Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Ötven éve írták - 1965 szeptember

2015. szeptember 04. - fovarosi.blog.hu

Az alábbiakban 50 évvel ezelőtti hírekből válogatunk, a korabeli sajtó cikkei alapján. A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható.

Szeptember 1: A Fővárosi Tanács végrehajtó bizottságának mai ülésén: Döntöttek a XIII. kerületi új lakótelep építéséről. (...) A vb múlt heti ülésén élénk vita támadt a XIII. kerületi új lakótelep első szakaszának építésével kapcsolatban. "Helyes-e ott építkezni - vetették fel -, ahol bontani is kell, ahol még használható lakások vannak." Az ülés után a vb vezetői megtekintették a kijelölt területet. A helyszíni szemle alátámasztotta a tervezők javaslatát. A régi lakások avultak, bontásra érettek, a mai igényeket már nem elégítik ki: egyik-másik 1850-ben, 1860-ban épült. A lakások többsége nélkülözi a legelemibb komfortot, néhol még víz sincs. A tervezett építkezés mellett szól az is, hogy ez a hely fővárosunk közművesített, értékes területe. A jelentés alapján a mai ülés elfogadta az új lakótelep első szakaszának tervét: csaknem nyolcszáz lakást építenek itt. A következő szakaszban több mint kétezer lakás építését is tervezik. (...) (Esti Hírlap)

fovarosi.blog.hu: 196509-RapidMosopor-Hirdetes - indafoto.hu
Intelligens mosópor 1965-ből

Szeptember 1: Tovább épül a Vár lakónegyede. A zárt lakóterületek közül arányaiban talán sehol sem végzett akkora pusztítást Budapesten a háború, mint a Várnegyedben: 1945-ben mindössze két épület volt, amelyen nem hagytak könnyebb-súlyosabb nyomot a harcok. (...)

-Az ezután következő munkák közül előreláthatólag 1966 végéig minden tatarozásra és korszerűsítésre szoruló lakóház új köntöst kap - mondja Szanyi József, a Műemléki Felügyelőség főmérnöke. Erre a célra mintegy 48 millió forint rendelkezésre is áll. A magántulajdonban levő házakat is rendbe hozzák addigra. A munkák zömét azonban rövidesen a foghíjbeépítések alkotják majd; 20 romos, puszta telket számlál a Várnegyed, ezeken összesen 17 épületet emelnek, a lakóházak többségét OTP-öröklakás akció keretében. A tervek már elkészültek s az építkezések valószínűleg jövőre meg is kezdődnek.

Az új lakóházak - szerkezetüket, alaprajzukat, színes homlokzatukat tekintve - a modern építészet jegyeit viselik majd magukon, a lakások is összkomfortot nyújtanak, de az építkezések mégsem "bánthatják" a jellegzetes utcaképet. Az új lakóházak több követelmény figyelembevételével épülnek, általában kétemeletesek lesznek, adott párkánymagassággal és az itt megszokott magas tetővel. A lakások számának növelésére azonban a magas tetők udvar felé nyíló részeit is beépítik. Egy-egy lakóház nyolc-huszonhárom családi otthont foglal magába körülbelül. Fűtésüket főleg gázcserépkályhákkal, kisrészt pedig központi kokszkazánokkal kívánják megoldani, számítva arra, hogy idővel könnyen bekapcsolhassák a lakásokat a távfűtési hálózatba. A beépítések színhelyei: Fortuna utca, Kapisztrán tér, Úri utca, Dísz tér, Táncsics Mihály utca, Tóth Árpád sétány, Országház utca és Szentháromság utca.

fovarosi.blog.hu: OrszaghazUtca17-1975-RegiOrszaghazVendeglo - indafoto.hu
Országház utca 17., régi képeslap

Az Idegenforgalmi érdeklődéssel és a lakások gyarapodásával lépést tart a kereskedelem, a vendéglátóipar is. Üzletsor foglalja majd el a Szentháromság tér 7-8. számú épület egész földszintjét. A Dísz tér 8. számú telek helyén söröző és bisztró, a Szentháromság utca 9-11. alatt étterem építését tervezik, utóbbi pincéjében borozót rendeznek be. Az Országház utca 17-ben oly módon korszerűsítik a jelenlegi kisvendéglőt, hogy az egész épület vendéglátásra legyen alkalmas. Az egykori Illetményhivatal helyén, a Hess András téri romos épületet szállodának és étteremnek építik újjá. (...) Megoldódott a lakónegyed közvilágításáról folyó vita is. A közlekedési és városrendezési szakemberek dűlőre jutottak abban, hogy a gyenge fényt adó, s ma már nem is pótolható gázlámpák helyett elektromos világítással lássák el a Várnegyedet, a fényforrásokat azonban olyan lámpatestek vegyék körül, amelyek esztétikailag alkalmazkodnak a műemlékkörnyezethez.

Ami a Várnegyed helyreállításának többi, nem a lakóterülettel összefüggő feladatát illeti: a várfalat tejes hosszában folyamatosan tatarozzák, a Dísz tértől, a Halászbástyák, a Bécsi kapun, a Tóth Árpád sétányon át egész a Fehérvári rondelláig. A Halászbástyán a terasz szigetelésén, a főszerkezet, a besüppedt és letöredezett lépcsők helyreállításán dolgoznak, a befejező munkákat jövőre végzik el. Megkezdték a szobrok, emlékművek restaurálását is, az egyik legértékesebb műemléknek, a Szentháromság téri barokk szobornak a figuráit már elszállították Búza Barna szobrászművész műtermébe. 1967-ig a Mátyás-templom belső falfestését, freskóinak felújítását is elvégzik. (Népszabadság)

Szeptember 2: Iskolaavatás az Erdősor utcában. Budapestnek talán legzsúfoltabb része a VII. kerület. Nehéz ebben a kerületben a pedagógusok munkája, s nem könnyű a gyermekeké sem; az ósdi, avult iskolaépületek évtizedekkel ezelőtt nem arra készültek, hogy ezer és ezer diákot fogadjanak be falaik köözé.

A VII. kerület gondjain új iskolépület felállításával enyhített a fővárosi tanács. Az Alsóerdősor utcában, nem messze a Rákóczi úttól, egy elhagyott üres telken épült fel csaknem 12 milliós költséggel az új, négy emelet magas, általános iskola, amelyet Kismarty Lechner Kamilló, több szép, levegős iskolaépületünk megalkotója tervezett.

Kevés a hely Budapest belterületén, s kevés hely állt rendelkezésre itt is a tervezőnek. Ezért az épületet hatalmas lábakra állították, hogy alatt udvart hagyjanak a hancúrozni, játszani kívánó pesti gyerekeknek. De ezek a kőrengetegben lakó fiúk és lányok mást is kapnak az új iskolában: óriási, csarnokszerű zsibongót, amely terasztként van kiképezve, s elmés megoldással két szintet kapcsol egybe.

Maga az iskola tizenhat tantermes, s a termek - ugyancsak a helyszűke miatt - harántelrendezésűek; négy padsor fér el egymás mellett az osztályokban. Ez főleg a kicsinyeknek kedvez, akik mindenünnen jól látják a tanítót és a táblát. A tantermeken, a két és fél méter széles zsibongón kívül van még a modern épületben egy előadóhelyiség, négy műhely, két napközis terem, ebédlő, konyha, néhány tágas szertár. És mindenekelőtt van: levegő, fény, amire úgy áhítoznak a pesti fiatalok, s amiről az épületet kőbe, vasbetonba álmodó tervezője sok-sok üveggel, tágas és széles ablakokkal, s a korszerű iskolaépítés tucatnyi ötletével gondoskodott.

Szerda délután az újdonsághoz méltó, ünnepélyes körülmények között avatták fel az iskolát. (...)

* * *

A IX. kerületben, az Üllői úti lakótelepen épült fel az ország egyik legszebb, legkorszerűbb iskolája, a Lengyel Gyula Kereskedelmi Közgazdasági Technikum. Az új iskoát szerdán, ünnepélyes tanévnyitón Tausz János belkereskedelmi miniszter adta át a tanulóifjúságnak. (...) Budapest és vidéken számos új oktatási intézményt adtak át a rendeltetésének: 426 új tanteremmel gyarapodott az iskolahálózat. A fővárosban elkészült a III. kerületi, Dózsa György utcai 12 tantermes általános iskola. Az Üllői úti lakótelepen 12 tantermes új általános iskola nyílik. (...) A tanévkezdés alkalmából a Művelődésügyi Minisztériumban közölték, hogy sem az általános, sem a középiskolák diákjai nem kötelezhetők egyenruha viselésre. Helyes azonban, ha a tanulók ünnepi alkalmakkor egyöntetű öltözékben jelennek meg az iskolában, vagy a zünnepség színhelyén. Hétköznapokon célszerű, ha iskolaköpenyt viselnek, de költséges egyenruházati cikkek beszerzését nem szabad kötelezően előírni. (...) (Magyar Nemzet)

Szeptember 2: Korszerű boltokkal gazdagodik a főváros üzlethálózata a következő hetekben. A Mártírok útja 1. alatt új ABC csemegeboltot nyitnak meg. Korszerűsítették a Mártírok útja 48. alatti háztartási boltot és a Temető utca 18. alatti élelmiszerüzletet is. A IX. kerületben az év végéig - egy kivételével - minden közértet önkiszolgálóvá alakítanak. Újpesten októberben ismét megnyílik az újjáalakított Megyeri csárda. (Magyar Nemzet)

Szeptember 2: Korszerű, nagy filmszínházak épülnek a megszűnő kis mozik helyett. (...) Az elképzelés az, hogy a következő 10-15 évben - a korszerűsítésen kívül - mintegy ötezerrel növelik a mozik férőhelyeit. Óbudán, a kiépülő új városközpontban ezerszemélyes filmszínház létesítését javasolják, Csillaghegyre pedig 600 személyes korszerű mozit terveznek. Az Üllői úti lakótelepen építendő központi művelődési intézményben 800 nézőt befogadó mozitermet létesítenek s hasonló nagyságú filmszínház épül majd a Lágymányoson, és az Árpád-hídfőnél létesített új lakónegyedben. (Magyar Nemzet)

Szeptember 2: Új hévízzel gazdagodott a főváros. Szerda délután megkezdték az elvonulást az Országos Mélyfúró Vállalat dolgozói a Rákos-patak és az Egressy út találkozásánál létesített munkahelyről. (...) ...augusztus 16-án már eredmény mutatkozott és a feltörő hévíz kárpótlást nyújtott a népligeti sikertelenségért. Csütörtök óta a feltárt hévíz - miután egyelőre nem tudják hasznosítani - szabadon ömlik a Rákos-patakba. (...) Augusztus utolsó heteiben több alkalommal megvizsgálták a mélyből feltörő vizet. Kitűnt, hogy fél méter magasságban percenként egy köbméter hévíz jut felszínre, amelynek hőmérséklete 69 fok. Kompresszorozva ez a mennyiség még nagyobb, mert a vízoszlop magassága eléri a két és fél métert és percenként több mint két köbméter víz tör fel és a hévíz hőmérséklete 71 fok Celsius. (...)

A Magyar Nemzet munkatársa megkérte Schmidt Eligius Róbert professzort, mutassa meg nemzetközi sikert aratott térképén az új hőforrás helyét. -Itt van az új forrás - mutatott a professzor a rózsaszínű mező egyik pontjára. Északnyugati, délkeleti irányban mély árok húzódik, ez a legkeletibb ismert geológiai árok Budapesten. Ennek a szélére telepítettük a kutató fúrást. Ettől az ároktól nyugatra egy hegy emelkedik ki, magassága elérheti a több száz métert és akkor egy újabb árok következik, erre települt a Széchenyi fürdő két forrása. Ezek vízhozama érezhetően nem befolyásolja egymást. A Széchenyi fürdői mély ároktól nyugatra több lépcső következik, csak azután a Duna-parti források, köztük a Gellért fürdőé.

-Mi lesz az új forrás sorsa? - tettük fel a kérdést a professzornak. -Az új forrás gazdája a főváros lakossága és gondozója a Fővárosi Fürdőigazgatóság. Már korábban felmerült, hogy a Duna menti gyógyfürdők nem tudják kielégíteni a szükségleteket, ezért újabb strandokat, gyógyfürdőket kell létesíteni. Az új forrással sokat nyert nemcsak Budapest, a XIV. kerület, hanem a környező, éspedig a XV., XVI., XVII. kerületek lakossága is. Nagy előny származik abból, hogy nem koncentrálódik a lakosság a Duna-parti fürdőkre, hanem a zuglói létesítendő strandot és fürdőt keresi majd fel. (...) (Magyar Nemzet)

Szeptember 4: A II. tiszai vízlépcső, a nagymarosi vizi erőmű modellen. Mint minden természettudománynak, a víz tudományának is legfontosabb eszköze a kísérletezés. Hazánkban a hidrológiai kísérletek többsége a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet most 10 éves hidraulikai laboratóriumában történik. A 10. évforduló alkalmából pénteken megtartott kis ünnepségen Breinich Miklós, az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője beszélt a laboratórium munkájáról. (...) Az ünnepségen kitüntetéseket, pénzjutalmakat adtak át a hidraulikai laboratórium legrégebbi munkatársainak, majd bemutatták a vendégeknek a II. tiszai vízlépcső és a nagymarosi vízi erőmű modellkísérleteit. Ezekben a kísérletekben a készülő létesítmények pontos kicsinyített mását építették fel, és így tanulmányozni tudják azoknak hidraulikai tényezőit; ez nagyban megkönnyíti a tervezés munkáit. (Népszabadság)

Szeptember 5: Csepel első ABC-kisáruházát átadták rendeltetésének. A 350 négyzetméter alapterületű bolt az élelmiszereken kívül napi iparcikkeket, vegyiárukat, háztartási felszereléseket is tart, s havi két, két és fél millió forint forgalomra számít. (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: ClarkAdamTer-1960asEvek-Fortepan.hu - indafoto.hu

Szeptember 5: Százezer forint a Clark Ádám tér és a Roosevelt tér együttes rendezésére. (...) A Roosevelt tér és a Clark Ádám tér mai formájában már elavult, nem tudja kielégíteni a rohamosan fejlődő közlekedési igényeket. A tervpályázat célja, hogy ezen az állapoton segítsen és a távolabbi jövő számára is megfelelően kialakítsa a két forgalmas térséget. A pályázati irányelvek szerint a Clark Ádám tér, Fő utca és Hunyadi János út közötti telek esetleg a mellette levő épület lebontásával is beépíthető. Figyelembe kell venni a budavári palotához felvezető utat, amely a Clark Ádám térbe torkollik. A sikló rekonstrukciójával a pályázóknak nem kell foglalkozniuk, mert annak helyreállítására nem gondolnak. Számolni kell viszont a 9-es villamosjárat távlati időben történő megszüntetésével. A tervezőknek mind a két téren meg kell oldaniuk a közúti, tömegközlekedési és gyalogos forgalmi rendszert, a becsatlakozó utakat és a parkolók elhelyezését. A terület beépítésénél hangsúlyozni kell a belvárosi jelleget, és figyelemmel kell lenni a történelmi városmag építészeti emlékeinek és városképi jelentőségű együtteseinek a környezet egészébe való beillesztésére. (...) (Magyar Nemzet)

Szeptember 7: Kilenc kockaházat adnak át az idén a Hámán Kató téren. Hosszas huzavona előzte meg a Hámán Kató téri új lakótelep építését. Vita volt az építési terület felszabadítása körül, sokáig tartott, amíg a piac elköltözött, mert több vállalat, magánkereskedő és iparos kitelepítéséről kellett intézkedni. Most már az építők rendelkezésére áll a kijelölt terület, folyik a szanálásra ítélt utolsó épület bontása. Jelenleg 11 kockaház építésén dolgoznak, közülük kilenc még ebben az évben beköltözhető. Ebben a kilenc házban 170 lakás lesz.

A jövő év szeptemberére a Hámán Kató utca - Tűzoltó utca - Ernő utca közötti területen további 102, a Mester utca 71-79. számú telken 174 lakás készül el. Ugyancsak a jövő év november végéig, a Mester utca 61-63-ban 47 lakást, a Hámán Kató úton 37 lakást adnak át. 1967-re 95 lakás átadását is tervezik. A lakótelepen bölcsőde, óvoda, és ÁBC-áruház is épül. Az épületekkel azonos időben folyik a közművek építése. (Esti Hírlap)

Szeptember 7: Új iskola épül a budafoki kísérleti telepen. A budafoki kísérleti lakótelepen, ahol 400 lakás épül, a lakók beköltözése után mintegy 260 általános iskolás tanulóval számolnak. A korábbi elgondolás szerint a budafoki Pannónia utcai iskolát akarták bővíteni, de ez célszerűtlennek bizonyult. Ehelyett 8 tantermes új iskola építésével oldják meg a gyermekek tanítását. Az új iskola helyét a Széchenyi utca és a Dévényi utca között jelölték ki. Az iskolában 150 adagos főzőkonyha is létesül. Az építkezés költségeire 5,7 millió forintot irányoztak elő. (Esti Hírlap)

fovarosi.blog.hu: OtthonAruhaz-196509-MagyarNemzetHirdetes - indafoto.hu

Szeptember 7: Megkezdődött a Lágymányos-telefonközpont építése. Csaknem annyi telefonigénylőt tartanak nyilván a XI. kerületben, mint amennyi előfizető van jelenleg Lágymányoson. Ez is mutatja a gyors ütemben fejlődő városrész telefonínségét. Telefonellátottság tekintetében ugyanis ez a kerület a legmostohább, hiszen annak ellenére, hogy gyorsan szaporodnak az új házak, ezen a részen tíz esztendeje úgyszólván egyetlen telefonállomás felszerelésére sincs lehetőség. Az ötéves terv előírta, az idei programból azonban hitel hiányában kimaradt a régen várt elefonközpont építése. Az ott lakóknak most jó hírt ad tudtul a posta: mégis megkezdődött a központ építése.

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium a kezdéshez szükséges hitelt biztosította, s az idén a földmunkán kívül várhatóan elkészülnek az új központ alapozásával, a magasépítési munkák egy részével. A központ építésével egy időben megkezdődik a szükséges kábelhálózat-bővítés is. A Lágymányos központ több mint 115 millió forintos beruházással létesül, kezdetben 8000, végső kiépítésében 40 ezer állomás befogadóképességgel. Az új központépületet és az első 8000 állomást a terv szerint 1968-ban adják át rendeltetésének. (Esti Hírlap)

Szeptember 10: Bővítik és korszerűsítik a fővárosi piacokat, vásárcsarnokokat. (...) Még a nyáron költözött a Hámán Kató térről a Bosnyák téri piacra a főváros nagybani piaca, amely jelenleg 50-60 vagon árut fogad be naponta. Mivel ez a piac kicsinek bizonyult, és a lakóházak közelében naponta letelepedő mintegy ezer kocsi főleg a hajnali órákban nagy zsúfoltságot, zajt okozott, a piacot az év végéig tovább bővítik Rákospalota irányába, a lakóházaktól messzire. Ezzel megszűnik majd a környékbeliek panasza, és egyben 15 ezer négyzetméterre bővül a nagybani piac területe. A Teleki téri piac is tovább épül. A bódék helyén új, korszerű húsbolt nyílik. Nagyméretű zöldség- és gyümölcsboltok is épültek; az egyik nemrég nyílt meg, a másikat decemberig adják át a forgalomnak.

A főváros legnagyobb vásárcsarnokában, a Tolbuhin körútiban, befejezéshez közeledik az árkádosítás. A csarnok Duna-parti oldalán hamarosan megnyílik az új kapu, amely a piac belső áramlását teljesen megváltoztatja majd, megszűnik a nagy forgalmú főkapu zsúfoltsága, s csökken a balesetveszély.

A Garai téri piac is bővült, az élőbaromfi-forgalom növekedésével nagyobb területet kaptak a baromfiárusok. Új halárudákat is létesítettek itt. A Hunyadi téri vásárcsarnokban megoldották a téli árusítás problémáját; az eddigi nyitott árusítóhelyek átkerülnek fedett területre. Az óbudai vásárcsarnokban a korszerűtlen, apróbb KÖZÉRT-boltokat cserélik fel nagyszabású önkiszolgáló üzletre. A Thalmann utcai lakótelep közelében, a Tomori téri piacon végleg eltúntek már a deszkabódék, és 16 új áruda épült fel. (Népszabadság)

Szeptember 10: Budapest legkorszerűbb önkiszolgáló üzlete. A Rákóczi út és a Szentkirályi utca sarkán levő nagy KÖZÉRT-üzletet átalakítják. December 1-ig még nyitva tart, majd a KÖZÉRT karbantartó részlege, saját tervei alapján hozzákezd Budapest legszebb és legkorszerűbb önkiszolgáló üzletének építéséhez. Mintegy 100 négyzetméterrel növelik az eladóteret. Megnyitás után a finom-csemegeáruk minden elképzelhető választékát megtalálni majd itt: csupán kávébóll nyolc-tízfélét árusítanak. A több mint 3 millió forintba kerülő átalakítás méreteire jellemző, hogy az áramszükséglet fedezésére külön transzformátorházat kell építeni. (Esti Hírlap)

fovarosi.blog.hu: Nagyvasartelep-20110722-05 - indafoto.hu
A Nagyvásártelep 2011-ben

Szeptember 11: Háromszázötvenmillió forintos beruházással újjáépítik a Nagyvásártelepet. Szirmai Jenő, a SZÖVOSZ elnöke és a főváros zöldség- és gyümölcsellátásáért felelős szövetkezeti vállalatok vezetői pénteken Budapest ellátási központjában, a Nagyvásártelepen sajtótájékoztatót rendeztek. Az újságírók megtekintették a csaknem 50 holdon elterülő, körülbelül 2800 dolgozót foglalkoztató telepet. (...)

Ezután bemutatták az újságíróknak a Nagyvásártelep rekonstrukciós tervét. Emlékeztettek rá, hogy a telep létesítményei a 30-as években készültek el. A telep korszerűtlenségét elsősorban a hűtőtér hiánya mutatja, a beérkező árukat azonnal továbbítani kell. Megoldhatatlan az a feladat, hogy bizonyos mennyiségű árut tartalékoljanak előre a nem látható zökkenők kiküszöbölésére. Nehézség továbbá a lassú és drága kézi árumozgatás is. A problémákat a következő években 350 millió forintos beruházási költséget igénylő rekonstrukcióval orvosolják.

Első lépésben - a meglevő csarnok alsó szintjében - a hűtőház készül el. A téli időszakban 450-500 vagonnyi zöldségfélének nyújt majd biztos otthont, nyáron pedig lehetővé teszi a szedések, szállítások ingadozásainak kiküszöbölését. Egyidejűleg megkezdik a telep dolgozóinak korszerű szociális ellátását biztosító modern épületek építését is.

A rekonstrukció második lépésében megépül az 1000 vagonos almatároló. Négy meglevő épület összevonásával egy nagy beogadóképességű raktár és manipulálóüzem is készül. Az itt tárolható 900 vagon burgonyából naponta legalább 8-10 vagon konyhakész állapotban kerül majd forgalomba. Az esetleges dömping miatt értékesíthetetlen áruk megmentésére korszerű szárító- és savanyítóüzem, valamint szeszfőzde is létesül. Az áru mozgatását teljesen gépesítik. A technikai színvonal javulására legjellemzőbb adat: a rekonstrukció megvalósulása után létszámemelés nélkül bonyolíthatják le az 1970-1980-as évekre tervezett évi 50 000 vagonos forgalmat, a jelenleginek csaknem dupláját. A rekonstrukció 1966-ban megkezdődik, s a harmadik ötéves terv végére fejeződik be. (Népszabadság)

fovarosi.blog.hu: Vigado-1986-RomanAndrasArchivum - indafoto.huSzeptember 11: Az állványok mögött. A Duna-parti sétálót a Vigadó téren még hatalmas állványerdő fogadja. Feszl Frigyes remekműve, az éppen százéves pesti Vigadó közel két éve tartó építkezései előrehaladtak. Rövidesen lebontják az állványzatot, és látható lesz az új ruhába öltöztetett nagyszerű műemléképület. A Képzőművészeti Kivitelező Vállalat most állítja helyükre a szobrokat, amelyek az épület homlokzatát díszítik majd. A bolgár mészkőből faragott három és fél méteres figurákat Pándi Kiss János, Nagy Géza, Győri Dezső és Grantner Jenő szobrászművészek készítették. A homlokzaton elhelyeznek még tizennégy domborművet is, melyek a magyar történelem nagyjait ábrázolják. A Duna túlsó partjáról is is látható lesz Mátyás király, Zrínyi Miklós, IV. Béla, Széchenyi István portréja. Most az épület belső helyreállítására kerül sor. Fogadóhelyiségek, kiállítási csarnokok, bálterem, a földszinten pedig étterem kap helyet. Addig is, a romjaiból újjáépül, 100 éves pesti Vigadó legalább külső szépségével gazdagítja a városképet. (Esti Hírlap)

Szeptember 11: Gyógyvíz a Pascal-malomnál. Ahol az Egressy út a Rákos-patakkal találkozik, kóróval telenőtt grundot ölel körül az új lakótelep, a modern iskola, a patak és a focipálya. A grundot nemrég még bolgár kertészek használták - most felveri a gaz. Kietlen vidék, mégis ez a zuglóiak legújab büszkesége: a hajdani Pascal-malom mellett gyógyvizet találtak a kutatók.

(...) Budapest nagyon gazdag forró vizetben, mégis egyelőre csak a központban megfelelő a kihasználás. Zuglóban, a város szélén most új kutat fúrtak: 1400 méteres mélységből percenként 1 köbméter 71 fokos forró víz tört a felszínre. Ez az eredmény nagyon biztató. S éppen ez az óriási érték készteti óvatos sáfárkodásra a Földtani Intézet, a VITUKI és a Mélyfúró Vállalat szakembereit: tavaszig körültekintő, alapos vizsgálatnak vetik alá az új kutat. A hidrodinamikai és vízkémiai vizsgálatok során pontos választ kívánnak kapni arra, hogy milyen a víz ásványtartalma, hőfoka, s a kút állandó hozama. Ettől a vizsgálattól függ: érdemes-e strandfürdőt építeni Zuglóban.

(...) Egyesek szerint az új feltárások a már meglévő gyógyforrások vizét vonják el, mert Budapest alatt a termélvíz egyetlen összefüggő medencében helyezkedik el, tehát minden új kút a régiektől rab olja el a vizet. Más kutatók szerint a népligeti fúrás ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja: a fővárosi híévíz nem összefüggően, hanem a triászkori mészkő- és dolomitképződmények hasadékaiban helyezkedik el. Ezt az is bizonyítja, e kutatók szerint, hogy ha fúráskor csak néhány méterrel is, de elkerülik a víztároló rétegeket, a kút minden esetben meddő marad.

(...) Hallottuk, hogy a vízügyi szakemberek nem szívesen veszik, ha a gyógyvizeket fűtésre használják. (...) Károls nem gazdaságos gyógyvízzel fűteni. A gyógyvíz egyébként is a lerakódás, a korrózió miatt gyorsan tönkreteszi a szállítócsöveket.

A zuglói grundon lezárt, fekete vascsöveket látunk. Kívülről alig hallhatóan surrog bennük a kincset érő gyógyvíz. Tavaszra a kutatók vizsgálata nyomán kiderül: érdemes-e felépíteni ide a régóta áhított strandfürdőt. (Esti Hírlap)

Szeptember 11: Az utolsó Fecskék a Lágymányoson. Az év elején jelentette be a magyar dohányipar, hogy 1965 végén megszűnik a Lágymányosi Dohánygyár. A gépek többségét és a Fecske, a Totó, valamint a Daru, a Harmónia, a Turist, a Mentha, a Balaton és az ezüst Kossuth gyártását Eger vette át. A Budavárt, a Luxust, az Operát a Sátoraljaújhelyi Dohánygyárban készítik, a Munkás, a Terv, a Kossuth és a Simphonia gyártása Debrecenbe és Pécsre kerül. A Lágymányosi Dohánygyárból a héten újabb filteres-gépsor került Egerbe, s a megmaradt berendezéshez most keverik az utolsó adag dohányt. A jövő héten ugyanis lekerülnek az utolsó gépsorról az utolsó Fecskék, s ezzel befejeződik a fővárosban a cigarettagyártás. (Esti Hírlap)

Szeptember 12: Az Astoria-szálló bárja, bisztrója és eszpresszója a tervek szerint október elsején megnyílik. A Hungária Szálloda és Éttermi Vállalat szakemberei megkezdték a műszaki átvételt. A szállóhoz csatolták a szomszédos férfiruha szaküzletet, ahol 150 személyes, félgalériás eszpresszót rendeztek be. (Magyar Nemzet)

Szeptember 13: Jövő hónapban elkészül a kibővített újpesti telefonközpont - 400 új előfizető kap telefont az átadáskor. Több mint három évtizedes szolgálat után a múlt évben leszerelték Óbuda régi, 2900 állomásos telefonközpontját, és helyette új, nagyobb teljesítményű főközpontot építettek. A régi berendezés az idén három részben újra kezdi életét. A posta dolgozói ugyanis kijavították, felújították a kiszolgált gépeket, amelyek most akár újabb 30 évet is kibírnak. Az újjávarázsolt óbudai berendezésekkel terven felül bővítették 400 állomással Zugliget, s ugyancsak 400 állomással Pestlőrinc telefonközpontját. A régi központ legnagyobb egységével: 2100 állomással Újpest telefonközpontját bővítik. Az 1,8 millió forint értékű bővítést is saját erőből, terven felül végzi a posta. Az éves versenyvállalásnak megfelelően ott tartanak a munkával, hogy két hónappal a határidő előtt, október végén üzembe állítják a 2100-as új központrészt, s attól kezdve az újpesti telefonközpont már 5700 állomással rendelkezik. (...) (Esti Hírlap)

Szeptember 14: A lábakon álló városrész - Szombaton adják ki a főváros és az Építésügyi Minisztérium pályázatának díjait - Beszélgetés a győztesekkel. (...) -A pályázók feladata az volt - mondották a bírálóbizottság tagjai -, hogy Budapest III. kerületében - Békásmegyeren - a jelenlegi korszerűtlen, falusi település helyett a belső kerületekhez jól kapcsolódó, modern városrész épüljön. Békásmegyernek ehhez minden adottsága megvan, ez a terület ugyanis lakótelep céljaira kiválóan alkalmas, egészséges a levegője, jó a közlekedése, vízzel, gázzal jól ellátható, csatornázása gazdaságosan megoldható. (...)

fovarosi.blog.hu: BekasmegyeriLtp-Regi2 - indafoto.hu

A pályázat a zsűri szerint meglepően jó eredményt hozott és külön öröm, hogy fiatalok vitték el a pálmát. Az első helyezést megosztva 30000 - 30000 forintos díjat ítéltek meg Kovács Balázs, Mező Lajos, Vojnits István tervező csoportjának, illetve a Szmetana György - Loydi Tamás kettősnek. (...)

-Négy esztendeje dolgozunk együtt - mondta Kovács Balázs - és sorrendben ez a harmadik első helyezésünk. Megosztva nyertük a Nemzeti Színház rendezési tervét és első díjat kaptunk Balatongyörök üdülőváros tervpályázatáért is. Jónéhány második és harmadik helyezésünk is van.

A fiatal építészmérnök-csoport elképzelése az volt, hogy egy úgynevezett "alvó-város" tervét készítik el, egy olyan települését, amelynek lakói a belső kerületekbe járnak dolgozni. -Éppen emiatt kívánjuk a békásmegyeri lakótelepet "lábakra állítva" a HÉV-járat fölé helyezni, közvetlenül a 11-es út mellé. Egy többszintes, korszerű lakónegyedet terveztünk azzal az előnnyel, hogy nem kell miatta lebontani Békásmegyert, a falut: a régi és az új központ megfelelő módon összeköthető. Gondoskodtunk arról is, hogy az új lakótelepről közvetlen út vezessen a Római-partra. Figyelembe vettünk idegenforgalmi szempontokat, azt akarjuk, hogy a Budapestre érkező vendégeket a főváros peremén szép látvány, 60 ezer lakosú modern városrész fogadja. (...)

A négy tervpályázatból kialakított közös terv alapján előreláthatóan 1969-70-ben kezdődik meg az építkezés, amelyben főként a Szentendrei úton levő Házgyárnak lesz nagy szerepe. (Esti Hírlap)

Szeptember 16: Sok új létesítmény Budapesten. (...) A tervezett 2045 tanácsi és 2048 szövetkezeti lakás átadása biztosítottnak tekinhető az év végére, s további 3502 lakás kivitelezését is megkezdik. A kelenföldi lakótelepen már három épületet alapoznak. A Bécsi úti, Üllői úti és Harmat utcai lakótelepeken, valamint a kispesti Vörös Október úton 12 tantermes általános iskolák épültek fel a tanév kezdetére. A Kacsóh Pongrác úti lakótelepen 16, a Lakatos utcain 24 tantermes új iskolában kezdhették meg a tanítást. A Bécsi úti és a Lakatos utcai lakótelepen 100-100 személyes óvoda, az erzsébeti Hinta téren 75, illetve 40 személyes óvoda és bölcsőde épült fel. Több kerületben a konyhák átalakítása lévén már összesen 3100 adaggal több ételt kaphatnak az iskolák. (...)

Megkezdték az albertfalvai felüljáró és a Prielle Kornélia utcai taxitároló építését, valamint a Tétényi út és a Budafoki út átépítését. A Közlekedési Igazgatóság eredménylistáján szerepel a József Attila lakótelepi új út készítése is. A HÉV folyamatosan végzi 14 kilométer hosszúságú vágány, 28 motorkocsi és 14 pótkocsi felújítását. A Fővárosi Autóbuszüzemnél 19 millió forintos költséggel 48 csuklós és 56 egyéb kocsit "tataroztak" az idén. (...)

A népművelési osztály jelentése szerint különösen az idegenforgalmat szolgáló létesítmények gyarapodtak: 500 férőhellyel bővítették a római-parti camping befogadóképességét, s 1500 személyes új camping épült meg a Hárs-hegyen. Elkészült a Vidám Parkban a go-kart-pálya is. (...) (Népszabadság)

Szeptember 18: Nagykörút Budán. A pestihez hasonló nagykörutat alakítanak ki Budán is az Irinyi József utca, Schönherz Zoltán utca, Bocskay út, Karolina út, Villányi út, Alkotás utca, Moszkva tér útvonalon. Erre a körútra vezetik majd be az 5-ös útról érkező kocsikat. Néhány évvel ezelőtt korszerűsítették az Irinyi utcát, két évvel ezelőtt átépítették a Karolina utat, és hozzákezdtek a Bocskay út rendezéséhez. A Bocskay úton november elején befejeződnek a munkálatok, és még az idén elkészül a Nagyszöllős utca, és az 5-ös útról korszerű pálya vezet majd a fővárosba. A továbbiakban rendezik a Villányi út és a Budaörsi út, majd a Hegyalja út és Alkotás utca kereszteződését. A szakemberek véleménye szerint a Hegyalja út és az Alkotás utca kereszteződésénél kétszintű aluljárót kell kialakítani. (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: Aluljaro-Blaha-Regi1 - indafoto.hu
(kép: fortepan.hu)

Szeptember 19: Megkezdik a gyalogos aluljáró építését a Nagykörút és a Rákóczi út kereszteződésénél. A Rákóczi út - Nagykörút kereszteződésében gyalogos aluljárót építenek. Az aluljárót úgy készítik el, hogy később, amikor a forgalom megkívánja, közúti aluljáróvá alakíthassák át. (...) A Csemege Áruház alatt egy új transzformátor-állomás épül, továbbá a Csemege, a gyógyszertár és az EMKE alatt kábel-alagutakat alakítanak ki. Erre a célra a lakók által használt pincéket vesznek igénybe. A VII. és a VIII. kerületi Házkezelési Igazgatóság már megkezdte az érdekelt lakók kártalanítására új pincék kijelölését, s az átköltözés októberben befejeződik, úgy hogy a Közlekedési Építő Vállalat hozzáláthat az új transzformátor-állomás és a kábelalagutak építéséhez. (...) A nagykörúti gyalogos aluljáró nagyarányú építésére a jövő év elejétől kerül sor. Először a kijárati folyosókat és a lépcsőket építik meg. Az egész építkezés idején mind a körúti, mint a Rákóczi úti villamosforgalmat fenntartják, a villamos-síneket azonban áttolják. A villamospályák áthelyezése jövő év márciusára várható. Ugyanettől az időponttól a kereszteződésből a közúti forgalmat elterelik. (...) (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: BudapestSzallo-1966-Epul - indafoto.hu
Épül a Budapest szálló

Szeptember 20: Tizennyolc emelet egy csonkakúpon - Toronyház lesz a henger-szálló. A Fogaskerekű végállomásával szemben, az egykori Florida cukrászda telkén a 41-es Építőipari Vállalat munkásai megkezdték a tizennyolc emeletes Budapest Szálló építését. Egyelőre a területet készítik elő, cserjét irtanak és kerítést, felvonulási épületet állítanak fel. A több mint hatvan méter magas toronyház lesz az ország első kör keresztmetszetű, azaz hengeres szállodája. Az épület szokatlan formájú, úgynevezett vékony héjalapot kap. (...) A magas toronyházban egyébként 260 kétágyas szobát és nagy vendéglátóipari kombinátot - étterem, bár, konyha, presszó -, s a legfelső emeleten pedig tetőteraszt építenek. (Esti Hírlap)

Szeptember 22: Nagyszabású építkezések a Budapesti Műszaki Egyetemen. A 41. sz. Építőipari Vállalat dolgozói megkezdték a Budapesti Műszaki Egyetem III-as számú tanulmányi épületének műszaki átadását. Egyelőre a 12 emeletes épület legfontosabb részét, a IV.-től a XII. emeletig épített 48 rajztermet adják át. Az egyetem területén azonban még jó néhány évig tartó munkát kell elvégezni az építőknek, akik jelenleg öt helyen dolgoznak. A III. A tanulmányi épülethez csatlakozó ezerszemélyes auditórium és az ugyancsak most épülő, szintén ezerszemélyes diákszálló munkálatait a jövő év első felében fejezik be, 1966 végére pedig az egyetemi város 420 személyes leánykollégiumát és kétezer ételadagot főző konyhaüzemét adják át a vállalat dolgozói. Tavasszal megkezdik a villmoskar kilencemeletes előadói épületének munkálatait, és előreláthatóan jövőre hozzálátnak a tanulmányi célokra tervezett atomreaktor és a 30 emeletes igazgatósági toronyház építéséhez is. Budapest legmagasabb épülete lesz ez a székház. A járdától 118 méter magasra nyúló épület mindössze 40 centiméterrel lesz alacsonyabb, mint a Gellért-hegy csúcsa. (Népszabadság)

Szeptember 22: Kijelölték az ország új főútvonalait. (...) Az országos közutak jelenleg is érvényben levő besorolását az akkori forgalomnak megfelelően még 1934-ben alakították ki. Ez a besorolás azóta elavult: a forgalom növekedése, az ipartelepítés, a mezőgazdaság fejlesztése egy-egy útvonalat nagyobb, másokat viszont a korábbiakhoz képest kisebb feladattal terhel meg. Mivel a jelenlegi főúthálózat nem felel meg az igényeknek, országos felmérés alapján úgy döntöttek, hogy a korábbi kilencezer kilométer hosszúságú hálózatot hatezerre szűkítik. (...) A besorolásnak megfelelően át kell számozni az utakat is. Az új rendszerű számozást 1966 január 1-re hajtják végre. (...) A jelenleg egy számjegyű fő közlekedési utak besorolása általában megmarad. Módosul azonban a jelenlegi 2-es számú út nyomvonala, mivel egy része a budapest-varsói útvonalnak, s a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően Budapest-Vác-Rétság-Hont útvonalon vezet majd, a korábbi Rétság-Balassagyarmat-Nógrádszakáll helyett. Bizonyos mértékben módosul a jelenlegi 1-es budapest-győr-hegyeshalmi út is, amely nem Dorogon halad keresztül, hanem a Budapest-Tatabánya között korábban megépített, valamint a jelenleg korszerűsítés alatt álló Tata-Dunaalmás vonalra terelik. Dunaalmás után egyelőre még a korábbi nyomvonalon halad. Dunaalmás után egyelőre még a korábbi nyomvonalon halad. Az átterelésnek megfelelően a korábbi Budapest-Dorog-Dunaalmás közötti szakasz az 1-es helyett a 10-es számot kapja, és a budapest-dorog-dunaalmási út névvel látják el.

Hogy az utazóközönség, vlaamint gépkocsivezetők az út jellegére vonatkozóan megfelelő tájékoztatást kapjanak, az autóút vagy az autópályaként épített utak, útszakaszok előtt az M (motor) jelzést alkalmazzák. Ennek megfelelően például a Budapest-Tatabánya közötti út az M1. számot viseli majd. (...) Már megkezdték az új autótérkép nyomását is. Az új térképen a főúthálózat piros, az alsóbbrendű hálózat pedig zöld színű lesz. (...) (Népszabadság)

Szeptember 23: A Martinelli téri templom renoválását, amelyet 1963 áprilisában kezdtek meg, jövőre befejezik. Javítás közben azonban újabb hibákat fedeztek fel. Az idén körülbelül 900 000 forint értékű munkát végeznek el. (Magyar Nemzet)

Szeptember 26: Drótkötélpályát terveznek a Gellérthegyre. (...) Budapesten és az ország több kirándulóhelyén lehetőségek nyílnak arra, hogy drótkötélpályákon jussanak fel a turisták és a kirándulók a hegyekbe. Reális elképzelés, hogy már a közeljövőben személyszállító drótkötélpályát építenek az Erzsébet-híd budai, vagy esetleg pesti hídfőjétől a Gellérthegyre. Ez a pálya kitűnően szolgálná az idegenforgalom érdekeit, s látványos lenne a budapestieknek is. A tervek már elkészültek. Óránként 600 utas jutna fel a az Erzsébet-hídtól a Gellérthegyre - igen kényelmesen. Hasonlóan idegenforgalmi célokra drótkötélpályát terveznek a Hűvösvölgy és a Hármashatárhegy között. A szakemberek véleménye szerint személyszállító drótkötélpályát kellene építeni Visegrádon, Badacsonyban, Miskolcon. (...) (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: Muegyetem-19650928-EstiHirlap-02 - indafoto.hu

Szeptember 28: Ilyen lesz Budapest első felhőkarcolója - Harminc emelet a Dunaparton. Papíron már elkészült Budapest első felhőkarcolója. Tükörképet is látunk a kiterített rajzlapokon, mert a víz partjára állítják; harminc emelete lesz. Nappal csillogó óriási üveghasáb, este belülről világító Dunaparti kristálypalota, s ha jön a hajnal, a lapos Pest felett a budai hegyek előtt álló éles pengeépület kettévágja az Alföld felől érkező Bíbor sugarakat.

A műegyetemi rakparton a központi épület mellé, a Bertalan Lajos utca szögletébe építik, arra a helyre, ahová dr. Jáky József a talajmechanika szigorú professzora 1937-ben még háromemeletes épületet sem engedélyezett. (...) A felhőkarcoló minden helyisége légkondicionált lesz. Az ablakokat az épület tetejéről leereszkedő, a ház oldalán lebegő liftből tisztítják majd. (Esti Hírlap)

Szeptember 29: A lakáshelyzet, a közlekedés és a közművesítés Budapesten. 1949 óta 330 ezerrel nőtt Budapest népessége, s ez érthetően hozzájárult a lakáshiányhoz. Jelenleg 218 ezer fővárosi lakos él társ-, ágy- és albérletben, a lakások 60 százaléka pedig fél évszázadnál is öregebb, egy részük jelentős tatarozást vagy lebontást igényel. Csaknem öt és fél ezer budapesti otthonban nincs villanyvilágítás. 1961-1965 között -négyezer lakás lebontásával párhuzamosan - 48300 felépült lakás enyhített ugyan a helyzeten, de a következő években fokozott fejlesztésre lesz szükség. Az olcsóbb lehetőségek - emeletráépítés, leválasztás - kimerülőben vannak, s mindinkább előtérbe kerül a társasház-építkezés. (...)

A budapesti közlekedés zsúfoltságának enyhítésére nagy erőfeszítések történtek a legutóbbi öt évben. A saját készítésű és a beszerzett közlekedési eszközöket együttvéve, a Fővárosi Tanács mintegy kétszáz új villamosmotorkocsit, 850 autóbuszt, 1159 taxit állított forgalomba. Az autóbuszpark jóformán teljesen kicserélődött a tervidőszakban. Új áramátalakító, trolibusztároló, taxiparkoló épült, illetve épül, és folyamatosan korszerűsítik a villamosvágányokat is. A metró építése tervszerűen halad, 1970-re megnyílik a Fehér út - Deák tér közötti szakasz. (...)

A megoldatlan problémák közé tartozik 101 közúti-vasúti kereszteződés felszámolása. Egy-egy kereszteződés megszüntetése azonban horribilis, 10-200 millió forintos költséggel jár, ezért 30 kiemelt munkára született határozat. Sorrendben először az albertvalvi és a Kacsóh Pongrác úti akadályokat hárítják el. (...) A tervidőszakban egymillliárd forintot áldoztak a budapesti utak korszerűsítésére, de még így is másfél ezer kilométernyi földút vár aszfaltozásra. (...) (Népszabadság)

Szeptember 30: Rehabilitációs kórház nyílt Budapesten. Jelentős új intézménnyel gazdagodott a főváros: kedden adták át rendeltetésének az Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet több mint 23 millió forint költséggel létrehozott, 300 ágyas rehabilitációs kórházát. Dr. Farkas Károly, az Országos Reuma és Fürdőügyi Intézet igazgatója beszédében elmondotta, hogy az intézetben elsősorban fertőző gyermekbénulásból, a mozgásszervi betegségek utókövetkezményeiből gyógyult gyermekeket ápolják, de helyet kapnak olyan felnőtt betegek is, akik baleset vagy izületi gyulladás, reuma miatt veszítették el munkaképességüket. (...) (Magyar Nemzet)

fovarosi.blog.hu: KobanyaiLtp-1960 - indafoto.hu

Szeptember 30: Elfogadták a kőbányai új városközpont tervét. A Fővárosi Tanács vezetői elfogadták a kőbányai városközpont beruházási tervét. A harmadik ötéves tervben tizennyolc 9 emeletes és öt 4 emeletes házban 1268 lakás felépítését tervezik. Négy lakóházat a Pataki István tértől délre, a többit attól északkeletre helyezik el. A lakások többsége - 58 százaléka - kétszobás, 26 százaléka pedig másfélszobás lesz. Minden lakás fürdőszobával, beépített szekrényekkel és beépített konyhával készül. A lakóházak mellett 12 termes általános iskola, száz férőhelyes óvoda, 60 férőhelyes bölcsőde, orvosi rendelő és több üzlet épül. Az első kiviteli tervek már az idén elkészülnek, úgyhogy jövőre megkezdhetik az építkezést. A kőbányai városközpont - ahol négy és félezer ember kap új otthont - 228 millió forintba kerül. (Esti Hírlap)


A Fővárosi Blog az alábbi helyeken is elérhető:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása