Fővárosi Blog

Fővárosi Blog

Ötven éve írták - 1967 szeptember

2017. szeptember 09. - fovarosi.blog.hu

A kommunizmus egyik legnagyobb kiállításán Gagarin űrhajója volt a sztár. Fantasztikus filmbe illő tévészékházat terveztek az Aranyhegyre. Római emlékek új bemutatóhelye nyílt Óbudán. Ez történt Budapesten 1967 szeptemberében.
Szeptember 1: Ma nyílik A szovjet tudomány és technika 50 éve című kiállítás. Csütörtök délután mutatták be a Budapesti Nemzetközi Vásár területén a sajtó képviselőinek A szovjet tudomány és technika 50 éve kiállítást. (...) A Budapesti Nemzetközi Vásár mintegy harmincezer négyzetméternyi területén, a legszebb pavilonokban rendezett kiállítás a szovjet tudomány és technika vívmányait tükröző több száz eredeti kiállítási tárgyat mutat be. (...)

fovarosi.blog.hu: 196709-BNV-Vosztok - indafoto.hu

Az Energetika pavilonban találjuk Európa legnagyobb, 2 400 000 kilowatt kapacitású hőerőművének és a kiszlogubi árapály-erőműnek a makettjét. Ugyancsak itt található annak a berendezésnek a modellje, amely a napenergiát villamos energiává alakítja át. Az Atommag-fizika pavilonban egyebek között bemutatjuk a hernyótalpas mozgó atomerőművet, az elektronikus gyorsítókat és a termonukleáris reaktorokat, köztük a Romanska reaktorátalakítót, amelyben a hőenergia közvetlenül alakul át villamos energiává.(...) A világűr meghódítása két pavilonjában bemutatjuk a kozmoszkutatások szakaszait, az űrhajósok öltözetét és táplálkozását, az űrrepülésre való felkészítés módszereit, és a légüres térben végzett munka sajátos körülményeit. (...) A tájékoztató után a kiállítás rendezői az újságírók kérdéseire adtak választ, majd a sajtó képviselőit végigvezették a szovjet tudomány és technika fél évszázados eredményeinek nagy seregszemléjén. (Népszabadság)
fovarosi.blog.hu: MTVSzekhaz-ViragCsaba-01 - indafoto.huSzeptember 9: Pályázat a televízió új székházának megtervezésére - Mellette kap helyet később a rádió is. Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, közösen a Magyar Rádióval és Televízióval pályázatot hirdet a Televízió új székházának megtervezésére. Az óbudai Aranyhegyen, az esztergomi vasútvonal, a Szentendrei út, a Péterhegy és a Budapest-Üröm közigazgatási határa közötti területen kell felépíteni az új tv-központot. Nemcsak igazgatási és műsorszerkesztési irodákról, stúdiókról, hanem díszlet- és kellékgyártó műhelyekről, öltözőkről és egyéb szociális valamint sportlétesítmények elhelyezéséről is gondoskodni kell. Az új székházban már két televíziós műsorcsatornát építenek majd a fekete-fehér és a színes adásra. Az új épületben kap helyet a Magyar Rádió és Televízió elnöksége is, később pedig a tv-székház mellett építik fel a rádió új otthonát is. (Népszabadság)

Szeptember 17: Kelenföldön elkészült az óvoda, a bölcsőde és az iskola. A tények önmaguk helyett beszélnek: 2737 lakás helyett - 3000. Ez az ÉVM 43-as sz. Állami Építőipari Vállalat dolgozóinak jubileumi felajánlása, ami ma már nemcsak felajánlás, hanem napról napra megvalósuló gyakorlat.
 
fovarosi.blog.hu: KelenfoldiLtp-Regi1 - indafoto.hu

Minden jel arra mutat, hogy a negyvenhármasok az év vége előtt átadják a 263 pluszlakást. Az sem mellékes - s ez vállalásuk második súlyponti része -, hogy a korábbinál gondosabb, jobb minőségű építés, az átadási hibapontok csökkenése 4 millió forintos megtakarítást eredményez. A kelenföldi lakótelepen az eredeti tervek szerint csak az idén decemberben, illetve 1968 január-februárban készültek volna el a kommunális létesítmények, az óvoda, a bölcsőde, az iskola. A szocialista brigádok kezdeményezték a korábbi átadást, s a jubileumi munkaverseny eredményeként szeptember első napjaiban el is készültek ezek a telep lakóinak oly fontos létesítmények. (...) (Népszabadság)

fovarosi.blog.hu: Hungarocamion-19670917-Nepszabadsag-02 - indafoto.huSzeptember 17: Épül a Hungarocamion gépjármű-forgalmi telepe. Az év derekán az ÉM 23-as Építőipari Vállalat egy méreteit és rendeltetését nézve egyaránt jelentős közlekedési beruházás kivitelezéséhez fogott hozzá: a XVII. kerületi Cinkotai úton felépíti a Hungarocamion új gépjármű-forgalmi telepét. (...) Mind több megbízásra és bevételre számíthat a Hungarocamion is a maga gyorsan terebélyesedő gépkocsiparkjával. Tevékenysége ráadásul devizát takarít meg, illetve hoz az országnak. Egyrészt magyar exportszállítmányokat juttat el rendeltetési helyükre, másrészt külföldiektől vállal szállítási megbízásokat.

Az épülő forgalmi telep megfelelő feltételeket nyújt majd a fiatalon életképesnek bizonyult vállalat gazdálkodásához. A karbantartó- és tárolótelep ennek megfelelően azt a feladatot kapta, hogy gondoskodjék a hosszú távon és külföldön közlekedő gépkocsik maximális üzembiztonságáról (külföldön a gépkocsik ne szoruljanak javításra), valamint a gyors javításról és karbantartásról (a kiesés devizaveszteséget okoz).

Az ötszáz, egyenként 18 méter hosszú camionok fedett parkirozását biztosító telep műszaki tervei az UVATERV-nél készültek. Az intézet olyan megoldást dolgozott ki, amely az üzemnek teljesen önálló működést biztosít. A gépkocsik a beérkezés után az automatikus üzemanyag-kimérő berendezéshez állnak be, majd áthaladnak az ugyancsak automatikusan működő mosóberendezésen, ahol fertőtlenítésükről gondoskodnak. A csarnokban és a segédműhelyekben a megfelelő technológiai sorrendben találhatók a további gépek és berendezések, amelyek a camionok gondozásához szükségesek. Az építmény egyetlen, 127 méter hosszú és 91 méter széles tömböt alkot, azt a munkában levő gépkocsiknak el sem kell hagyniuk. (Belső udvara jó időben szabadtéri munka végzését is lehetővé teszi.) A Hungarocamion korszerű forgalmi telepét 1969-ben nyitják meg. (Népszabadság)

Szeptember 20: A Budapest-szálló legfelső négy emeletét november elején átadják az építők. A szálló homlokzata összesen 2200 négyzetméternyi fehéres-szürkés árnyalatú mozaikruhát kap; a burkolók mintegy ötmillió üvegszemcsét ragasztanak fel. (Magyar Nemzet)

Szeptember 22: Próbafúrások a Duna medrében. A Népstadion állomástól egészen a Blaha Lujza téri állomásig elkészült a földalatti vonalalagútjának szigetelése. De dolgoznak már a Blaha Lujza tér - Astoria állomások között is a két vonalalagút szigetelésén.

Az állomásokon szorgos munka folyik. A Népstadion, a Baross téri és az Astoria, továbbá a Deák téri állomáson belsőépítéseket végeznek, peronokat alakítanak ki, géptermeket, csatornákat fektetnek. A mozgólépcső-alagutakban betonozzák azokat a teraszokat, amelyekre a mozgólépcső kerül. A Népstadion állomástól tehát egészen a Deák térig most már nem annyira a mélyépítőké, mint inkább a szerelőké, az építészeké a munka.

fovarosi.blog.hu: Metro2-1967-DunaAlattiAlagutfuras - indafoto.hu
Alagútfúrás a Duna alatt 1967 végén

A földalatti másik szakaszán, a Deák tér - Szent István tér, Kossuth Lajos tér, Déli pályaudvar között - részben a szovjet mechanikus pajzsok segítségével - az alagutakat készítik. A Szent István térről elindított mechanikus pajzsok jelenleg a Szabadság tér, illetve a Technika Háza alatt dolgoznak. A Kossuth Lajos térre előreláthatólag januárban érkeznek meg az alagútfúró pajzsok. Fogadásukra már felkészültek, illetve folyamatosan felkészülnek a Kossuth Lajos téri munkahely dolgozói. Körülbelül 50 méter mélyben sűrített levegő védelme alatt kialakították az úgynevezett pajzskamrákat, ahová "befutnak" a Szent István térről az alagútépítő pajzsok és ahonnan tovább indulnak a Duna-meder alá. A Duna alatti alagútfúrás, bár lényegileg nem különbözik a pesti talajban végzett fúrási metódustól, mégis gondosabb előkészítést kíván. Az előkészületek már megkezdődtek. A Parlament déli szárnya előtt, a volt Kossuth-híd pesti lejárója alatti pajzskamrából - ugyancsak 50 méter mélyen - belefúrtak a Duna-meder alatti talajba, hogy tájékozódjanak a geológiai viszonyokról és talajmintákat vegyenek. A Dunán pedig pontonokról fúrtak a mélybe, a mederbe.

A Kossuth Lajos téri állomásnál is pezseg a munka, építik az állomás középső részét, ahol peron lesz majd. Újszerű módszerrel készül a mozgólépcső-alagút is. Budán is dolgoznak már a földalatti építői; a Vérmezőről a Moszkva tér felé, kiscelli márgában robbantással fúrják az alagutakat. A Batthyány téren felvonulási épületeket emelnek, hogy hamarosan itt is hozzáláthassanak az állomás kialakításához. (Magyar Nemzet)

Szeptember 22: Rendezik a Kun Béla teret. A munkásmozgalom nagy alakjáról elnevezett Kun Béla téren, a klinikai negyed mellett, kertészek és építészek dolgoznak, hogy november 7-e, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára Budapest egyik legszebb terévé alakuljon az egykori Ludovika Akadémia környéke. A tér Korányi Sándor utcai részét kőlapokkal, virágágyakkal díszítik. A térnek ezt a részét aszfaltos út választja el a játszótértől, ahol a kisebb gyermekek számára homokozót, csúszdát, mászófalat, mászórönköket, kombinált tornaállványt, tornakorlátot, a nagyobbaknak pingpongasztalt, mászórakétát, távolugrót, csúszdát, hullámos mászót szerelnek fel; a labdázóteret háromméteres kerítéssel veszik körül. A térnek az Üllői úti oldalán a gyepbe ágyazott kőlapok között padok, virágágyak pihentetik a sétálókat. Az itt felépített négyszer négy méteres sakktáblán félméteres figurákkal játszhatnak majd a sakksport hívei. (Népszabadság)

Szeptember 27: Októberben már megtekinthetők a kétezeréves óbudai mozaikok. A budapesti régiségek kedvelői a múzeumi hónap alkalmából újabb érdekes és értékes római-kori leleteket tekinthetnek meg az óbudai Meggyfa utcában, a Szentendrei út közvetlen közelében. A hajdani katonaváros északi szélén - egy kilométerre a mai Aquincumtól - mintegy 12 helyiségből álló villacsoport került felszínre. A feltárások vezetője, dr. Wellner István, a budapesti Történeti Múzeum munkatársa elmondotta, hogy a villákat az időszámítás utáni II. század végén - Septimius Severus uralkodásának idején - gazdag és előkelő tulajdonos építtette, akinek arra is volt pénze, hogy a szobákat mozaikpadlóval kövezze ki. (...) Különösen szép a 124x68 cm nagyságú mozaikkép, úgynevezett embléma, amelyet a tulajdonos minden bizonnyal külföldről hozatott be, valószínűleg egy alexandriai műhelyből. A kép Herkulest ábrázolja, amint a feleségét elrabolni szándékozó Nessust íjával célbaveszi. A finom művű kidolgozást jellemzi, hogy egy négyzetcentiméteren körülbelül 8-9 parányi kőkocka található, s az egész kép mintegy 40 ezer apró kőből áll. Egy másik mozaik - szintén a mitológia tárgyköréből vett kép - a részeg Herkulest ábrázolja. Láthatunk itt ezenkívül egy valóban macskahajlékonyságúra formált tigrist és egy véres ökölvívó jelenetet is. (...) A villa feltárás és kiépítése a fővárosi tanácsnak mintegy 2 millió forintba került. A kiállítás októberben vasárnaponként tekinthető meg, a tél folyamán elkészülnek a magyarázó feliratok és rajzok, s a nagyközönség majd tavasszal veszi véglegesen birtokába a mozaik-kertet. (Magyar Nemzet)


A cikksorozat összes megjelent tagja itt olvasható.


További érdekességek, aktuális infók Budapestről a Fővárosi Blog közösségi oldalain - kattints a logókra!

twitterlogo.jpgfblogo.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://fovarosi.blog.hu/api/trackback/id/tr2311838873

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Yoss 2017.09.10. 21:08:56

És (nem) mellesleg megszülettem én :)

fovarosi.blog.hu · http://fovarosi.blog.hu 2017.09.10. 21:27:12

@Yoss: És ezt hogy elhallgatta a korabeli sajtó! :-)

Yoss 2017.09.10. 21:43:53

@fovarosi.blog.hu: Hát ja. Sose az igazán fontos dolgokra fókuszáltak :)

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2017.09.11. 15:48:39

Szerintem ez nem Gagarin eredeti űrhajója lehetett. Azt biztosan nem hozták volna el ide.
süti beállítások módosítása