Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

70 éve jobb oldali Budapest...

2011. november 09. - fovarosi.blog.hu

...már ami a közlekedés rendjét illeti. Egykor talán a szekeresek ostorai miatt, talán a bal oldalon tartott, jobb kézzel előrerántott kard miatt volt bal oldali a közlekedés - biztosat nem tudni. Napóleon volt az, aki átállította Franciaországot és gyarmatait jobb oldali vezetésre - talán az ellenség megtévesztésére, talán azért, mert ő balkezes volt. Mindenesetre a jobb oldali vezetés terjedt el végül Európa nagyobb részén - és Magyarország is ehhez igazodott.


1941 júliusi filmhíradó az országos átállásról. A novemberi filmhíradó nem maradt fenn.

1941. november 9-étől volt érvényben a "Jobbra tarts!" szabálya Budapesten. Júliusban az ország már átállt, novemberben már csak Budapestet kellett az új szabályhoz igazítani a belügyminiszter 1941. június 26-i 187 000/1941. rendelete alapján. (Már korábban, 1939-ben döntés született az ügyben, de a háború igencsak akadályozta a megvalósítást.) "A baloldali hajtási szabályok Európában hazánkon kívül akkor (értsd: 1941 júniusában) még Svédországban, Angliában és Ausztria egyes tartományaiban, Ázsiában pedig csak Kínában voltak érvényben" - írta a Pesti hírlap november 9-iki száma. Az átállás oka tehát a szomszédos országok rendjéhez igazodás volt. (Ausztria a Németországhoz annektálás után állt át a német, jobbra tartó rendre.) A nemzetközi autóforgalom élénkülésével egyre több olyan baleset volt, amikor a külföldi sofőr Magyarországon rossz irányba rántotta el az autót egy-egy éles helyzetben. Amikor 1930-32-ben a Magyar Touring Club London-Isztambul között transzkontinentális utat tervezett kiépíteni, a cseh, jugoszláv és román küldöttek azzal érveltek Magyaroszág bevonása ellen, hogy itt baloldali közlekedés volt érvényben. A magyar küldöttség a kormány felhatalmazására ígéretet tett, hogy amint a viszonyok lehetővé teszik, itthon is bevezetik a jobb oldali közlekedést. Siettette a megoldást az is, hogy a Magyarországhoz a második világháború első éveiben visszacsatolt területeken már jobb oldali közlekedési rend uralkodott. Erdélyben, Bácskában nem okozott gondot az átállás: ott már 20-22 éve ilyen volt a közlekedés. Azért két ütemben álltak át, mert a fővárosban az átalakításhoz több havi munkára volt szükség. A forgalmi irány váltását Bécsben is csak fél évvel később vezették be, mint Ausztria vidéki városaiban. Áttúrtuk a Pesti Hírlap korabeli számait, hogy utánajárjunk, mi is történt 1941 november 9-én, hajnali 3 órakor.

Az átállást vasárnap reggelre időzítették - minél alacsonyabb forgalom mellett igyekeztek az átállást beindítani. Nem csak az irány változott, hanem sok egyirányú utcát is megfordítottak, és a tömegközlekedés is szinte kivétel nélkül átállt baloldaliról jobboldalira.

fovarosi.blog.hu: BudapestTerkep-1942-Reszlet 1942-es térkép részlete (A térkép nagyban, zip)

A Pesti Hírlap hosszan sorolta a megváltozott közlekedésű utcákat, tereket. Azóta sok utcanév változott, pl. Eskü út = Szabadsajtó út; Vilmos császár út = Bajcsy-Zsilinszky út; Apponyi tér = Ferenciek tere; Aréna út = Dózsa György út; Vilma királyné útja = Városligeti fasor.
"A Belváros szűk útvonalain a közlekedés biztosítása érdekében a legtöbb utcában már eddig is csak egyirányú forgalmat engedélyeztek. A jobbrahajtás bevezetése után a város központjában gyökeres változások lesznek. Az Apponyi-téren a jelenlegi körforgalommal ellenkező irányban közlekednek majd a járművek. A Váci-utca és az Eskü-út kereszteződésénél a jövőben is csak kis ívben szabad befordulni, mégpedig a jobboldali hajtási szabályok szerint. A Váci-utcában a Vörösmarty-tér felől haladhatnak a járművek, a Petőfi Sándor-utcában pedig a Szervita-tér irányába lehet csak közlekedni majd. A Szervita-téren korlátozás nincsen. A Vörösmarty- és a Deák Ferenc-téren jobboldali körforgalmat vezetnek be. A Deák Ferenc-utcában a Duna felől, a Deák-tér irányában szabad a közlekedés. A Dorottya-utcában a Lánchíd felől, míg a József-téren a jelenlegi forgalommal ellentétes irányban lehet hajtani.

A Vilmos császár-útról csak az Andrássy-útra lehet majd kis ívben befordulni, egyébként úgy itt, mint a Rákóczi-út és Kossuth Lajos-utca torkolatánál megmarad a tiszta kereszteződés. Egyirányú forgalom lesz többek között a Harmincad-, a Fehérhajó-, a Kammermayer Károly-, a Régi posta-, a Párisi-utcákban, a Haris- és a Pilvax-közben, a Városház-, Gerlóczy-, Dalmady Győző-, Vármegye-, Curia-, Kaas Ivor-, Reáltanoda-, Gróf Károlyi-, Cukor-, Éva- és a Paulay Ede utcában.

Új intézkedések.

A járműforgalom számára felszabadul a VI. kerületi Érsek-utca és megszűnik a körforgalom a Jókai- és a Liszt Ferenc-téren. A Széna-téren és a Liget-téren az új rendelet hatályba lépésével egyidejűleg körforgalmat léptetnek életbe. Megszűnik az egyirányú közlekedés a Bethlen-udvar két oldala melletti úttesteken, a Majláth- és a Miklós-utcában, a Rumbach Sebestyén-, valamint a Máriássy-utcában és a megfelelő szélességre átépített svábhegyi Báró Eötvös-úton.

Új egyirányú utcák lesznek a II. kerületben: a Retek- és a Margit-utca. Az új rendelet szerint a teherjárművek részére tilos az átvonuló közlekedés a Margit- és a Török-utcában. Az állati erővel vontatott teherjárművek, valamint a 3500 kilogrammnál nagyobb összsúlyú teherautók és az emberi erővel vont járművek részére egyirányú közlekedés lesz a Döbrentei-utcában, a Fő-utcában, a Lánchíd-utcában és a Zsigmond király-úton.
A kerékpár-közlekedés megkönnyítése érdekében a Csepreghy-, a Mária-, a Szentkirályi-, és a Pál-utcában, valamint az Aréna-útról a Regnum Marianum templom előtt a Városligetbe vezető utakon ismét szabad a kerékpárral való közlekedés.

Megváltozik ötven egyirányú útvonal közlekedése.

A főkapitány intézkedése folytán ötven fővárosi utcában és téren, ahol már eddig is egyirányú forgalom volt, megváltozik a hajtási irány. Így többek közt az I. kerületben a Győző- és a Pálya-utcában, a II. kerületben a Báró Lipthay-utcában, a III. kerületben a Török-, a Kórház-, a Laktanya-utcában és a Szentendrei-úton. Az V. kerületben a Báthory-utcában, Nádor-utcában, Kálmán-utcában, Mérleg-utcában, Vigadó-utcában, Wurm-udvarban, a Szabadság- és a Szent István-téren, valamint a Szent István Bazilika két oldala mellett levő úttesteken. A VI. kerületben a Rózsa- és a Szív-utcában, a Vilma királynő-útnak a VI. kerületben levő mellékkocsiúttestén és az Andrássy-út mellékkocsiúttestén. A VII. kerületben a Békés- és a Kölcsey-utcában, valamint a Kisfaludy-köznél. A IX. kerületben az Angyal-utcában, a XI. kerületben a Citadella körül és a XII. kerületben a Nógrádi-utcában."

fovarosi.blog.hu: Jobb-PestiHirlap-19411105-Belvaros
Kép: Pesti Hírlap, 1941. november 5.

Két tér forgalmát külön át kellett szervezni. Az egyik a Berlini tér volt - azaz a még felüljáró nélküli Nyugati tér. A másik pedig a Danubius kúttal még rendelkező Kálvin tér - vagy ahogy akkor írták, a Calvin-tér. Ezeknél nem csak villamos haladt át a téren, hanem a gépjárműforgalom is nagy arányú volt már akkor is. A Nyugati téren átszervezték a villamosok közlekedését. Az új rendben az autók a Szent István körútról csak úgy fordulhattak a Váci útra, hogy előbb túlmentek a kereszteződésen, majd a banán-szigetnél visszafordultak. A 49-es villamos ekkor még nem csak a Deák térig, hanem a Nyugati térig járt, ennek visszafordítását a tér délnyugati sarkában, a Zsitvay utca torkolatánál oldották meg. A Kálvin térnél a Baross utcából érkezők számíthattak a legnagyobb változásra. Nekik ugyanis ki kellett jönniük egészen a Kecskeméti utcáig, csak ott kanyarodhattak balra a Fővám tér felé. A Vámház körútról jövő kocsik a láncokkal kettéosztott (!) Kálvin tér jobb oldalán közlekedhettek. Ez a tér volt egyébként a rendőrség számára a legnagyobb kihívás a forgalom megszervezését illetően. Két évvel korábban már a Közmunkatanács is tervet dolgozott ki a tér körforgalommal történő átépítésére, de ez a háborús körülmények közepette elmaradt.

fovarosi.blog.hu: Jobb-PestiHirlap-19411108-NyugatiTer

fovarosi.blog.hu: Jobb-PestiHirlap-19411108-KalvinTer

Az átállás pontos idejét azért tették hajnali 3 órára, mert az akkori statisztikák szerint akkor volt a legkisebb a városban a járműforgalom. November 9-étől az egész rendőrlegénységet mozgósították az új közlekedési rend bevezetéséhez. Minden nagyobb kereszteződésben őrszem állt, aki elsősorban a gyalogosok védelmére ügyelt. Különösen veszélyesnek ítélték a "rendezetlen" belvárost és Kálvin-teret. Ugyanakkor bizakodóak voltak, hisz az átállás vidéken nem hozott magával baleset-sorozatot. A rendőrség közlekedési osztálya részéről Marnovich Marcell rendőrkapitány, a Beszkárt (a BKV elődje) pályafenttartási osztálya részéről Zlinszky István műszaki igazgató vezetésével készültek el az új jelző- és műszaki berendezések.

fovarosi.blog.hu: JobboldaliKozlekedes-1941-AutofiliaBlog
Kép: Autofilia Blog

A gépkocsivezetőket arra kérték, hogy az engedélyezettnél lassabban hajtsanak, és a kereszteződéseken csak lépésben haladva hajtsanak át. Az első héten a rendőrség csak figyelmeztetett, büntetést nem szabott ki. A jelzőlámpákat, irányítóoszlopokat már október során áthelyezték, de a Beszkárt átalakítási munkálatai csak a bevezetés hetének szerdáján fejeződtek be. Az egyirányú utcákat és a körforgalmat jelző táblákat letakarva szerelték fel, így az átállás pillanatában csak a takarást kellett eltávolítani.

fovarosi.blog.hu: JobboldaliKozlekedes-1941-Fortepan.hu-14763
Kép: Fortepan.hu (14763)

A Beszkárt a villamosforgalmat szombaton este 11 órakor leállította, és vasárnap reggel az első járatot fél 7-kor indította. Ez idő alatt végezték el a szükséges átszerelési munkálatokat. A járművezetőket és kaluzokat már hetekkel az átállás előtt elkezdték oktatni. Újraszámolták a menetidőket, kiadták az új megállóneveket. Az átállás éjszakáján a vonal, a pályafenntartási és az építési osztályok teljes létszámmal szolgálatban voltak. Az éjszaka során átépítették azokat a váltókat, amelyek a baloldali közlekedéshez kellettek, és összekötötték azokat a vágányokat, amelyeket már korábban megépítettek az irányváltáshoz. A margitszigeti autóbusz végállomását áthelyezték a Pannónia utca (a Vígszínház) elé. A 15-ös busz útvonalát megváltoztatták, november 9-től a Szabadság tértől mindkét irányba a Honvéd utcán és a Pannónia utcán át közlekedett. A 822 autóbusz megállóhely közül 634 maradt a helyén, a többit át kellett helyezni. Vasárnaponként egyébként nem is volt autóbuszközlekedés akkoriban, kivéve a 22-es és a "T" vonalakat, valamint az éjszakai járatokat. Az 1825 villamosmegállóból (Figyeljük az arányokat? 822 buszmegálló, 1825 villamosmegálló!) 584-et kellett áthelyezni.

Nyersanyaghiány miatt megszüntették vagy átirányították a 2-es, 20-as, és 25-ös villamosvonalakat. Az első hetekben az ellenőrök, kaluzok adtak útbaigazítást az utasoknak az új rendről, de a nagy forgalmi csomópontokban külön "közegekről" is gondoskodtak. Ugyancsak szombaton éjszaka szerelték fel a forgalomban maradt autóbuszokra a jobboldali fellépéshez szükséges lépcsőket és egyidejűleg befedték a korábbi feljárók helyeit. A buszok átalakítása 12 millió pengőbe került. A rendőrség a korábbinál is szigorúbban büntette a már mozgó járművekre fel-, illetve onnan leugrálókat, mivel ők megszokásból ugrándozva óriási veszélyt teremtettek a közlekedésben. Marinovich rendőrkapitány mellett dr. Éliássy Sándor főkapitány is óvatosságra intette a főváros lakosságát: "Rend, fegyelem, és óvatosság legyen a legfőbb szempont és akkor elkerülhetők lesznek a szerencsétlenségek."
"M. kir. rendőrség dési kapitánysága
Szám: 975-1941. Jobbra hajts, balra előzz!"
Hirdetmény
"A m. kir. belügyminiszter úr 186.100-1941. V. számú rendeletével értesített, hogy folyó évi július hó 6-tól kezdődően a bal oldali közlekedés helyett a JOBB OLDALI közlekedésre való áttérést vette az 1929. XXXII. t.-c. 3. paragrafusában kapott felhatalmazás alapján a kereskedelmi és a közlekedési miniszter úrral egyetértőleg tervbe.
A fentiekkel kapcsolatosan tájékoztatásul az alábbiakat közlöm:
1. A fenti időponttól kezdődően a járművek, lovasok, vezetett vagy szabadon hajtott állatok csak az úttest jobb oldalán közlekedhetnek.
2. Előzni csak az úttest közepe, bal felé szabad.
3. Az egyik utcából a másikba történő befordulásnál a szabály a következő:
a) jobbra fordulásnál kis ívben, a gyalogjáró mellett szabad befordulni,
b) balra fordulásnál nagy ívben az ún. közlekedési négyszög középpontját megkerülve szabad.
4. Szekerek (országos járművek), kerékpárok névjelző tábláit a jármű bal oldalára kell átszerelni.
5. A szekerek, kocsik megvilágítására szolgáló lámpákat a jármű bal oldalára kell az eddigi előírásoknak megfelelő módon elhelyezni.
6. Járművekkel a menetirány szerinti jobb oldalon szabad megállni, a fel- és leszállás a gyalogjáró felőli jobb oldalon történjék.
7. A gyalogközlekedésre vonatozó szabályok változatlanul maradnak.
Kelt Désen, 1941. június hó 15-én.
A kapitányság vezetője:
Dr. Serény István s. k.
kir. rendőrtanácsos"

"Bár a közlekedési szakemberek szerint Budapest közönsége az utcai forgalomban az összes európai nagy városok gyalogosai között a legfegyelmezettebb, a járókelőkbe mégis beidegződtek már a baloldali forgalom közlekedési szabályai" - írta a Pesti Hírlap november 6-án. A gyalogosok figyelmét elsősorban arra hívták fel, hogy az úttestre lelépés előtt nem jobbra, hanem balra kell tekinteni. (Aki járt már Nagy-Britanniában, az megtapasztalhatta, hogy miről is van szó.) Többször felhívták a figyelmet arra, hogy különösen kell vigyázni a kisgyermekekre - már csak azért is, mert iskolai betanításuk az új közlekedési rendre elmaradt!

Nem volt elég a szabályokat bevezetni, azokról tudatni is kellett az embereket. Újságcikkeken, falragaszokon és rádióbemondásokon kívül a színházakban és a mozikban is vetítették a jobbra hajtásra való felhívást. A villamosvezetők, autóbusz- és taxisofőrök "jobbra hajts, balra előzz!" feliratú kis táblákat kaptak a szélvédőüvegeikre. A taxik és a buszok hűtőrácsára kb. 50x70 cm-es táblákat függesztettek ki, figyelmeztetésül a szembejövőknek.

Ez volt tehát a módja, hogy hogyan álltak át a baloldaliról a jobboldali közlekedésre eleink. De hogy miért pont akkor álltak át? A válasz a háborús időkben keresendő. "A gépjárművek nagyarányú leállítása folytán a főváros utcáin már nagyon mérsékelt a forgalom. Így az irányváltozás alkalmas időpontban történik. Ha a gyalogosok és a járművezetők egyaránt a kellő figyelemmel viselkednek, a jobbrahajtás bevezetése minden zökkenő és baleset nélkül fog megtörténni."
A jobbra hajts - balra hajts kérdésében ma sem egységes a világ:
-Franciaországban, Belgiumban és Svájcban a vasút a mai napig is balos szervezésű.
-A nemzetközi repülésben a kikerülést jobbról kell végezni.
-Magyarországon két fontosabb helyen maradt fenn a baloldali közlekedés: az egyik a gödöllői HÉV vonala, a másik a Déli pályaudvar és Kelenföld közötti szakasz. Utóbbinál az ok az, hogy a baloldali vágányra szoktak szerelvényeket kihúzni a rendező pályaudvarról, így biztonságosabb a Kelenföld felé tartó vonatokat a bal oldalon közlekedtetni - így kisebb az esélye a szembemenesztésnek. A gödöllői HÉV-nél az hozhatna változást, ha összekötnék a 2-es metróval - de erre még várni kell...
-A magyar átállás igencsak megkésett volt: mi voltunk az átállók közül az utolsó előttiek. Az utolsó Svédország volt, 1964-ben. Tehát mire mi átálltunk, már az összes szomszédos országban jobboldali rend volt érvényben.
-Van visszaút is: Szamoa 2009-ben állt át jobboldali közlekedésről baloldalira - kb. 20 ezer járművet érintett a váltás. A magyar átállás 1941-ben kb. 15 ezer járművet érintett az ország egészén.
-A magyar vasút már 1855 óta jobboldali rendben közlekedik a kétpályás vonalakon.
-A földalatti irányát az 1973-as nagy rekonstrukció idején változtatták meg.
-Brit régészek szerint a kerekes világ kezdetén a szekerek az út bal oldalán haladtak, erre a rómaiak által az I. században használt délnyugat-angliai kőbánya szolgált bizonyítékul, mert a keréknyomok bal oldalon mélyebbek voltak, tehát itt mentek a teli szekerek, a másikon meg az üresek.
-Az első világháború alatt egyes osztrák tartományok a jobb, mások a bal oldali rendszert választották, így egy országon belül kétféle rendszer volt érvényben - a vezetők nem kis bosszúságára.
Hatalmas munka volt a háborús körülmények között levezényelni az átállást. De sikerült - a magyar szervezés komoly teljesítménye volt ez. Végül egy újabb érdekes adat: egyes tanulmányok szerint a baloldali rend biztonságosabb, a legtöbb embernek a látásban is a jobb oldala domináns, amely baloldali forgalom esetén jobban becsül távolságot, sebességet. Vissza kellene állni? :-)

Források:
http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=4289
http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=4418
http://autofilia.blog.hu/2008/07/06/jobbra_hajts_balra_elozz
http://nol.hu/archivum/archiv-23588
http://www.retronom.hu/node/3374
http://totalcar.hu/magazin/hirek/2010/06/17/mire_jo_egy_hurokhid/
http://www.nana.hu/kikapcsolodas/kult/mar-69-eve-jobboldali-budapest-104292.html
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=22609
http://filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=4289
http://nol.hu/auto/20110706-hetven_eve_valtottak_a_magyarok
http://iho.hu/hir/nezzen-jobbra


Tetszett a cikk?
Kövess Facebookon is!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rocko- 2011.11.09. 08:51:06

akartam modnani, hogy mi is írtunk erről, de látom, hogy ez magától értetődik, az egyik kép tőlünk van. ;)

és szép hosszú, nagy lélegzetvételi írás, ezt már simán cikknek is lehet nevezni! szóval @Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: kollégával egyetemben köszönöm én is.

egy dolgot megjegyeznék Szamoával kapcsolatban: 20 ezer jártművet írsz (honann az adat? wikipedia 18 ezerből 14 ezer érintett gépjárművet ír), valójában valósan jóval kevesebb lehet a valós szám. az oka igen egyszerű: Új-Zélandról rengeteg jorrbkormányos jártűvet importáltak, így az ország valójában már fel volt készülve erre. :) csak a szabályokat igazították hozzá az igényekhez.

kida 2011.11.09. 09:49:19

állítólag itt nem jobbkéz szabálynak kéne lennie, hanem balkéz szabálynak (angliában is jobbkéz szabály van), ami logikus is hisz a balról érkezők messzebb vannak tőled így több időd, helyed van reagálni.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.11.09. 10:13:40

Szép összefoglaló! Gratula!

Ezt is a franciáknak köszönhetjük, mint az SI-t... ;)

Nekem kb. 3 hónap alatt sem sikerült Dublinban megszoknom a baloldali közlekedést, pedig csak tömeg közlekedtem. Nem is mertem volna autót vezetni. Annyit értem el, hogy mielőtt leléptem volna a járdáról mind a két irányba kapkodtam a fejem. Pedig ott a zebrákon nagy betűkkel fel van festve, hogy merre kell nézni! :)

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2011.11.09. 10:21:24

Van még, ami őrzi a baloldali közlekekedés emlékét odahaza, ez pedig a gödöllői hév.

zrtzrtzrtzrt (törölt) 2011.11.09. 10:28:53

@tildy:): A kisföldalatti is a 60-as 70-es(?) évekig fordítva járt.

Eltévelyedés · http://gumimacik.blog.hu/ 2011.11.09. 10:41:36

Alapos cikk, grat.
A mellékelt linken egy 1938-as színes film budapestről, ahol még baloldali a közlekedés.

oltonyosrabszolga.freeblog.hu/archives/2010/08/02/Budapest_-_1938/

qwertzu 2011.11.09. 10:47:16

@kida: Nyilván. Lényegesen értelmesebb lenne a balkéz szabály.

1. Sokkal jobban kilátsz balra a kocsiból.
2. Ha nem adod meg a jobbkezet, akkor vagy te mész neki egy másik kocsinak a vezető felőli oldalon, vagy neked mennek az utas felőli oldalon.
Balkéz esetén fordítva lenne, tehát nem az elsőbbséggel rendelkező lenne nagyobb veszélyben.

Rocko- 2011.11.09. 10:50:26

@kida: igen, ez egy ittmaradt csökevény.

@tildy:): ahogy a posztban is szerepel.

@Eltévelyedés: ezt a videot a felhasználó eltávolította,

Nyomek 2011.11.09. 10:52:21

@tildy:):
A cikket olvastad?
"Magyarországon két fontosabb helyen maradt fenn a baloldali közlekedés: az egyik a gödöllői HÉV vonala, a másik a Déli pályaudvar és Keleföld közötti szakasz."
(Keleföld. Mi ez, gólyatelep?) :-)

Más: A balkéz szabály tényleg logikusabb volna. Ennek keletkezését valaki kinyomozza?

musi 2011.11.09. 10:57:27

a jóbüdösk.életbe... széjjel szakadt a hangfalam, és szívrohamot kaptam, úgy üvölt a videó...

Ellensúly 2011.11.09. 11:15:49

A mostani Veterán Autó és Motorban van egy tök jó cikk a témáról.

tothh · http://polizis.blog.hu 2011.11.09. 11:37:33

@qwertzu: @Rocko-: Igen, erről a balkéz-szabályról már valahol olvastam én is. Azt hiszem, az volt a téma, hogy GBr.-ben "találták föl" a jobbkéz-szabályt.

Arról tudtok valami infót, hogy más országokban, ahol szintén jobbra hajts van, ott mi a helyzet? Balkéz-szabály, vagy ott is "ottmaradt csökevényként" jobbkéz-szabály?

Hóhér Tibi · http://bunti.blog.hu 2011.11.09. 11:46:42

A balra tarts azért is biztonságosabb, mert a jobbkéz szabálynál jobban belátja a soför a jobb oldali területet. Pl. Ausztráliában, Új-Zélandon vagy Szingapúrban van jobbkéz-szabály és balra tarts.
Angliában nincs, mert minden úton van elsőbségadás tábla, lámpa. T kereszteződésben meg a továbbhaladó útnak van elsőbbsége (Au-ban is.)

biohazard 2011.11.09. 11:49:57

@tothh: Észak-Amerikában egyenrangú útkereszteződésekhez négy STOP-táblát raknak (vagy villogó pirosat), az halad tovább elsőként, aki először áll meg.

Rocko- 2011.11.09. 11:52:25

@Eltévelyedés: kösz.

@tothh: fejből nem. gyakorlatban pedig ugyanazt tudom, amit te is. ;) megugglizom.

Hóhér Tibi · http://bunti.blog.hu 2011.11.09. 11:56:31

@tothh:
en.wikipedia.org/wiki/Priority_to_the_right
Bécsi egyezmény alapján kontinentális Eu-ban jobbkéz-szabály van

F173 2011.11.09. 12:12:48

@Hóhér Tibi: Egyszer próbáltam tájékozódni az interneten a jobbkéz szabály-ról a bal oldal közlekedőknél és teljesen ellentmondó infókat kaptam. Pl. Japánra a magyar külügyminisztérium honlapja azt írta, hogy balkéz szabály van ott..
Egyszer Cipruson, ahol szintén bal oldali közlekedés van béreltem egy quad-ot és ott amikor megkérdeztem a bérbeadó orosz embert hogy jobbkéz vagy balkéz szabály van cipruson, azt tanácsolta nézzek körül alaposan minden irányban és utána óvatosan hajtsak át a kereszteződéseken :-)
Mindenből amit végigolvastam nekem a jobbkéz szabály tűnik logikusabbnak a bal oldali közlekedésnél.

Hóhér Tibi · http://bunti.blog.hu 2011.11.09. 12:15:54

@F173:
Az én infóim innen vannak, meg amit a bátyám mondott Au-ban:
en.wikipedia.org/wiki/Driving_on_the_left_or_right
A forrásokat nem ellenőriztem.

Leonard Zelig 2011.11.09. 13:18:39

Első osztályú cikk, grat!

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2011.11.09. 13:24:30

@Rocko-: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=40Bfpi0ZxlU#!

Rocko- 2011.11.09. 13:34:21

@F173: "azt tanácsolta nézzek körül alaposan minden irányban és utána óvatosan hajtsak át a kereszteződéseken :-)"
ez azért elég sok helyre igaz. :)

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: meglett közben, kösz.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2011.11.09. 13:34:46

Szerepel a cikkben, hogy Ausztriában tartományonként eltérő volt a közlekedés.

Nos a mai Oroszország távol keleti végén, Vlagyivosztokban például, rengetegen importálnak Japánból használt autót, aminek jobb oldalon van a kormánya.

Erről a témakörről tud valaki valamit?

raven_seldon 2011.11.09. 13:57:24

Na és mit szóltak ehhez azok, akiknek jobbkormányos kocsijuk volt? :)

Májkül 2011.11.09. 15:06:37

Annak idején a szovjet tudósok (akik késôbb angliába emigráltak és brittek lettek) felfigyeltek arra, hogy Angliában jóval kevesebb baleset van, mint a nagy Szovjetunióban. Ennek okát abban vélték felfedezni, hogy ott a baloldalon közlekednek. A következô kommunista pártkongresszuson meg is született a határozat, hogy át kell állni a nagy Szovjetunióban is a baloldali közlekedésre. Azért az elvtársak óvatosak voltak egy ilyen nagy átállás elôtt, mert ha nem vállik be, akkor kudarc esetén egy "tartós kiküldetést" nyernek Szibériába. Igy kísérleti jelleggel, kezdetben csak a páros számra végzödô rendszámú kocsik hajthattak a baloldalon....

Mielôtt valaki rákeres a Google-n, ez csak egy korabeli vicc volt. :)

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2011.11.09. 22:27:14

@Nyomek: Olvastam, úgy látszik véletlen átsiklottam felette:S

Dr Milton 2011.11.20. 19:49:04

Király cikk. calvin tér, vilmos császár út gr. tisza istván utca...zene füleimnek!

Minden utcát visza kellene nevezni az 1944. előtti nevére /kivéve Hitler, Mussolini, Berlini tér/, nem pár utcanévvel tökölni, az 1950-ben csatolt városrészeken meg lehetne józsef attilázni stb, hogy ne legyen városon belül 25 uolyan nevű közterület.

A cikkben valahol v. kerületi utcákat sorol fel a szerző, azok tudomásom szerint akkor iv. kerületiek voltak.

Ami a közlekedést illeti. Itt is az angoloknak volt igazuk, az a természetes, organicusan kialakult, sztem europe-wide vissza kéne állni.

És a királyságot is vissza kéne állítani ;)

Vica121 2012.01.28. 20:37:39

Sokáig éltem Angliában, és hamar átszoktam a baloldali közlekedésre. Én is arra a következtetésre jutottam, hogy az a biztonságosabb, mert az emberek többségének az 'ügyesebb' (azaz a jobb) keze van a kormányon, míg a ballal csak egy kis botocskát (a sebváltót) kell tologatnia. De nem ez volt a döntő, hanem az, hogy az átszokási időszak után sokkal természetesebbnek, jobbnak tűnt.
A jobbkézszabálynak természetesen csakis a régi, baloldali közlekedésnél volt értelme, ennek ellenére gyakorlatilag minden 'átfordult közlekedésű' országban elfelejtették balkézszabályra cserélni. A többiek által leírt indokokon felül szerintem az a legnyilvánvalóbb,hogy - gondoljatok bele - ha a bal oldalon közlekednénk még mindig, akkor a jobbkézszabály azt jelentené, hogy mindig az egyenesen haladónak van elsőbbsége, és az ad elsőbbséget, aki a kifordulás miat amúgy is le kell, hogy lassítson. Szerintem telejsen bizarr, hogy amikor jövk egy úton, amit nem ismerek rutinból, nekem kell benézegetnem az oldalirányú (és sokszor sokkal kisebb) utcákba, hogy látom-e az onnan kifordulóknak kihelyezett (tehát nekem háttal lévő, sokszor alig látható) 'elsőbbségadás kötelező' táblát, vagy minden kis utcánál nekem kell lelassítanom, hogy elsőbbséget adjak az onnan kikanyarodó(!) autónak. Szeritnem ez teljes őrület, és valahol jogtalannak érzem, hogy ilyen esetben engem semmi nem figyelmeztet, hanem pech ha nem ismerem a környéket, és akkor a MÁSNAK, nem nekem kitett táblából kell tájékozódnom.
Valaki helyesen írta Angliáról: ott már nincs se jobb-, se balkézszabály (logikusan ott is jobbkézszabálynak kellett lennie), mert ahol elsőbbséget kell adni, azt mindig szigorúan tábla jelöli.

UV pót 2014.10.10. 13:09:26

Kedves blogger!

Ha tudnál helyesen írni, akkor nem kellene rögtön az elején magyarázkodnod. A "jobboldali", "balodali" politikai kifejezések. Azt hogy valami jobbra vagy balra van, így írja a magyar: "jobb oldali", "bal oldali".
süti beállítások módosítása