mome-muterem-es-mediahazat
https://tervlap.hu/cikk-nezet/utos-lett-a-mome-uj-campusa
https://www.octogon.hu/epiteszet/atadtak-a-mome-campusfejleszteset/
Az Octogon újság "MOME Campus 2019" különszámának cikkei


További érdekességek, aktuális infók Budapestről a Fővárosi Blog közösségi oldalain - kattints a logókra!

twitterlogo.jpgfblogo.jpg

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása