Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Ötven éve írták - 1971 november

2021. november 05. - fovarosi.blog.hu

HÉV a Batthyány térig, crossbar a 222-222 taxis vonalhoz, költöző BNV, kiürült víztároló medence - ez volt 1971 novembere Budapesten.

November 2: Védett területté nyilvánítják a budai Remete-szurdokot. A Nagykovácsi és a budai Máriaremete között húzódó bájos - régészek, botanikusok és természetjárók számára egyképpen értékes - Remete-szurdok ügyével immár hatodik éve foglalkoznak a lapok. A főváros határának egyik legszebb táján mészkőbányászati s mészégetési engedélyt kapott a nagykovácsi Vörös Hajnal Termelőszövetkezet, s ezzel akkkora tájrombolást végzett, hogy a kár ma már szinte helyrehozhatatlan. Különféle hivatalos szervek évek óta tanácskoznak a Remete-szurdok további rongálásának megakadályozása s újból való megtisztítása ügyében, de legtöbbször csak puszta határozatok születtek a végrehajtás reménye nélkül.

Az illetékes Telki Erdőgazdaság 1971. január elsejével felbontotta a termelőszövetkezettel kötött és a Bányaműszaki Felügyelőség által folyamatosan jóváhagyott szerződést, s így a mészkőbányászat és mészégetés a Remete-szurdokban végre megszűnt. A kép azonban így is vigasztalan, a szurdok elkopárosodott, két oldalról is fertőző szennyvizet kap, holott újabban már hétvégi lakótelep is alakult a beszennyeződött, meddőhányókkal telített szurdok szomszédságában. (...) Remélhető, hogy az évek óta tartó huza-vona után, miközben a védhető természeti értékek fele már elpusztult, az illetékes megyei szerv végleges pontot tesz a sok vitával járt ügyre, s a Remeteszurdok végre hivatalosan is, törvényesen védett terület lesz. Kissé későn ugyan, de talán valami még megmenthető. (Magyar Nemzet)

ferenckorut-regi01.jpg November 3: Befejezés előtt. December végére elkészül a főváros legújabb aluljárója az Üllői út és Körút sarkán. A csarnok szerkezetileg elkészült, az utolsó két lejáratot rövidesen betonozzák, néhány nap múlva a sínek is visszakerülnek középre. (Népszabadság)

November 5: Két új szovjet-házgyár megállapodást kötöttek Moszkvában a Nikex Külkereskedelmi Vállalat és a szovjet Technoexport képviselői. A csütörtökön aláírt szerződés értelmében a házgyárakat Veszprémben és Kecskeméten magyar vállalatok építik fel, s a Szovjetunió szállítja összes fontos berendezéseiket. (Magyar Nemzet)

November 6: Megemlékezések, kitüntetések, új létesítmények avatása. (...) Ünnepélyes keretek között avatták fel tegnap délután a IV. kerületi Pozsonyi úti lakótelepen az újpesti partizánharcok emlékét idéző szobrot, Varga Imre szobrászművész és Spiró Éva építész-tervező alkotását. (...) (Népszabadság)

aluljaro-blaha-1960asevek-fortepan_hu.jpgAz Emke aluljáró a hatvanas években

November 7: Ötéves az Emke aluljáró. A közlekedési szakemberek számításai szerint az első években naponta csaknem negyedmillió gyalogos, 1970 áprilisa óta pedig ugyanennyi metróutas "takarította meg" azt a 2-3 perces várakozási időt, amelyre a felszíni forgalom lámpaváltásai késztették volna őket. Az aluljáró megépítésével számottevően gyorsult a Lenin körút, illetve a Rákóczi út keresztező járműforgalma is. Még ez év vége előtt átadják rendeltetésének az Üllői út és a Nagykörút sarkán épülő új, 1800 négyzetméter alapterületű aluljárót, amely lényegében már elkészült, csak a belső burkoló munkák vannak hátra. (Magyar Nemzet)

November 7: A budapesti patkányirtó akció "hadműveletének" második akciója megkezdődött. A Bábolnai Állami Gazdaság brigádjai befejezték a budai városrész patkánymentesítését, s néhány napja a pesti oldalon, a belső kerületekben kezdték meg a munkát. A patkányirtás a közlekedési csomópontok kivételével csaknem mindenütt százszázalékos eredménnyel járt. (Magyar Nemzet)

hev-szentendre-regi-04-margithid.jpg November 7: Az év végére elkészül a Margit-híd végleges közúti és villamospályája. Tekintve, hogy a metró építői előbbre hozták a kelet-nyugati szárny átadásának határidejét, szükségessé vált más határidő módosítása is: a szentendrei HÉV vonalának meghosszabbítását már a jövő év végére be kell fejezni, ennek megfelelően a Margit-híd budai hídfőjének, a Bem rakpartnak és a Batthyány térnek a rendezését is meggyorsítják. A beruházás megvalósítása után a Batthány tér a Moszkva tér után közép-Buda legjelentősebb tömegközlekedési csomópontja lesz; nemcsak a metróállomás és az ott épülő HÉV-végállomás, hanem több budai autóbuszvonal és a dél-budai körzetekkel összekötő 9-es villamos révén is rendkívül nagy lesz a tér utasforgalma. A Margit-hídtól burkolat alatt vezetett HÉV-vonal lehetővé teszi a környező közutak csomóponti bővítését, egyúttal az érintett területen a közművek cseréjét. A munkálatok többségének eredetileg 1973 közepére tervezett befejezését annak ellenére kívánják már 1972 végére megvalósítani, hogy a HÉV-alagút építéséhez szükséges 650 méter hosszú Fő utcai főgyűjtő csatorna bővítése tavaly öthónapos késedelmet szenvedett. Az alagutat keresztező gázvezeték áthelyezése is késve, csak az idén tavasszal kezdődhetett el, hogy az elmúlt fűtési idényben elkerülhessék a korlátozásokat. Gátolta végül a folyamatos munkát - anyaghiány miatt - a postai kábelek késedelmes áthelyezése is. (...) 1972 decemberére, a metró indulásával együtt a Batthyány tér gyalogos aluljárója - üzletekkel, pavilonokkal együtt - már fogadja a metró, a HÉV és az autóbuszok utasait, néhány hónappal később pedig befejezik az Árpád fejedelem útjának építését, valamint a környék parkosítási munkáit. (Népszabadság)

November 7: Kirürült a gellérthegyi tározó. Annak ellenére, hogy szombaton a fővárosi ipari üzemek jó része nem fogyaszt vizet, Budapest több pontján szombat délután hiába nyitották meg a vízcsapokat. A kora délutáni órákra ugyanis kiürült a 47000 köbméter befogadóképességű gellérthegyi tározó. A vízhiány elsősorban az V., a VI., a VII., a VIII. kerületet és Lágymányost érintette. A vízművek tájékoztatása szerint a vasárnapra virradó éjszaka legalább háromnegyed részben sikerül feltölteni a gellérthegyi tározót és vasárnap már minden lakásban lesz víz. (Magyar Nemzet)

varosligetito-regi1.jpg November 9: A Fővárosi Kertészeti Vállalat terve a Városliget további rendezésére. A BNV elköltözése esetén a Városligetből újabb huszonöt hektáros, azaz 250 ezer négyzetméteres zöld terület gazdagítaná a főváros területét abban a városrészben, ahol az egy főre jutó parkterület lakosonként még a negyed négyzetmétert sem éri el.

bnv-1963-egykor_hu.jpgBNV a Városligetben, 1963. (kép: egykor.hu)

A Fővárosi Kertészeti Vállalat a következő tervekkel szeretne hozzájárulni a felszabaduló terület célszerű felhasználása érdekében:

1. A botanikus kert bővítése és az állandó virágkiállítási csarnok helyreállítása.

varosliget-1979korul-vakokkertje-fortepan_hu-141395.jpg

2. Vakok kertje létesítése.

3. Szabadidő-kert kialakítása a volt vásári területen. A szabadidő-kert új fogalom és magába foglalná az összes gyermek- és felnőtt korcsoportok szabadban történő foglalkoztatását az aktív pihenés szellemében. Ennek keretében télen is használható játszókerteket építenénk (korcsolyapálya, ródlidomb,), növényekkel dúsan ellátott területet az idősebbek részére, úszómedencét gyermekek számára; sport- és játékeszközöket, szabad füves térségeket és árnyas pihenőhelyeket, felnőtt "játszótereket", mini-golfpályát és esetleg más egyebet létesítenénk.

4. A szabaddá váló városligeti tó biológiai értékét fokozatosan visszaállítanánk a megfelelő állatok és növények betelepítésével.

Fenti elgondolás - véleményünk szerint - legalább öt esztendőt igényel, természetesen a vásár kiköltözésétől számítva. A tervek megvalósulásának előfeltétele, hogy ezeket a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának illetékes szakigazgatási szervei is jóváhagyják. Elképzelésünk alapja az, hogy a ligetet a vásár elköltözése után a köz céljaira kell bocsátani, és ne szabad megengednünk, hogy üzleti vállalkozás vagy egyfajta kedvtelés érdekében területet kisajátítsanak.

- Dr. Radó Dezső, a Fővárosi Kertészeti Vállalat igazgatója

(Magyar Nemzet)

sote-klinikak-1985korul-tomoutca25-29-fortepan_hu-74585.jpg November 10: Az új szemészeti klinika. A Tömő utcában elkészült a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és az Országos Szemészeti Intézet új épülete. A 168 ágyas klinika építése, berendezés nélkül, 84 millió forintba került. A műszaki átadásra a tervek szerint november 30-án kerül sor. (Népszabadság)

November 11: Kétszintes aluljáró épül a Kálvin téren. A Kálvin tér forgalmi jelentősége a közeli években meghatványozódik. Ennek előjelei rövidesen már a külszínen is láthatók lesznek. (...) Itt fog átfutni az észak-déli, a zuglói, a dél-budai metró vonala, és itt lesz a csepeli gyorsvasút és a ráckevei HÉV meghosszabbított vonalának végállomása. Nagyméretű forgalom bonyolódik majd le a Kálvin tér szintje alatt és ezt növeli a hatalmas térségnek ugyancsak a szint alatt átvezetendő sűrű gyalogos közlekedése. A tervezési feladatokat az UVATERV kapta.

(...) Az észak-déli metró vonalán szélesebb pályaudvarokat alakítanak majd ki, mint a kelet-nyugati, elsőnek elkészült metrónál. Szélesebbek lesznek a peronok és főleg a Kálvin téri állomást tervezik lényegesen tágasabbra, tekintettel az itt lebonyolódó nagy átszálló forgalomra. Erre való figyelemmel ennél az állomásnál négy mozgólépcsős lejárórendszert létesítenek. Az alagutak átmérője 6,30 méter lesz, és a Kálvin téri állomásba öt ilyen alagút torkollik be. Az átszállásokat egyik metróvonalról a másikra, illetve a ÉV-re a föld mélyén végzik az utasok.

kalvinter01.JPGA Kálvin téri földalatti állomás kétszintes lesz. A felső szinten a gyalogosok kelnek át a tér egyik oldaláról a másikra, az alsó szinten pedig az utasok áramlanak a különböző irányból érkező vonatok felé. Méreteiben is hatalmas lesz a Kálvin téri állomás. A felső csarnok nagysága 1500 négyzetméterre van tervezve. Belmagassága is mind a felső, mind az alsó csarnoknak jóval magasabb lesz, mint az első földalatti metróvonal pályaudvarainak magassága. A felső szint galériaszerűen helyezkedik el az alsó szint felett.

kalvinter-19711111-magyarnemzet-02.jpgMiután a felső csarnok hét méter mélyen épül, már ide is mozgólépcsőkön juthat el a közönség. A nagy csarnok oldalait üzlethelyiségek és automatasorok foglalják majd el. Most döntenek arról, milyen profilú üzletek nyílnak majd a csarnokban, hogy oldják meg az üzletek áruellátását, a hulladékok elszállítását. Az állomás felső szintjét három hatalmas méretű és szilárdságú vasbetonoszlopra építik. A felső csarnokot hamar akarják megépíteni, hogy a Kálvin tér terepszintjén gyorsan megindulhasson a forgalom. (...) A jelenlegi körforgalom helyett lámpajelzésekkel irányítják majd a járművek közlekedését. Köztudomású, hogy az Üllői út és a Baross utca között, a Kálvin térhez közeleső egész házsort lebontják. Az épületeket már nagyrészt ki is ürítették. Egy megmaradó háztömb mögött széles összekötő utcát nyitnak az Üllői út és a Baross utca között. A Nagyvárad tér felől érkező forgalom ennek az összekötő utcának az érintésével és a Baross utcán folytatódva torkollik majd a Kálvin térbe. A házak bontása tavasszal megkezdődik és a közműveket is áthelyezik, illetve átépítik. 1972 közepén már nagyobb tempóban folytatódik az észak-déli metró építése. (Magyar Nemzet)

November 11: Háromszázötven lakás terven felül. Szaporodnak az új házak Budapest legnagyobb épülő lakótelepén, Újpalotán. Naponként átlag 16 lakást szerelnek össze az építők. Az idén összesen 3526 lakást adnak át, ebből 350-et terven felül ajánlottak fel. (Népszabadság)

golyaaruhaz-2002-sajtofoto.jpgA Gólya Áruház 2002-ben

November 11: Újjáépítette és korszerűsítette legnagyobb ruházati üzletét, a Gólya áruházat a Bizományi Áruház Vállalat. Terv szerint az áruház szerdán nyitotta volna meg kapuit. Az eredeti határidőre azonban nem kötötték be a fűtéshez szükséges gázt, így a Gólya áruház november 15-én, hétfőn nyitja meg kapuit. (Magyar Nemzet)

November 11: A budapesti patkánymentesítés eddigi tapasztalatait összegezték szerdán a Városházán. Eddig a főváros budai körzeteiben, valamint a Hajógyári szigeten, a Margitszigeten és Csepelen fejeződött be a mentesítés, amelynek során csaknem 35 vagon irtószert helyeztek ki. Az akciót fokozatosan kiterjesztik a főváros többi körzetére is, s a szakemberek véleménye szerint 1972 végére Budapest patkánymentes lesz. (Magyar Nemzet)

fiumeiutinemzetisirkert-20160327-06.jpg November 13: Felavatták Vásárhelyi Pál új síremlékét. A magyar vízügyi szervezet kegyelettel emlékezik Vásárhelyi Pálra, a reformkor nagy vízügyi mérnökére, akinek nevéhez fűződik az al-dunai szabályozás megkezdése és a Tisza szabályozásának terve. Vásárhelyi Pál 125 éve hunyt el, s 125 esztendővel ezelőtt kezdtek hozzá a Tisza szabályozásához. Az Országos Vízügyi Hivatal restauráltatta Vásárhelyi Pál vörös márvány sírkövét és megbízására Grantner Jenő szobrászművész elkészítette a kiváló vizimérnök szobrát, Zilahy István építőművész pedig megtervezte Kerepesi temetői síremlékét, amely a szobrot és a régi sírkövet is magába foglalja. (...) (Népszabadság)

November 16: Őszi szemle a Római-parton. Az őszi Római-partra a Hazafias Népfront III. kerületi bizottságának vezetői hívtak meg, a kerületi tanács képviselőjével s néhány tanácstaggal együtt, hogy most járjuk végig azt a Duna-parti tájat, amikor talán még lehet rajta segíteni. (...) Abban megállapodunk, hogy legsürgősebb megoldásra váró feladat e fürdőtelepülés szennyvizének elvezetése. - Magas vízállás idején ezeket a csöveket nem láthatjuk - mondja Polonyi József, a kerületi népfront elnöke -, most azonban jobb innen elsietni, hogy ki ne ábránduljunk szép Dunánkból, a szennyezett vízből. (...)

A III. kerületi népfront-bizottság néhány nappal ezelőtt közvéleménykutatást végzett. Szóba került a hazai és nemzetközi szempontból egyaránt fontos fővárosi fürdőterület, a kerület, az óbudai lakótelep új házainak átadásakor is. Minden felszólaló követelte, hogy a tanács és a népfront közösen járjon el a Római-part megmentése érdekében, mert hiszen a negyedik ötéves terv időszakában megépül a békásmegyeri lakótelep, és az új lakótelep szennyvizét is a Dunába vezetnék. Mi lesz akkor a Római-part sorsa?!...

(...) A Római-part helyzete pillanatnyilag azért súlyos, mert a szennyvíz elvezetése csak úgy oldható meg, ha az üdülőparton sürgősen megépülne a csatornarendszer, ez viszont milliárdos költséget jelent. Egy-egy vállalat költségvetését is nyolc-tízmillió forinttal emelné meg. (...) (Magyar Nemzet)

parisinagyaruhaz-19711117-jatekvasarhirdetes-nepszabadsag.jpg November 18: 21 pályamű érkezett az új Kelenföldi pályaudvar tervezésére. Lejárt a Budapest Kelenföldi pályaudvar új felvételi épületének tervezésére kiírt pályázat. A nagyszabású építészeti és közlekedési feladat megoldására 21 pályamű érkezett be, amelyek már az igen első benyomások szerint is igen magas színvonalúak. (...) A pályaudvar átépítéséhez, fejlesztése programjához tartozik egy új postaépület, egy nagy ABC áruház, elhelyezésre kerül egy 400 férőhelyes üzemi szálloda és egy irodaház. A tervezési feladat magába foglalta a pályaudvar előtti Etele tér teljes átrendezését. A területrendezésnél a tervezőknek figyelemmel kellett lenniük arra is, hogy távlatban metrovonal vezet majd a Kelenföldi pályaudvarhoz a Szakasits Árpád út nyomvonalán. A pályaudvar előtt 750 gépkocsi részére alakítanak ki parkolóhelyet. (Magyar Nemzet)

November 19: Új telefonközpont a budapesti taxirendelők szolgálatában. Csütörtökön megkezdte munkáját a Fővárosi Autótaxi Válllalat új, crossbar rendszerű telefonközpontja. Horváth Géza, a vállalat igazgatója elmondta, hogy az ismert 222-222-es számon a korábbi 13 helyett 20 hívás kapcsolható egyszerre a telefonügyeletesekhez, s amíg e vonalak foglaltak, a gép automatikusan besorolja az időközben tárcsázókat. A taxirendelőknek tehát türelemmel kell várniuk, ha a kezelőkkel nem is tudnak azonnal kapcsolatba lépni. Az új központba 137 fővárosi taxiállomást kötöttek be. (...) Jelenleg 1644 kocsiból áll a vállalat taxiparkja, jövőre újabb 900 kocsi beszerzését tervezik. A Könyves Kálmán körúton 1300 taxit befogadó új telephely építését határozták el, s tervezik a növekvő kocsiparkot kiszolgáló modern műszaki bázis megteremtését. (Népszabadság)

November 20: A tízezredik konténer. Péntek délelőtt a Józsefvárosi pályaudvaron a megszokott körülmények között állították össze az egyik, Észak-Magyarországra induló tehervonatot. Közben azonban néhány perces ünnepséget rendezett a MÁV Budapesti Igazgatósága: Tóth János igazgató mondotta el, hogy ezen a vonaton indítják Miskolcra a háztól házig történő fuvarozás keretében a tízezredik konténerszállítmányt. A MÁV tárgyal arról is, hogy a miskolci, debreceni, győri állandó konténeres szállítások után most megteremtsék ezt a kapcsolatot Szegedre és Pécsre is. (Magyar Nemzet)

batthyanyter-20110722.jpgA Batthyány tér 2011-ben

November 20: A főváros egyik legnagyobb közlekedési csomópontja a Batthyány tér lesz, a kelet-nyugati metró Batthyány téri állomásának megépítésével, s a szentendrei HÉV bevezetésével. A metró és a HÉV belépésével egyidejűleg megváltozik a tér forgalmi rendje is. Erről hangzott el tájékoztató az I. kerületi tanács vb pénteki ülésén. A HÉV-alagút építése várhatóan az év végén megkezdődik. A földmunkákkal egyidejűleg rendbehozzák a környékbeli utakat is, s rendezik a tér környékét. (Magyar Nemzet)

November 20: Sífelvonó szerelését kezdik meg a napokban a Normafánál magyar-bolgár kooperációban. Az Intranszmas "bébiliftje" nem a levegőben, hanem a sítalpon állva húzza fel a sportolókat. Hasonló bolgár berendezések kerülnek majd a Börzsönybe, a nagyhideghegyi lejtőre, a borsodi sípályára, Sopronba és Badacsonyba. (Magyar Nemzet)

bp50-1971.pngHa tetszik a blog, kérlek támogasd munkámat anyagilag is - 1000 forintot elérő támogatásodért ajándékba kapsz tőlem egy letölthető könyvet (pdf), benne az 1971. év legfontosabb fővárosi híreivel! Támogatásod segítségével tudom fizetni a fotók szerkesztéséhez szükséges Photoshop előfizetést, könyvtári tagságot, szakkönyveket tudok beszerezni antikváriumokból, és egy új laptop megvásárlását is segíted. Cserébe mindenféle jó kis posztokat olvashatsz Budapest jelenéről és múltjáról. Nagyobb adományodat most könyvvel hálálom meg, részletek a Patreon oldalon. Segítségedet nagyon köszönöm! >>> Patreon >>>

November 21: A Józsefvárosi pályaudvarról elindított 10000. konténert szombaton ünnepélyesen fogadták a miskolci Centrum Áruházban. (Magyar Nemzet)

November 25: Ilyen lesz a Batthyány téri metró- és HÉV-állomás - Egy év múlva megnyitják. Pontosan egy év múlva, 1972 november végén tervezik a kelet-nyugati metró teljes vonalának forgalomba helyezését.

batthyanyter-1973korul-fortepan_hu-98413.jpg

(...) A HÉV meghosszabbított vonala a Ganz utcáig a felszínen folytatódik és csak onnan fut be a Csalogány utcáig megépülő 373 méter hosszú kéreg alatti alagútba. Az alagútépítés meggyorsítására külföldről két különleges gépet rendeltek, amelyek márciusban kezdik meg munkájukat. Eredetileg úgy volt, hogy a jövő év novemberében, amikor a metró teljes vonalát a Déli pályaudvarig üzembe helyezik, a HÉV Batthyány téri új állomást is átadják a forgalomnak. Az időpont azonban valamivel eltolódik és csak a jövő év végén fejezik be a munkát. A Batthyány téri metróállomáson márciusban kezdik felszerelni a mozgólépcsőket.

(...) Mire a földalatti állomást átadják a forgalomnak a tér is reprezentatív külsővel jelenik meg Budapest városképében. Felújítják az ott levő műemlék épületeket, lakóházakat, előkészítik a vásárcsarnok korszerűsítését. Addigra befejeződik a Fő utca 44-50. számú új irodaház és a Vám utca 5-7. alatt a Magyar Villamossági Művek Tröszt új székházának építkezése. A Csalogány utca 6-10. alatt garzonház épül, KISZ-lakóházat építenek a Fő utca 55. alatt. A jövő év végéig befejezik a Franklin lépcső 2. és az Iskola utca 30. alatti FŐBER-OTP-lakóház építkezéseket.

batthyanyter-1973-aluljaro-fortepan_hu-109765.jpg(...) A kéreg alatti új végállomásnál egy sor különböző üzletet nyitnak. Étel-ital árusító automaták, hírlap- és könyvárusító üzletek, dohányárudák, virágboltok és más szükségleti cikkeket árusító üzletek létesülnek. Ez a pályaudvar minden irányban kényelmessé teszi az utasáramlást. (...) A mozgólépcsők lefedésére alacsony üvegépületet emelnek a téren. Az épület valamennyi oldalfala keret nélküli import üvegből készül. Az aluljáró üvegfalába információs táblákat építenek be, amelyeket belülről világítanak. Az állomástér oldalfala a peron teljes hosszában kerámia mozaik burkolattal készül. Az automatikus vezérlésű utastájékoztató táblákat csehszlovák importból szerzik be. (Magyar Nemzet)

November 26: A főváros második nyugdíjas háza Kelenföldön épül fel. A nyugdíjas ház építéséhez a jövő év elején látnak hozzá, s az első lakók 1972 végén, illetve 1973 elején költözhetnek be új otthonukba. (Magyar Nemzet)

foldalatti-1972korul-probakocsi.jpgPróbajárat 1972 körül

November 26: Elkészült és megkezdte több hónapra tervezett próbajáratait a régi földalatti vasút részére a Ganz Villamossági Művek és a Ganz-MÁVAG műhelyeiből kikerült két szerelvény. A modern, három egybekapcsolt részből álló földalatti villamoskocsikba 20 százalékkal több utas fér be, mint az eddigiekbe. A próbajáratokat a népligeti kísérleti pályán végzik. (Magyar Nemzet)

November 28: Tanuszodákat építenek a budapesti peremkerületekben. Tanuszodát építenek hét budapesti kerületben: a III., IX., XIII., XVII., XVIII., XIX. és XX. kerület egy-egy általános iskolájának udvarán hatvan-kilencvenöt négyzetméteres területű úszómedencét készítenek. A beton medencéket a tervek szerint műanyag tetővel látják el, és vizüket távfűtéssel melegítik fel a kívánt hőmérsékletre. (...) (Népszabadság)

November 30: Még ebben az ötéves tervben megkezdik a Kelenföldi pályaudvar újjáépítését. - Ma már egyetlen nagyváros sem nélkülözheti a korszerű, úgynevezett fejpályaudvart, amely megfelelően tehermentesíti a központi pályaudvarokat. Ezért még ebben az ötéves tervben megkezdjük a kelenföldi vasútállomás újjáépítését.

kelenfoldipalyaudvar-19711130-nepszabadsag-02.jpgDr. Mészáros Károly miniszterhelyettes, a MÁV vezérigazgatója ezekkel a szavakkal nyitotta meg hétfő délután a vasutas-szakszervezet székházában azt az ünnepséget, amelyet a kelenföldi új pályaudvar tervpályázatának eredményhirdetése alkalmából rendeztek. Két minisztérium - az ÉVM és a KPM - valamint a fővárosi tanács felhívására érkezett az a 21 pályamunka, amelyek közül a zsüri tizenegyet talált alkalmasnak arra, hogy egyes megoldásait a végleges terv elkészítése során felhasználják. (...) Végül röviden arról, mi minden lesz a kelenföldi új pályaudvaron és közvetlen környékén, amelynek építését a következő ötéves terv közepéig befejezik: a korszerű vasúti részen, a MÁV irodaépületen és az utasforgalmi csarnokon kívül az állomással szoros egységben helyeznek el egy ötezer négyzetméter alapterületű kereskedelmi, vendéglátóipari és szolgáltató komplexumot. Építenek egy - a közeli lakótelepet is kiszolgáló - ABC áruházat, egy mozit és egy ezerszemélyes szállodát. (Népszabadság)
 
További érdekességek, aktuális infók Budapestről a Fővárosi Blog közösségi oldalain - kattints a logókra!

twitterlogo.jpgfblogo.jpg

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Madarász Henrik 2021.11.07. 14:24:21

Nahát, már akkor be akarták hozni a Hév vonalakat a Kálvin térig. Mi lehetett az a zuglói metró ?

NemNick 2021.11.07. 15:57:13

@Liba bizottság: MAjd nézz utána, miért is maradt ígéret.
A kisgazdáidnál ismeretlen fogalom miatt, előre szólok.

NemNick 2021.11.07. 18:38:07

@Liba bizottság: Nem éppen - de akkor: forrás?

NemNick 2021.11.08. 07:54:16

@Liba bizottság: Igen, mindjárt sejtettem... :)
Akkor, rólad és a kis elméleteidről talán ennyi elég is lesz.

NemNick 2021.11.08. 17:53:42

@Liba bizottság: Na, mielőtt még átmenne az ordas nagy csúsztatásod: itt NEM NEKEM kellene - első körben - "konkrétummal előállni", gyökérgyerek.

Meg vagyok döbbenve, hogy azt hitted - annyira hülyének nézed a másikat - hogy ez át fog így menni.
Hát nem.

Olvasgass vissza, rakd össze a sorrendet - ha már így elsőre nem sikerült, vagy kérj meg egy értelmes embert, ha még akad olyan, ami szóba áll veled - és aztán válaszolj a továbra is levegőben lógó kérdésre.

Szóval: forrás?

Fingom sincs milyen államtitkár magyarázkodásáról hadoválsz, de nem is érdekel.
aladjunk lépésről-lépésre.

NemNick 2021.11.08. 18:30:40

@Liba bizottság: SEMMIT nem KELL csinálnom, míg a magad hülyeségét alá nem támasztod.
Tudod, olyan ordodox módon, tényekkel.
EZ EGY EGYENES MONDAT - mint ahogy az összes többi is az volt, csak ebben is csúsztatni akarsz.
Ez sem fog átmenni.

Nem gond, magadat járatod le - nem mondom, hogy nekem élvezet, de kíváncsi vagyok, meddig tudsz süllyedni.
De javaslom, ne bonyolítsd. Tök egyszerű, tényleg: Forrás?

Utána majd jövök én.
süti beállítások módosítása