Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Száz éves hírek - 1912 július

2012. július 28. - fovarosi.blog.hu

Az alábbiakban száz évvel ezelőtti hírekből válogatunk, a Népszava korabeli cikkei alapján. A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható.

"... a főkapitánynak tehát nincsen egyéb dolga, mint rendeleteket gyártani. Ma is gyártott egyet."

Július 4: A Kálvin tér szabályozása. A főváros és a református egyházközség között megegyezés jött létre a Kálvin téren lévő templom környezetének egységes szabályozása tekintetében. A tanács a szabályozásra vonatkozólag tervpályázat kiírását határozta el és a pályadíjak összegét 24.000 koronában állapította meg. Ebből az összegből négy pályadíj lesz kitűzve 3000-6000 koronáig terjedő összegekkel, ezekenkívül a pályadíjat nem nyert tervekből a főváros négyet megvásárol és ezeket egyenkint 1500 koronával díjazza.

Július 14: A VII. kerületi elöljáróság új helyisége. A VII. ker. elöljáróság mai elhelyezése sem a hivatalt kereső felek, sem a közszolgálat érdekeinek nem felel meg. A tanács már az elöljárósági épülettel szomszédos házakban bérelt az elöljáróság egyes hivatalai részére helyiséget. A közgyűlés csere útján már régen megszerezte a kerületi munkásbiztosító pénztártól a VII., Dob-, Hársfa- és Csengery-utcák által határolt telektömböt és megbízott két műépítészt, hogy az új elöljárósági épületnek ezen a telektömbön való fölállítására készítse el a terveket. Az építészek legutóbb már bemutatták az új elöljárósági épület terveit. Ezek szerint az új épületben nemcsak a kerületi elöljárók hivatalos helyiségei nyernek elhelyezést, hanem ugyanitt volna az anyakönyvi hivatal, a kerületi kapitányság, a kerületi adófölügyelőség és a népjóléti intézmények is. Az építési költségeket a műépítők közel két és fél millió koronára teszik. Az építkezési ügyosztály átvizsgálva a terveket, azokat a kivitelre alkalmasnak találta. Most a városgazdasági ügyosztály az őszi első pénzügyi bizottság elé és ezen az úton az első közgyűlés elé terjeszti ezt a kérdést és kérni fogja a közgyűlést, hogy az új elöljárósági épület költségeit engedélyezze.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191207-01

Július 16: Olaj vagy szén? Az új Szentjános kórház kazánját körülbelül három év óta olajjal fűtik, miután ez a fűtési rendszer - úgy hirdették akkor - úgy higiénikus, mint technikai szempontból előnyösebb. A tanács azonban most mégis úgy határozott, hogy az olajtüzelésről a széntüzelésre kell áttérni. Ennek a határozatnak oka az, hogy az olaj ára az utóbbi időben több mint 40%-kal megdrágult. E megdrágulás folytán az olajtüzelés csupán a kórház költségvetésének súlyos megterhelésével és így az ápolási költség fölemelésével volna fönntartható. A tanács fölhívta az ügyosztályokat, hogy a kazánoknak a széntüzelésre való átalakítása iránt intézkedjenek. Nehogy azonban az átalakítási munkák következtében a kórház fűtésében zavar álljon be, a tanács átmenetileg még fönntartja az olajfűtést a jövő év tavaszáig.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191207-02

Július 19: Harc az autotaxiért. Volt már zsírosabb üzlet is a városházán, mint az autotaxi, mégse folyt egyik körül se olyan elkeseredett kenyérharc a kijárók és üzletszerű politikusok között. Ennek tulajdonítható nagyrészt, hogy az autotaxi már évek óta van kisebb városokban is, Budapesten azonban még mindig folyik a küzdelem, kié legyen a konc, a közvetítési díj. (...) Végre is a polgármester úgy igyekezett a nagyon is összebonyolodott csomót megoldani, hogy az autotaxi számokat a Városi villamos vasúttársaság által létesítendő részvénytársaságnak adja, mert ilyképpen remélt szabadulni a hatalmas kijáróktól. (...) Mikor a Városi már megkaparintotta az üzletet, új számításokat tétetett és fölfedezte, hogy a szabályrendelet által megállapított tarifával nem boldogul, az nagyon alacsony, és kijelentette az igazgatóság, hogy csak az esetben hajlandó az autotaxik járatására, ha a közgyűlés a viteldíjakat revízió alá veszi és valamennyire fölemeli, mert az eredeti viteldíj mellett az önköltséget sem födözheti. A Városi lévén akkor a főváros kedvence és Vázsonyiék is pártolták a Városi kérelmét, tehát ezt a kívánságot méltányosnak tartotta úgy a tanács, valamint a törvényhatósági bizottság is, amely közvetlen a nyári szünet előtt teljesítette is a társaság óhaját, noha a régi, olcsóbb tarifa mellett is megostromolták a kijárók. (...) a kereskedelmi miniszter, aki - közlekedési ügyről lévén szó, - szintén döntő tényező, most leiratot intézett a fővároshoz és fölhívta, hogy küldjék el a minisztériumba az összes ajánlatokat, mert ő fölül akarja bírálni és megvizsgálni, nem-e volna előnyösebb az ajánlattevők valamelyikével szerződést kötni. (...)

Július 20: A kőbányai villamosvonal meghosszabbítása. A budapesti villamos városi vasút tervbe vette a kőbányai vonalnak a Liget tértől az Alsó vaspálya utcán és a Gyömrői úton át Szentlőrinc község határáig való meghosszabbítását. A főváros tanácsa a vonal meghosszabbításához szükséges közterületeket már átengedte. A közigazgatási bejárást pénteken tartották meg. Pénteken megtartották a Boráros téri huroksín felső vezetékesre való átalakításának közigazgatási bejárását. Ugyanennek a bejárásnak keretébe utalta a miniszter annak a kérdésnek a tárgyalását is, vajon a Mester utcából érkező kocsik részére szükséges-e a Boráros téri huroksínek megfelelő kiegészítése. Az előzetes tárgyalás a városháza tanácstermében volt.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191207-04

Július 23: A kávéházak zárórája. A rendőrségen nincsen semmi baj. A rendőrök minden nap agyon vernek - félig vagy egészen - egy ártatlan embert, minden nap kilép a rendőrségtől 10-15 ember, aki megunta a baromi sorsot, a főkapitánynak tehát nincsen egyéb dolga, mint rendeleteket gyártani. Ma is gyártott egyet. Több kávéház ugyanis vendéglői ételeket is árusít vendégei részére, természetesen külön iparengedély alapján. Ez bántja a vendéglősöket, ami az ő dolguk. A főkapitánynak éppenséggel nem kellene azzal törődnie, mi bántja a vendéglősöket, de nem lévén más dolga, ezzel is törődik. Rendeletet bocsátott ki, amelyben a vendéglői ipart is űző kávéházakra nézve a vendéglői zárórát, éjfél után egy órát rendeli el. Az ilyen kávéházat már egy órakor be kell ezentúl zárni. (...)

Július 24: a Kálvin tér szabályozása. A tanács egy korábbi határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a IX., Kálvin-tér, Ráday-, Oroszlán- és Lónyay-utcák által határolt telektömb beépítésére vonatkozólag nyilvános tervpályázatot hirdessenek és pedig oly föltétellel, hogy a budapesti református egyházközség elnöksége is hozzájárul a tervpályázat kikötéseihez. Ehhez a a hozzájáruláshoz azért volt szükség, mert a templom egyik oldalán a főváros, másik odalán pedig az egyházközség épületei állanak és arról van szó, hogy egységes homlokzat-kiképzéssel oldják meg a szabályozás kérdését. A református egyházközség ma beadványában bejelentette, hogy kikötésekhez hozzájárul. A tanács ennélfogva fölhívta az építkezési ügyosztályt, hogy a nyilvános tervpályázat közzététele iránt intézkedjék.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191207-05

Július 26: A harmadik elektromos telep. A közgyűlés - mint ismeretes - a Kelenföldön építendő harmadik elektromos telep létesítésére tíz millió koronát szavazott meg. Minthogy a telep építése legközelebb kezdetét veszi, a tanács legutóbb tartott ülésében a Kelenföldön kijelölt területet az elektromos telep építésének céljára átadta. Egyben utasította a városrendezési ügyosztályt, hogy a telek kitűzését és nívómegállapítását haladétalanul eszközölje. Fölhívta végül a tanács az ügyosztályt, hogy a telek átengedésének föltétele tekintetében megfelelő javaslatot tegyen.

Július 26: A tabáni lakosok elhelyezése. A tanács a legutóbb tartott ülésében elhatározta, hogy a Tabán kisajátítása folytán az onnan kiszorult lakosok részére az I. kerületben kislakásos bérházakat építtet.

fovarosi.blog.hu: NepszavaHirdetesek-191207-06

Július 27: A protekciós vállalat. Az "Est" című lap írja: Közöltük nemrég, hogy a Lágymányoson épülő fővárosi villamostelep gép- és kazánházainak megépítésére nyilvános árlejtést hirdetett a főváros tanácsa és hogy az árlejtésen a Palatinus építő r.-t. is részt vett. Ezt azért hangsúlyoztuk, mert mint közöltük, biztos értesülésünk volt róla, hogy az árlejtésen a Palatinus fog győzedelmeskedni, jóllehet voltak nálánál olcsóbb ajánlattevők is. Előzetes értesülésünk helyesnek bizonyult, mert az építő-bizottság tényleg a Palatinus ajánatát fogadta el és őt bízta meg a harmadik villamos telep gépházainak megépítésével. Az építést különben még a nyár folyamán megkezdik, mert a tanács már el is rendelte a telek kitűzését. (...)


A Fővárosi Blog az alábbi helyeken is elérhető:


A bejegyzés trackback címe:

https://fovarosi.blog.hu/api/trackback/id/tr684067588

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása